ምስማዕ ዝተሰኣሞም (ፅሙማን) ዘተኣነግዱሉ ካፌ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ምስማዕ ዝተሰኣሞም (ፅሙማን) ዘተኣነግዱሉ ካፌ ኣብ ታንዛንያ

ዕላማ እዚ ምስማዕ ዝተስኣኖም ጥራሕ ዘተኣናግዱሉ ካፌ፡ ዕድላት ስራሕ ጉዱኣት ኣካል ንምስፋሕን፡ ንዘጋጥሞም ተነፅሎ ንምንካይን እዩ።