ተስፋ መጻኢ ስፖርታዊ ኤርትራዊ መንእሰይ ላኤል ዳኒኤል

Image copyright NM
ናይ ምስሊ መግለጺ ላይል ዳንኤል

ብ 12 መስከረም 1997 ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ዝተወልደ ስፖርታዊ ላኤል ዳኒኤል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብሩህ ተስፋ መጻኢኡ ይርከብ ኣሎ።

ካብ ቑልዕነቱ ኣትሒዙ ልዑል ፍቐሪ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ከምዘለዎ ዝተዓዘቡዎ ዘበሉ ፈለጥቱ ኮነ መማህራኑ ምሰ ዓበየ ንፉዕ ተጻዋታይ ከምዝኸውንን ግምት ዝነበሮም ብዙሓት እዮም። ላኤል ወዲ ኣርባዕተ ዓመቱ ኮይኑ ምስ ማሕበር ኣባይቲ ክጻወት ምስ ጀመረ እዩ ብቕዓቱ ክንጸባርቕ ተራእዩ። ትሽዓተ ዓመት ምስ መልአ ከኣ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ዞባ ቶሮንቶ ተጻዊቱ፤ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ከኣ ኣብታ ጋንታ ዝበዝሐ ሸቶታት ብምምዝጋቡ ወርቃዊ ጫማ ተሸሊሙ።

ብድሕሪኡ ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ዞባ ቶሮንቶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተሰጋጊሩ፡ ምስ ማእከሎት ጋንታታት ክጻወት ጀሚሩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ከኣ ጋንትኡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ እናተሰጋገረት ንሱ እውን ምስኣ እናዓበየ መጺኡ። ላኤል ከም ኣጥቃዓይን ኣከፋፋላይን እዩ ዝጻወት በቲ ንሱ ዝጻወተሉ ክንፊ ከኣ ብዙሕ ሸቶታት ኣመዘጊቡ።

Image copyright NM
ናይ ምስሊ መግለጺ ላኤል ኣብ ጸወታ

ዓቕሙን ድሌቱን ዝተገንዘቡ ወለዱ ዳንኤል ዮሃንስነ ሄርሞን በርሀን ኣብ ሚላኖ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ (ሚላን ኣካዳሚ) ኣመዝጊቦሞ። ኣብቲ ኣካዳሚ ከኣ ብዙሕ ክልሰ ሓሳባውን ግብራውን ፍልጠትን ክእለትን ደሊቡ ዓቕሙ ኣማዕቢሉ።

ወዲ 14 ዓመት ምስ ኮነ ከኣ ወለዱ፡ ኣብ ብራዚል ኣብ ዝርከብ ኣብ ክለብ ክሩዜሮ ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ክስልጥን ሰዲዶሙዎ። ካብኡ ንካናዳ ምስ ተመልሰ፡ ኣብ ኤውሮጳ ካልእ ዕድላት እናማዕደወ ምስ ዝለዓሉ ዲቪዥን ሲኤስኤል ተጻዊቱ።

ምስታ ጋንታ እናተጻወተ ከኣ ኣብ ፖርቹጋልን ምስ በነፊካ ከምኡ'ውን ኣብ ጀርመን ሰልጢኑ።

ኣብ 2015 ናብ ሰሚ ፕሮፌሺናል ጋንታ ማሕበር ሓንቲ ኦንታርዮ ምስ ሳነጃከስ ተጻዊቱ ኣበ 2016 ከኣ ናብ ሰሜን ካናዳ ናብ ኒትሮስ ሰጊሩ።

ኣብ 2016 ላኤል ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራዊት ተጸምቢሩ ንዋንጫ ዓለም ኣብ ዝተገብረ መጻረይ ውድድር ምስ ቦትስዋና ተጋጢሙ። ኣብዚ እዋን እዚ ከኣ ኣብ ካናዳ ይስልጥን ኣሎ።