80% ሰብነቱ ብሓድሽ ቆርበት ዝተሸፈነ ህፃን
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

80% ሰብነቱ ብሓድሽ ቆርበት ዝተሸፈነ ህፃን

ሓሰን እንትውለድ ምስ ሕማም ቆርበት እዩ ተወሊዱ። ቆርበቱ ትንክፍ ኣቢልካዮ ከም ክንፊ ፅምብላሊዕ እዩ ዝብጠስ። ሕዚ ግና መጥባሕቲ ሕክምና ተገይርሉ፡ 80% ሚእታዊ ሰብነቱ ብሓድሽ ቆርበት ክሽፈን ክኢሉ።