ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ፥ ሕፅረት መፃሕፍቲ ኣጋጢሙና ይብላ

ተምሃሮ ብሓባር መፅሓፍ እንተንብቡ Image copyright Getty Images

ተወከልቲ መምህራን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ውልቀን ኣብያተ-ትምህርቲ፡ በብዓመቱ ዘጋጥም ሕፅረት መምሃሪ መፃሕፍቲ፡ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣሉታዊ ፅልዋ የሕድሩሎም ምህላው ንቢቢሲ ተዛሪቦም።

ካብ 1ይ ክሳብ 8ይ ንዘለው ተምሃሮ ዝውዕሉ መፃሕፍቲ ካብ ኣብ ገበሮም ዝተጻሕፈ ልክዕ መሸጢ ዋግኦም ንላዕሊ ይሽየጡ ኣለዉ።

ቅድም ክብል፡ ሓደ ናይ ሳልሳይ ክፍሊ መፅሓፍ ማሕበራዊ ሳይንስ፡ ብ33 ቅርሺ ምዕዳግ ይከኣል ነይሩ። ሕዚ ግን ኣብ ዕዳጋ ካብ 160 ክሳብ 200 ቅርሺ ይሽየጥ።

ኣብታ ከተማ፥ ለግሃር ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ መፃሕፍቲ ብምሻጥ ዝመሓደር ውልቀ-ሰብ፡ ሕፅረት መፃሕፍቲ ምህላዉ ብምሕባር፡ መፅሓፍ ብሕሳብ 350 ብር ከምዝሽየጥ ኣረጋጊፁ።

ኣይተ ዳዊት ሰለሞን ንደቆም መፃሕፍቲ ክዕድጉ ረኺብና ኣዘራሪብናዮም ነይርና።

"መንግስቲ መፃሕፍቲ ከምዝዓደለ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ተጠቒሙ ይዛረብ፤ ኣብያተ-ትምህርቲ ግን ንተምሃሮአን ዝኾኑ መፃሕፍቲ ምቕራብ ኣይከኣላን። ሻድሻይን ታሽዓይን ክፍሊ ዝመሃሩ ደቀይ ካብ ቤት-ትምህርቶም መፅሓፍ ኣይረኸቡን። ኣማራፂ ስለዘየለ ብኽቡር ዋጋ ንምዕዳግ ንግደድ ኣለና" ክብሉ ተዛሪቦም።

Image copyright Getty Images

ቢሮ ትምህርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብወገኑ፡ "ውልቀ-ኣብያተ ትምህርቲ ብዛዕባ ዘድልየን መፃሕፍቲ ኣየፍለጣናን፤ ስለዝኾነ ድማ እቲ ፀገም ናታተን እምበር ናትና ኣይኮነን" ይብል።

ብጌጋ ዝተሓተሙ መፃሕፍቲ

ብኻልእ ወገን'ውን ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩን ኣብቲ ቤት ዕዮ ብሓላፍነት ዝርከቡን ንቢቢሲ ከምዝሓበርዎ፡ ሕፅረት መፃሕፍቲ ዘጋጠመ፡ መፅሕፍቲ ንከሕትም ሓላፍነት ዝተውሃቦ ቤት ሕትመት፡ ጌጋታት ዘለዎም መፃሕፍቲ ብምሕታሙ'ዩ ኢሎም።

ሕፅረት መፃሕፍቲ ዘጋጠመ ብጌጋ ዝተሓተሙ መፃሕፍቲ ብበዝሒ ምህላዎም እዩ እንተተባሂሉ፥ "ኣብ ዕዳጋ ብሕቡእ ብበዝሒ ኣብ መሸጣ ዝርከቡ መፃሕፍቲ ደኣ ካበይ መፂኦም ?" ዝብል ሕቶ ንዘቕረብናሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ትምህርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣይተ ኣበበ ቸርነት "ነቲ ጉዳይ ኣብ ምፅራይ ንርከብ" ዝብል ምላሽ ሂቦምና።

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ፥ ዝደልዩዎ ዓይነት ትምህርቲን ብዝሕን ኣፍሊጦም፡ ኣብ ወርሒ ሓምለ ካብ ቢሮ ትምህርቲ ይገዝኡ።

መብዛሕተኦም ኣብያተ ትምህርቲ ምዝገባ ዘካይዱ ኣብ ወርሒ ሓምለ ብምዃኑ፥ ብዝሒ መፃሕፍትን ምስ ቁፅሪ ተመዝገብቲ ተምሃሮን ክመጣጠን ከምዘይከኣለ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ተወከልቲ ይዛረቡ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን፥ ብፍላይ ካብ 1ይ-8ይ ክፍሊ መፃሕፍቲ ሳይንስ፥ ስነ-ዜጋን ኣምሓርኛን ሕፅረት ከምዘሎ ይዛረቡ።

ዘዘራረብናዮም ወለዲ፡ መንግስቲ እኹል መፃሕፍቲ ኣሕቲሙ ምቕራብ ዘይክእል እንተኾይኑ፡ ውልቀ-ኣብያተ ትምህርቲ በዓልተን ከሕትም ከፍቅደለን ከምዝግባእ ይገልፁ።

"መፃሕፍቲ ናይ ምሕታም ሓላፍነት ናተይ'ዩ" ዝብል እቲ ቤት ዕዮ ግን፡ እቲ ፀገም ግዝያውን ኣብ ቀረባ እዋን መዕለቢ ከምዝረክብን ኣይተ ኣበበ ቸርነት ሓቢሮም።