'' ሰባት ንዓና'ዮም መጺኦም ናይ ልቦም ዝነግሩና''
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

'' ሰባት ንዓና'ዮም መጺኦም ናይ ልቦም ዝነግሩና''

ሰባት ናይ ልቦም ዝዛረቡ ንኪኢላ ሞያ ጥዕና ኣእሙሮን ኣወሃሃዲ እንዳ መስተን'ዩ ዝብል ኣሳስዩ መልከጸዲቅ፡ ኢትዮጵያውያን ዝፈትውዎ ዓይነት መስተ ከምዘዳሉ ይገልጽ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት