ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ- 16

ንሎሚ ዝተዳለወ ግድል ብምፍታሕ ብቕዓት ኣእምሮኹም ፈትኑ።

ሰናይ ዕድል!

እትነድድ ሽምዓ Image copyright Getty Images

ግድል 16

ኣብ ናይ ሎሚ ግድል ብቕዓት ኣእምሮኹም ዝፍተን፡ ክልተ ሽምዓታት ሽምዓ ተጠቒምካ ብምውላዕ፡ 45 ደቒቓ ብትኽክል ምቑፃር ጥራሕ እዩ።

ክልትኤን ሽምዓታት ካብ ዝተፈላለዩ ጥረ ነገራት ዝተሰርሓ እየን።

ነብሲ ወከፈን ካብ ጫፍ ናብ ጭፍ ክሳብ ሓደ ሰዓት ዝነዳ እንትኾና፡ ክልትኡን ድማ ብማዕረ ክውልዓ ይኽእላ። 45 ደቒቓ ምምልኡ ከመይ ምፍላጥ ይከኣል?

መልሲ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም

መልሲ

ነታ ሓንቲ ሽምዓ ብኽልተ ገፃ ኣንድድዋ። ነታ ካልአይቲ ድም ብሓደ ገፃ ጥራሕ ኣንድድዋ።

እታ ቀዳመይቲ ሽምዓ 30 ደቒቓ ምስ መልአ ነዲዳ ክትውዳእ'ያ። ብድሕር'ዚ ንካልአዋይ ጫፍ እታ ካልአይቲ ሽምዓ ብሓዊ ኣንድዱ።

ካልአይቲ ሽምዓ ነዲዳ ንኽትውዳእ 15 ደቒቓ ይወሰደላ። ምስታ ፈላመይቲ እንትድመር ድማ 45 ደቒቓ ኮይኑ ማለት'ዩ።

ብሪያንዴን.ኮም ዝተዳለወ ግድል