ጋናዊ ምሁር፡ ዩኒቨርሲቲ ብምምስራቱ ተሸሊሙ

ፓትሪክ ኣዋ
ናይ ምስሊ መግለጺ ፓትሪክ ኣዋ፡ ብምኽንያት ዘጣየሾ ዩኒቨርሲቲ ዓለም-ለኻዊ ሸልማት ረኺቡ።

ፓትሪክ ኣው ብ1980 ብማህደረ ትምህርቲ ካብ ጋና ናብ ኣሜሪካ ኣብ ዝኸደሉ ''ኣብ ጅብኡ 50 ዶላር ጥራይ ነይሩዎ''።

ምስ ማይክሮ ሶፍት ድሕሪ ምስርሑ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣሸሲ ዩኒቨርስቲ ኮለጅ መስሪቱ። ሕጂ ነታ ዩኒቨርስቲ ብምምስራቱ 500,000 ዶላር ዝዋግኡ ዋይዝ ፕሪዝ [ናይ ለባማት] ሽልማት ተዓዋቲ ኮይኑ።

ኣብ ኣፍሪቃ ደረጃ ትምህርቲ ንምምዕባል ''ህጹጽ ድልየት'' ነይሩኒ ኢሉ ፓትሪክ ኣው።

ንሱ፡ ከም መስራቲ ኣሸሲ ዩኒቨርስቲ ኮለጅ ንዘበርከቶ ምስክርነት ክኾኖ ኢዩ፡ ኣብቲ፡ ኣብ ቐጠር ዝተጋብአ ዓለማዊ ናይ መሃዝነት ኣኼባ ዝተሸለመ።

''ስነ-ምግባር ዘለዎም መራሕቲ''

እቲ ውልቃውን ንመኽሰብ ዘይተመስረተን ኮለጅ፡ ዕላምኡ ነቶም ሓደስቲ ወለዶ መራሕቲ፡ ኣብ ጋናን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ንምምዕባል ኢዩ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ዩኒቨርሲቲ ኣሸሲ ኣብ ኣድላይነት ስነ-ምግባርን ፈጠራ ስራሕን የድህብ

ፓትሪክ ኣው ኣብ ኣሜሪካ ትምህርቱ ድሕሪ ምክትታልን ምስራሕን ድማ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ እንከሎ ዝተዓዘቦ ኣብ ትምህርታዊ ትካላት ዝነበረ ጋግ ንምሽፋን'ዩ ኣብ ሃገሩ ዩኒቨርስቲ ንምምስራት ወሲኑ።

ኣሸሲ ዩኒቨርስቲ ብ2002 ብ30 ተመሃሮ ኢዩ ጀሚሩ፡ ሕጂ ልዕሊ 800 ተማሃሮ ኣለውዎ።

እቲ ዩኒቨርስቲ ''ዝሰፍሐ ተስፋ'' ዝህብ ኣምበር ስራሕ ንምርካብ ናይ ብቕዓት ምስክር ወረቐት ንምርካብ ኣይኮነን ዝምህር።

''እቲ ዩኒቨርስቲ ክምስረት እንከሎ ስነ-ምግባር ዘለዎም ህርኩታት መራሕቲ ንምፍጣር ዝዓለመ ኢዩ'' ኢሉ ፓትሪክ ኣው።

እቶም ተማሃሮ ድማ ''እንታይ ዓይነት ሃገር ኢና ክንምስርት እንደሊ ኢሎም ክሓስቡ''ኢዮም ዝተባብዑ ኢሉ።

ልዕሊ ፍርቂ ናይቶም እንቕበሎም ተማሃሮ ማህደረ ትምህርቲ ይውሃቦም። ፍርቂ ናይቶም ተማሃሮ ድማ ደቀንስትዮ እየን፡ ካብ 18 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጽኡ ኢዮም። ኩሎም ተማሃሮ ብዛዕባ ስነ-ምግባርን ህርኩትነትን ይምሃሩን ነቲ ማሕበረስብ ኣገልግሎት ይህቡን።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣዋ፡ ፅርየት ትምህርቲ ኣፍሪካ ኣብ ምምሕያሽ ዝሰርሕ መርበብ ንምፍጣር ይደልይ

ደረጃ ናይተን ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት ንምምዕባል ዝያዳ ምትሕብባር ከምዝደሊ ፓትሪክ ኣው ንቢቢሲ ሓቢሩ።

''ዕላማና፡ ኣብ ኣፍሪቃ፡ ብሉጽ ብቕዓት ናይ ዘለወን ትምህርታዊ ትካላት ሓደ መርበብ ምምስራትን መጻኢ መራሕቲ ኣፍሪቃ ንምምሃርን ዝዓለመ ኢዩ ። ፖለቲካዊ መራሕቲ ጥራይ ዘይኮነ፡ ዳያኑ፡ ሓካይምን መማህራንን - ነቲ ህዝቢ ክጸልዉ ዝኽእሉ'' ኢሉ ፓትሪክ ኣው።

ድሕረት ኣብ ትምህርት

እንተድኣ ንኣፍሪቃ ካብቲ ዘላቶ ሓፍ ከነብላ ኮይና፡ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝዓበየ ወፍሪ ክንገብርን ዓበይቲ ሳይንቲስታትን ኢንጂነራትን ከነፍሪ ኣሎና። ኣብ ዓለም ምስዝርከባ ዩኒቨርሲታት ድማ ምትእስሳር ክንፈጥር ኣሎና''።

ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ትምህርታዊ ጽላት ናይ ዩኒቨርስቲ ብዙሕ ኣየውፈራን፡ ከምሳዕቤኑ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ ዩኒቨርሲታት ሓሙሽተ ጥራይ እየን ኣብ ዓለም ምስ ዘለዋ ዩኒቨርስቲታት መበል 500 ዝተሰርዓ፡ እተን ሰለስተ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክኾና ከለዋ እተን ክልተ ድማ ካብ ግብጺ እየን።