ብዛዕባ ኳታር (ቀጠር) ክትፈልጡዎም ዝግባእ ሓሙሽተ ቁም ነገራት

ኳታር Image copyright Sean Gallup

ኣብዚ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ንጉስ ኳታር ከምዝተፈራረሙዎ፥ ድሕሪ ሐዚ ናብ ኳታር ክጓዓዙ ዝደልዩ ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማሰኛታት ቪዛ ኣይከድልዮምን።

ኢትዮጵያውያን ተጓዓዝቲ ከስተብህሉዎም ዝግባእ ሓደ ሓደ መሰረታዊ ሓቅታት ኳታር (ቀጠር) እንታይን እንታይን እዮም?

1.ኳታር ኣብ ዓለም እታ ዝሃፍተመት ሃገር እያ።

ዋላ 'ኳ ዋጋ ነዳዲ እንተወረደ፥ ሕዚ እውን ዜጋታት ኳታር ዲቕ ዝበሉ ሃፍታማት እዮም። ነብሲ ወከፍ ኣታዊ ሓደ ዜጋ ካብ ዓለም ዝለዓለ ንክኸውን እታ ሃገር እናሰጎመት ትርከብ።

ካብ ትካል ገንዘብ ዓለም (ኣይ ኤም ኤፍ) ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣሃዝ ከምዝሕብሮ፥ ኳታር ኣብ ሕድሕድ ዓመት ንነብሲ ወከፍ ሰብ 129'726 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ተእቲ።

እዚ ኣሃዝ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንእትርካብ ለክሰምበርግ ኣታዊ ሓደ ዜጋ ዳርጋ 30 ሺሕ ዝኣክል ወሰኽ ዘርኢ እዩ። ከምኡድማ ኣሜሪካ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ኣታዊ እትገብሮ ዕፅፊ ማለት እዩ።

2.ቁፅርን ስፍርን ዘይብሎም ስደተኛታት ኣለዉዋ።

በዝሒ ህዝቢ ኳታር ዳርጋ 2.6 ሚልዮን ይፅጋዕ። ካብዚኦም ውሽጢ ዜጋታት ኳታር ለዕሊ 300 ሺሕ ጥራሕ እዮም።

እዚ ማለት ከኣ ቁፅሪ ወፃእተኛታት (ስደተኛታት) 7 ን 1 ዜጋ ኳታር ማለት እዩ። መብዛሕተኦም ስደተኛታት ካብ ደቡብ ኤስያ ብፍላይ ካብ ህንዲ፣ ኔፓልን ባንግላዲሽን ዝነቐሉ እዮም።

ናብ ኳታር ንምስጋር ንስደተኛታት ቀሊል ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፥ ናብቲ ሃገር ንምእታው ዘድሊ ዝነበረ ቪዛ 80 ሃገራት ምእላያ እዩ። ኢትዮጵያ ናብዚ ዝርዝር ሃገራት እትፅምበር ሓዳሽ ሃገር እያ።

Image copyright Getty Images

3.ቁፅሪ ደቂ ተባዕትዮ ይዛይድ።

ምናልባት ኣብ ኳታር ሰበይቲ ምርካብ ከቢድ እዩ። ካብ መላእ ህዝቢ ኳታር ርብዒ ጥራሕ እየን ደቂ ኣንስትዮ።

እዚ ድማ መብዛሕተኦም ዜጋታተታ ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም ዘርኢ እዩ።

4. ሓሳብ ብነፃ ምግላፅ ትድግፍ እያ።

ብዙሓት ሃገራት ዓረብ ብዛዕባ ህላወ ኣልጀዚራ (ኣብ ኳታር ዝርከብ ዓለም ለኸ መደብር ቴሌቪዢን) ሕጉሳት ኣይኮኑን።

ነዚ እዩ ድማ፥ ኣብ መንጎ ኳታርን ካልኦት ብርክት ዝበላ ሃገራት ዓረብን ቅርሕንቲ ዲፕሎማሲ ኣጓኒፉ ዘሎ። ኮይኑ ግና ንጉስ ኳታር ኣብ ልዕሊኦም ኮነ ኣብ ልዕሊ ስድራቤቶም ዝኾነ ይኹን ነቐፌታ ኣይቕበሉን።

ከምኡ ዝገበረ ድማ ከቢድ መቕፃዕቲ ይፅበዮ።

Image copyright Getty Images

5.ፅዋዕ ዓለም ክተዳሉ እያ።

ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ኳታር ኣብ ዓለም እቲ ዓብይ ዝበሃል ስፖርታዊ በዓል ክተዳሉ እያ።

ብርግፅ ክሳብ ሓዚ ሙሉእ ንሙሉእ ርግፀኛ ምዃን ኣይተኽኣለን። ምኽንያቱ፥ እቲ ጨረታ ዝተኻየደሉ መንገዲ ኣብ ሕቶ ስለዝኣተወ ቀፃሊ ምርመራ ምፅራይ እናተገበረሉ ይርከብ።

እቲ ከይደ ፀገም እንተተረኺቡዎ፥ ምናልባት እቲ ዕድል ንኻሊእ ሃገር ክወሃብ ይኽእል እዩ።

እንተዘይኮይኑ ግና፥ ብሰንኪ ሓያል ፀሓይ ሓጋይ ኳታር፥ እቲ ፀዋታ ንመጀመርታ ጊዜ ኣብ እዋን ቀውዒ ( ሕዳርን ታሕሳስን) ክካየድ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ።

ኳታር ዋላ'ኳ ሃፍታም ሃገር ትኹን 'ምበር ነዚ ፀዋታ ፅዋዕ ዓለም ተባሂሉ ዝተዳለወ ስታድየም፥ ኣምነስቲ ኢንተርናሸዕናል ብግዴታ ጉልበት ስደተኛታት ተሰሪሑ ዝብል ሕቶ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረቦ እንትኸውን፥ እቲ ከይዲ ህንፀት ብዙሕ ውግዘት በፂሑዎ እዩ።