ሕርይቲ ጋንታ ፕሪምየርሊግ እዚ ሰሙን፡ ብግርዝ ክሩክ

ሕርይቲ ጋንታ Image copyright BBC Sport

ኣብ ጋንታታት ቶተንሃምን ማንችስተር ዩናይትድን ኣጥቃዓይ ነበር ጋርዝ ክሩክ፡ ናይዚ ሰሙን ብሉፃት ተፃወትቲ ፕሪመርሊግ ኢንግሊዝ ሓርዩ'ሎ።

ማንችስተር ሲቲ ናይ ዘይምስዓር ግስጋስኣ ብምቕፃል፡ ንሌስተር ሲቲ 2 ን 0 ስዒራ። ብሸሞንተ ነጥቢ ኣፈላላይ ድማ ንፕሪሜር ሊግ ትመርሕ ኣላ።

ሆዜ ሞሪኒዮ ንኒውካስትል ኣብ ሜዳኦም 4 ን 1 እንትስዕሩ፡ ኣርሰናል ድማ ድሕሪ 2014 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ንፈለማ እዋን፡ ኣብ ደርቢ ሰሜን ለንደን ንቶተንሃም ስዒራ።

መሓመድ ሳላሕ ብልፅቲ ሸቶ ኣብ ዘቑፀረሉ ፀዋታ፡ ሊቨርፑል ንሳውዝሃምፕተን 3-0 ኣፋንያ። ኤቨርተን ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ምስ ክሪስታልፓላስ ብመዓረ ተፈላልየን።

ቼልሲ ኣብ ልዕሊ ዌስትብሮም ብሰፊሕ ኣፈላላይ ጎል 4 ን 0 ተዓዊታ።

ጋርዝ ክሩክ፡ ናይዚ ሰሙን ብሉፃት 11 ዝስዕቡ እዮም ይብል።

ሓላዊ ማዕፆ - ኡሩዌልዩ ጎሜዝ (ዋትፎርድ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ጎሜዝ፡ ምስ ዌስትሃም ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ፈተንቲ ኩዓሳሱ ብብቕዓት መሊሱ

ጎሜዝ ሓሙሽተ ኩዓሳሱ ብምሓዝ ዌስትሃም ጎላት ከይኣትዋ፡ እቲ ፀዋታ ንክትፍፅም ኣኽኢሉ።

እጃም ሓላዊ ማዕፆ፡ ኩሉ ግዜ ሰኪዐቱ እንከየድፈረ፡ ነጥቢ ሒዝካ ምውፃእ እዩ። እዚ ክገብር ዝኸኣለ ሓላዊ ማዕፆ ድማ ልዑል ሓጎስ ይስመዖ።

ጎሜዝ ማርኮ ኣርናውቶቪች፡ ክልተ ግዜ ብተኸታታሊ ዝገበረሉ ሓደገኛታት ፈተነ፡ ከድሕን ስለዝኸኣለ ሓጎስ ከምዝስመዖ ፍሉጥ እዩ።

ተኸላኻሊ - ክርስትያን ካባሰል (ዋትፎርድ) D

Image copyright Getty Images

ኣብዚ ሰሙን ፀዋታት ፕሪሚየር ሊግ ብዙሓት ብሉፃት ዝኾኑ፡ ብቕዓታት ምክልኻል ርእየ እየ'ሞ ከም ናይ ክርስቲያን ካባሲል ገይሩ ዘስደመመኒ ግና የለን።

ብተደጋጋሚ ሓደገኛታት ኮዓዓሱ ካብ ክልል ጎል የርሕቕ ነይሩ። ናይ ዌስትሃም ማኑኤል ላንዚኒ፡ ሸቶ ንከቑፅር ልዑል ፃዕሪ ዋላ እኳ እንተገበረ፡ ክርስቲያን ካባሲል ግና ኮዓዑሱ የፍሽለሉ ነይሩ።

ተኸላኻሊ - ሸኮድራን ሙስጣፊ (ኣርሰናል)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሙስጣፊ፡ ምስ ቶተንሃም ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ንኣርሰናል ሸቶ ኣቑፂሩ። ፅቡቕ'ውን ተኸላኺሉ።

ኣብ ከይዲ ፀዋታ ብቕዓት ተኸላኸልቲ ኣብ ጫፍ እንትበፅሕ እንታይ ይፍጠር? ናይ ጎል መረብኦም ሓልዮም፡ ሸቶ ከቑፅሩ ይኽእሉ። ሙስጣፊ እውን ነዚ ምግባር ክኢሉ።

ሙስጣፊ ነታ ሸቶ እንተቖፅር፡ ካብ ፀዋታ ወፃኢ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል። መረዳእታ እቲ ቪድዮ እውን ነዚ እዩ ዝሕብር። ይኹን እምበር እዚ ናይ ሙስጣፊ ፀገም ክኸውን ኣይኽእልን።

እታ ዝተቐፅረት ሸቶ፡ ንሓፈሻዊ ውፅኢት ክትልውጥ ስለዘይትኽእል፡ ስፐርስ እውን ንምስዓሮም ከም ምኽንያት ከቕርብዋ ኣይኽእሉን።

ተኸላኻላይ - ቪንሰንት ኮምፓኒ (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኮምፓኒ፡ ኣብ ክፍሊ ምክልኻል ዘለዎ ብቕዓት ምስ ሌይስተር ኣብ ዝነበሮም ፀዋታ ኣረጋጊፁ

ዘይወርድ ብቕዓት ዘለዎ፣ ዘተኣማምንን ኣብ ኩሉ ተደላይ ብምባል ብዙሓት ይስማዕምዕሉ። ኣነ ካብዚ ንላዕሊ እንታእ ክውስክ እኽእል?

ማእኸል - ኬቨን ደ ብረይነ

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኬቪን፤ ኣብ 50 ሸቶታት ፕሪምየርሊግ ተሳትፎ ኣለዎ። 16 ሸቶታት ባዕሉ እንተመዝግበን፤ 34 ንሸቶ ዝበቕዓ ኣቐቢሉ።

ቅድሚ ወርሒ ግንቦት ብሉፅ ተፃዋቲ ፕሪሚየር ሊግ ኣፍልጥ እንተዝበሃል፡ ብዘይ ገለ ጥርጥር ንኬቪን ዲ ብሩይን ክመርፅ ነይረ።

ነዚ ምርጫይ እዚ ማንም ዝቃወሞ ዘሎ ኣይመስለንን።

ካብ ማንችስተር ሲቲን ካብ ኬቪን ዲ ብሩይን ጥበብ ኢና ንምልከት ዘለና።

ማእኸል - ፖል ፖግባ (ማንቸስተር ዩናይትድ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ፖግባ፡ ኣብ ዝተሰለፈሎም ሕሉፋት ሽድሽተ ፀዋታታት ኣብ ሸሞንተ ሸቶታት ኣበርክቶ ገይሩ። ኣርባዕተ ሸቶ እንተቑፅር፡ ኣርባዕተ ንሸቶ ዝበቕዓ ኣቐቢሉ

ብዛዕባ ኣቆራርፃ ፀጉሩን ምርኢት ሳዕስዒቱን ግዜ የብለይን። ኣነ ዝፈትወሉ ግና፡ ንኩዕሶ ብዘለዎ ክእለትን ዝፈጥሮም ዘስደምሙ ምርኢታትን እዮም።

ፖል ፖግባ ናብ ሜዳ ምምላሱ፡ ማንችስተር ዩናይትድ ንኒውካስትል ብሰፊሕ ኣፈላላይ ሸቶ ንክስዕር፡ ዕዙዝ ግደ ኣበርኪቱ እዩ።

ፈረንሳዊ ተፃዋቲ ኩዕሶ ፖግባ፡ ምስ ኒውካስትል ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ዘርኣዮ ብቕዕዓት፡ ምስ ዓበይቲ ጋንታታት እውን ከምዝደግሞ ርግፀኛ እየ።

ማእኸል - ሜሲት ኦዚል (ኣርሰናል)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሜሲት ኦዚል፡ ካብ 2013 ናብዚ 45 ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ።

ኣብ ደርቢ ሰሜን ለንደን፡ ሜሲት ኦዚል ንጋንትኡ ዓብይ ግደ ኣበርኪቱ እዩ። ኦዚል ብዘርኣዮ ብቕዕዓት ደገፍቲ ካብ ኮፍ መበሊኦም ተንሲኦም ኣድናቖቶም ገሊፆምሉ'ዮም።

ደገፍቲ ኣርሰናል ብኣብዝሓ ግዜ ኣብ ቬንገርን ኦዚልን ቅሬተኦም የቕርቡ እዮም። ኣነ ግና ጉዕሶ እግሪ ጠንቂቖም ንዝፈልጡ ውልቀ ሰባት እዚ ይግበኦም እዩ ኣይብልን።

ተኸላኻሊ - ሞሃመድ ሳላህ (ሊቨርፑል)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሳላህ፡ ኣብዚ ዓመት ትሸዓተ ሸቶታት ንጋንትኡ ኣቑፂሩ። ንፕሪምየርሊግ ድማ እናመርሐ ይርከብ።

እዚ ተፃዋቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ደው ዘብሎ የለን። ሞሓመድ ሳላሕ፡ ኣብ ናይ መጀመርታ 12 ፀዋታት ፕሪምየር ሊግ 11 ሸቶተት ከቑፅር ክኢሉ እዩ።

ሳላሕ ናብ ፕሪሚየር ሊግ እንትመፅእ፡ ፅቡቅ ግዜ ከሕልፍ ከም ዝኽእል ዋላ እኳ ገሚተ እንተነበርኩ፡ እዚ ኩሉ ሸቶ ከቑፅር እዩ ኢለ ግና ኣይሓሰብኩን። እታ ፈላመይቲ ሸቶ እትድነቕ ነይራ።

ናይ ሳዲዮ ማኔ፣ ሮቤርቶ ፌርሚኖ፣ ኩቲኒሆን ሳላሕን ጥምረት፡ ንዝኾነ ጋንታ ክፈታተን ዝኽእል እዩ።

ኣጥቃዓይ - ኤደን ሃዛርድ (ቸልሲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሃዛርድ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ኣንቶንዮ ኮንቴ ኮይኑ፡ ኣብ 16 ግጥማት ፕሪምየርሊግ ሸቶታት ኣመዝጊቡ።

ሃዛርድ ከም ተደራቢ ኣጥቃዒ ኮይኑ እንትፃወት ርእየዮ ኣይፈልጥን። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግና ነዚ ሓላፍነት ሒዙ እዩ ናብ ሜዳ ኣትዩ።

ምስ ኣልቫሮ ሞራታ ዘለዎ ጥምረት ብጣዕሚ ውፅኢታዊ እናገበሮ እዩ።

ኣጥቃዓይ - ካለም ዊልሰን (በርንማውዝ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ዊልሰን ኣብዚ ዓመት'ዚ ኣብ ፕሪምየርሊግ 'ሃትሪክ' ዝሰርሐ (ኣብ ሓደ ፀዋታ ሰለስተ ሸቶታት ዘመዝገበ) ፈላሚ እንግሊዛዊ እዩ።

ኣብ ናይ ሎምዘመን ውድድር ፕሪሚየርሊግ፡ ዊልሰን ኣብ ሓደ ፀዋታ ሰለስተ ሸቶታት ዘቑፀረ ፈላማይ ኢንግሊዛዊ ኮይኑ ኣሎ።

መቸም ሃትሪክ ሰሪሑ፡ ኣብ ብሉፅ ጋንታ እንተዘይኣእትየዮ ግቡእ ኣይኸውንን።

ኣብ ሓደ ፀዋታ ሰለስተ ሸቶታት ምቑፃር ቀሊል ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ንኣዋርሕ ብመጉዳእቲ ካብ ሜዳ ርሒቑ ድሕሪ ምፅንሑ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ።

ኣጥቃዓይ - ኣሌክሲስ ሳንቼስ (ኣርሰናል)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሳንቼስ፡ ካብ 2014 ክሳብ ሕዚ ኣብ 79 ሸቶታት ተሳትፎ ኣለዎ። 55 በዓሉ ዘቑፀረን 24 ንሸቶ ዝበቕዓ ኣቐቢሉ። እዚ ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን ተፃዋታይ ኣርሰናል የለን

ሳንቼዝ፡ ዝኾነ ዓይነት ኩዕሶ ንምምንጣል ፃዕሪ እንትገብር፤ ኦዚል ብተበግሶ እንትፃወትን ሙስጣፊ ናይ መነሓንሕቱ ጋንታ ኣጥቃዕቲ ኣየሕልፍን ኢሉ እንትቃለስ፡ ኣርሰናል ፍሉይ ጋንታ ይኸውን።

ቶተንሃም ነጥቢ ንምርካብ ናብ ሜዳ እንትኣትዉ፡ ኣርሰናል ግና ከቢድ ቃልሲ እዮም ኣካይዶም።

እዚ ቺሊያዊ ኣጥቃዒ፡ ሕዚ ኣብ ዘገርም ክእለት እዩ ዝርከብ። እዚ ድማ ኣርሰናል ካብቲ ፀዋታ ዝግበኦም ሰለስተ ነጥቢ ሒዞም ንክወፁ ኣኽኢልዎም።