መትከል ኢዮብ ኣብ ቱር ዲ ሩዋንዳ ተዓዊቱ

ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዘድንቕ ጸብለልታ ነይሩዎመ

ኣባል ክለብ ዳይመንሽን ዳታ፡ ጎይታ ዓቐብ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽከለታ መትከል እዮብ፡ ኣብ ርዋንዳ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ዙር ዲ ሩዋንዳ ንወዲ ጋንታኡ ሩዋንዳዊ ጆሴፍ ኣሩርያ ተኸቲሉ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብምዃን'ዩ ዓወት ተጎናጺፉ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ዘተባብዕ ውጺኢት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ

ኤርትራዊ እዮብ መትከልን ሩዋንዳዊ ጆሴፍ ኣሩርያን ኣብ መላእ እቲ ውድድር ዘደንቕ ምትሕብባር ብምርኣዮም ተናኢዶም። እዞም ክልተ ከዋኽብቲ ዋላ እውን ኣብቲ ዝጸንከረ ወቕቲ ነታ ኣብቲ ውድድር ዝወነኑዋ ቢጫ ማልያ ክሳብ መወዳእታ ንምዕቃባ ስኖም ነኺሶም ተቓሊሶም፤ ኣብ መወዳእታ ከኣ ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ተዓዊቶም።

እዮብ መትከል ነቲ ጸወታ ኣመልኪቱ " እቲ ውድድር ሓያል እዩ ነይሩ ግን ከኣ ምስ ወዲ ጋንታይ ኮይንና ተዓዊትና" ብምባል እቲ ውድድር ፈታኒ ግን ከኣ ዕዉት ከምዝነበረ ንቢቢሲ ሓቢሩ።

ናይ ምስሊ መግለጺ መትከል ኢዮብ ኣብ ዙር ዲ ሩዋንዳ

እታ መትከል እዮብ ዝርከባ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ዳይመንሽን ዳታ እትስመ ጋንታ፡ ኣብ ሰለስተ ካብቲ ሽሞንተ መድረኻት ውድድር፡ ልዑል ጸብለልታ ብምምዝጋባ እታ ዝበለጸት ጋንታ ዝብል ስም ብምሓዝ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝግበር ውድድር ብምሉእ ነብሰ ምትእምማን ክትኣቱ እያ።

እቲ ንዝመጽእ ዓመት ምስ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ዘለዎ ውዕል ዝውድእ ዘሎ መትከል፡ እዚ ሕጂ ኣብ ቱር ሩዋንዳ ዝተጎናጸፎ ዓወት ብሩህ መጻኢ ክኸፍተሉ ከምዝኽእል ተዓዘብቲ ውድድር ብሽክለታ ይገልጹ።

ኣብቲ ልዑል ጻዕርን ብቕዓትን ዝተጋህደሉ ፈታኒ ቅጽበታዊ ውድድር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝድነቕ ጸብለልታ ከምዝነበሮም ተፈሊጡ።

ናይ ምስሊ መግለጺ መትከል ኢዮብ እናተሸለመ

ኣብቲ 86 ኪሎ ሜትር ዝሽፈነ ኣብ ሻዱሻይ መድረኽ ዝተኻየደ ውድድር፡ ኤርትራውያን ተቐዳዳምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣሮን ደብረጽዮን ሳልሳይ፡ ሳይሞን ሙሴ መበል 11፡ ተስፎም ዑቕባማርያም መበል 18 ኣማኑኤል ጸጋይ መበል 27፣ ናትናኤል ሃብቶም ድማ መበል 50 ደረጃ ሒዞም ናይቲ መድረኽ ውድድሮም ዛዚሞም።

ክለብ ዳይመንሽን ዳታ፡ ኣብ ዓለማዊ ውድድር ብሽክለታ እትሳተፍ ኣብ 1997 እተመስረተት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ እያ።