ብቕዓት ኣእምሮና ንፈትን - ግድል 17

ነዚ ግድል ክትፈትሑ ድልዋት እንተኾይንኩም፡ ኣብ ውድድር ቴንስ ዘድሃበ ሕቶ ክንሓተኩም። ሰናይ ዕድል!

ሮጀር ፈደረር ኣብ ስታድ Image copyright Getty Images

ግድል17

ኣብ ስታድየም ዊምብልደን ኣብ ዝካየድ ወድድር፡ ንምድብ ድልድል ዝበፅሑ ደቀኣንስትዮን ተባዕትዮን ተወዳደርቲ 128 እዮም።

ነዚ ቁፅሪ ብኣርባዕተ ዕፅፊ እንተድኣ ኣዕቢናዮ፡ 512 ተወዳደርቲ ይህልው። ካብ ሞንጎ ተወዳደርቲ፡ ተዓዋትቲ ንምርካብ ክሳብ ክንደይ ፀዋታታት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ይካየዱ?

መልሲ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም

መልሲ

511 ፀዋታታት

እቲ ግጥማት ኣውዲቕካ ንምሕላፍ ስለዝኾነ፡ ዝተዓወተ ጥራሕ ካብ ውድድር ወፃእ ኣይኸውንን። ዝተሳዕሩ ድማ እታ ዝተሰዓሩላ ግጥም መወዳእትኦም ትኸውን።

ብምዃኑ'ውን፡ ኣርባዕተ ተወዳደርቲ እንተሃልዮም፡ ሰለስተ ፀዋታታ ይካየዱ'ሞ፡ ሰለስቲኦም ስዕረት ዝገጠሞም ይፋነዉ። ሸሞንተ ተወዳደርቲ እንተሃልዮም ድማ፡ ሸውዓተ ፀዋታታት ይካየዱ፡ ሸውዓተ ዝተስዓሩ ካኣ ካብ ውድድር ወፃእ ይኾኑ።

128 ተወዳደርቲ ኣብ ዘለዉሉ ንሕንሕ፡ 127 ግጥማት ይካየዱ'ሞ፡ 127 ዝተስዓሩ፡ ካብ ውድድር ይፋነው።

ኣብ ሞንጎ 512 ተወዳደርቲ ኣብ ዝካየዱ ውድድራት ድማ 511 ይኾኑ። በዚ ከይዲ'ውን 511 ተወዳደርቲ እናተስዓሩ እንትወፁ ሓደ ጥራሕ ይዕወት።

እዚ ግድል ብቱደይ ፕሮግራም ኣቢሉ ዝወፅአ እዩ።