ጋርዝ ክሩክ፡ 11 ብሉፃት ተፃወትቲ ፕሪምየርሊግ እንግሊዝ

ሰርጂዮ አጉዌሮ Image copyright Getty Images

ማንቸስተር ሲቲ ንጋንታ ሃደርስፊልድ ታውን ገጢማ ክልተ ንሓደ ረቲዓ፤ እቲ ደረጃ ትመርሕ ኣላ። ዩናይትድ'ውን ንብራይተን ኣአንጊዳ ሃሓደ ንባዶ ብምስዓር ጽልዋ ትፈጥር ኣላ። ኣርሰናል ድማ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ብዘቑጸረቶ ሸቶ ኣብ ደረጃ ኣርባዕተ ምድያብ ኽኢላ ኣላ።

ሊቨርፑል ምስ ቸልሲ ማዕረ ዝተፈላለየት ኾይና፤ ሳውዝሃምፕተን ንኤቨርተን 4 - 1 ዝቐጸዐትሉ ድማ ካልእ ኣዘራራቢ ፍጻመ እቲ ሊግ ነይሩ። ኒው-ካስትል ኣብ ገዛእ ምድኣ 3 ንባዶ ተረቲዓ'ያ።

ንማንችስተር ዩናይትድን ቶተንሃምን ዝተጻወተ ጋሬዝ ክሩክ ኣብዞም ግጥማት 10 ብሉጻት ተጻወቲ ሓርዩ ኣሎ።

ሓላዊ ማዕጾ፡ ን ፎስተር (ዌስት ብሮም)

Image copyright Getty Images

ፎስተር፡ ኣጥቃዒ ቶቶንሃም ናብ መርበብ ኩዕሶ ዘሕለፋ ኩዕሶ ዘድሓነሉ መንገዲ ዘደምም ነይሩ። ፎስተር ንጹሃት ሸቶታት ክኾና ዝኽእላ ኣርባዕተ ኮዓሳሱ ብምድሓን ውስት ብሮም ናብ ውንብለይ ተጉዒዛ ምስ ቶቶንሃም ነጥቢ ተኻፊላ ክትወጽእ ሓጊዙ'ዩ።

ተከላካኻላይ - ሲዛር አዝፕሊኬታ (ቼልሲ)

Image copyright Getty Images

ተጻዋቲ ጋንታ ሊቨርፑል ዳንኤል ስታሬጅ ናብ ቼልሲ ዝለኣኻ ኩዕሶ አዝፕሊኬታ ዘድሓነሉ መገዲ'ኳ እንተግረመለይ ኩዕሶ መሓመድ ሳላሕ ዝተልኣኸሉ መንገዲ ግና ዝያዳ ኣግሪሙለይ'ዩ።

ኣብቲ ዝሓለፈ ዘመን ውድድር ድቪድ ሉዊዝ ዝነበሮ ምንቅስቃስ አዝፕሊኬታ ሐዚ ይደግሞ ኣሎ። ሉዊዝ'ውን ኣብ ተለዋጢ ወንበር ተቐማጢ ኾይኑ ቐጺሉ ኣሎ። ብቕዓቱ ግና ይውስኽ ኣሎ።

ተከላኻላይ - ቪንንት ኮምፓኒ (ማንችስተር ሲቲ)

Image copyright Getty Images

ሲቲ ዝተቖጸራ ሸቶ ፍልይ ይብል ነይሩ። ተፋወቲ ጋንታ ሃደርስፊልድ ነጥቢ ሒዞም ክወጹ ድማ ሓጊዛ'ያ። ኮምፓኒ ኣብ ምዳ ዝነበሮ ደቒቕ ናቱ ብጽሒት ጥራሕ ዘይኾነ ብጽሒት መሓዛ ጋንትኡ ኒኮላስ ኦታሜንዲን ፈጺሙ'ዩ።

ጋርዲዮላ ኣብ መበል 70 ደቒቕ፡ ኣብቲ ጋንታ ኣሎ ዝበሃል ተኸላኻላይ ኣውጺኡ፡ ብኻልእ ምትክኡ ኣብ ልዕሊኡ ሰለስተ ነጥቢ ዘውህብ ድፍረት ዝመልኦ ተግባር ነይሩ።

ተከላኻላይ - ራያን በርትራንድ (ሳውዝሃምፕተን)

Image copyright Getty Images

ኣብ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ብድፍረት ኩዕሶ ናብ መርበብ ዝልእኹ ተጻወቲ ምርኣይ ዘጸግም'ኳ እንተኾነ፡ ቤርትራንድ ግናነዚ ኣግሂዱ'ዩ።

ናብ ዱሳን ታዲች ዝለኣኻ ኩዕሶ ሰሙራ ፈላማይ ሸቶ እቲ ጸወታ ኣርኢያትና እያ። ንቻርሊ ኦስቲን ዝለኣኻ ኩዕሶ ድማ ካልእ እቲ ተጻዋታይ ዘለዎ ክእለት ፍሉይ ምዃኑ ተርኢ'ያ።

ተጻዋታይ ማእኸል - ሐመድ ሳላህ (ሊቨርፑል)

Image copyright Getty Images

ኣብቲ ዝሓለፈ ቅነ፡ ኣብ ብሉጻት 11 እንትተእትዎ፡ ዝነበሮ ኣፈጻጽማ ጸወታ ይውስኽ ምህላዩ ገሊጸ ነይረ። ኣብዚ ቕነ ድማ ጋንትኡ ምስ ቸልሲ ኣብ ዝነበራ ጸወታ፡ ሳላሕ እዚ ብቕዓቱ ምርግጋጽ ኽኢሉ'ዩ። ኩሉ ግዘ፡ ሊቨርፑል ናይ ተኻላኻላይ ክንፉ ጥንኩር ተዝኸውን ኣበይ ምበጽሐ ዝብል'ዩ። ሐዚ ዘለውሉ ብርኪ ዶ ይህልዩ ነይሮም?

ተጻዋታይ ማእኸል - ዊል ሁጌስ (ዋትፎርድ)

Image copyright Getty Images

ሁጌስ ኣብቲ ዝሓለፈ ሳምንት ጋንትኡ ምስ ዌስትሃም ኣብ ዝነበራ ጸወታ ስዒቡ ኣብ ብሉጻት ዓሰርተ ከካትቶ ሓሲበ፡ ቦታ ስኢነሉ ነይረ። ኾይኑ ግና ኣብ ማእኸል ኾይኑ ዘቑጽሮም ሸቶታት ኣብዚ ሰሙን ከካትቶ ገይሮምኒ'ዮም።

ሐዚ ዘለዎ ቅዋም በዚ እንተቐጺሉ ከደንቐና ይኸውን።

ተጻዋታይ ማእኸል - ሩበን ሎፍተስ ቺክ (ክሪስታል ፓላስ)

Image copyright Getty Images

ሎፍተስ ቺክ ዘርኣዮ ብቕዓት፡ ከምዘግረመለይ ክዛረብ ይደሊ። ንቼልሲ እንትጻወት ሪኤ ንምንታይ'ዩ እዚ ተጻዋታይ መዘራረቢ ዝኾን እብል ነይረ። ኣተሓሕዛ ኩዕሶ ሩበን ጽቡቕ'ኳ እንተኾነ ቅልጣፈ ግና ኣይነበሮን።

ተጻዋታይ ማእኸል - ራሂም ስተርሊንግ (ሲቲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ራሂም ስተርሊንግ

ራሂም ስተርሊንግ በኣብ ትሕቲ ጋርዲዮላ ካብ ዝዓርፍ ናብዚ፡ ለውጢ ኣርእዩ ኣሎ። ጎሊሁ ወጺኡ ሪእዮ ኣይፈልጥን።

ኣብዚ ዝሓዝናዮ ዓመት ስተርሊንግ ኣብ ዝተወድአ ሰዓት ንሲቲ ሸቶ እንተቑጽር ንኻልኣይ ግዘ'ዩ። ስተርሊንግ እዚ ብቕዓቱ ዋግኡ ኽባር ኽኸውን ይገብሮ ኣሎ።

አጥቅዓይ - ኤደን ሃዛርድ (ቼልሲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኤደን ሃዛርድ

ኣብ አንፊልድ ላይ ዝነበረ ጸወታ፡ ቼልሲን ሃዛርድዝገርም ብቕዓት ዘርኣይሉ ነይሩ፤ ብፍላይ፡ ናብ ባኩ ተጉዒዞም ድሕሪ ዝገበሩዎ ግጥም፡ ቻምፒዮንስ ሊግ፡ ከምዚ ዓይነት ጸወታ መዓረ ምውጻእ ኽኢሎም።

ሃዛርድብዝተውሃቦ ተደራቢ ግደ ምጥቃዕ፡ ጽቡቕ ይንቀሳቐስ ነይሩ። ካብ ዳኒ ድሪንክዋተር ዝተልኣኸትሉ ኩዕሶ፡ ተዘቑጽራ ነይሩ ድማ፡ እቲ ጸወታ ካብዚ ንላዕሊ ሰሓባይ ምኾነ ነይሩ ኢኡለ ይሓስብ።

አጥቅዓይ - ሰርጂዮ አጉዌሮ (ሲቲ)

Image copyright Getty Images

ብሃደርስፊልድ 1 - 0 ይምርሑ ኣብ ዝነበእሉ፡ ኣርጀንቲናዊ ሰርጂዮ አጉዌሮ፡ ዝተውሃቦ ፍጹም ቅላዕ ብናጽነት ምቁጻር ኽኢሉ'ዩ። ካብኡ ሓሊፉ ኣጉዌሮ፡ ኣብዚ ዓመት ውድድር፡ ኩዕሶ ንኣባላት ጋንትኡ ምሃብ ጀሚሩ'ዩ።