ዝነኣድ ተበግሶ ህንዳዊት፡ ንትምህርቲ ደቀኣንስትዮ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ዝነኣድ ተበግሶ ህንዳዊት፡ ንትምህርቲ ደቀኣንስትዮ

ወለንተኛታት፡ ኣስታት ሰለስተ ሚልዮን ህንዳውያን ደቀኣንስትዮ ዕድል ትምህርቲ ንኽረኽባ ብጎስጓስ ክሰርሑ ጀሚሮም። ነዘን ደቀኣንስትዮ ናብ ትምህርቲ ከእትዉ እንትሰርሑ ኣብ ዘይዕድምኤን ካብ ዝፍፀም መርዓ ንምድሓን ብምዕላም'ውን እዩ።