ምድብ ሐ

ጋንታታት ምድብ ሐ

  1. ፈረንሳይ
  2. ፔሩ
  3. ዴንማርክ
  4. ኣውስትራልያ

ፈረንሳ

ድሕረባይታ፡ ፈረንሳ ኣብቲ ባዕላ ዘኣንገደቶ ናይ 1998 ውድድር ዋንጫ ዓለም ጨቢጣ'ያ። ድሕሪ 8 ዓመት ድማ ናይ መውዳእታ ደረጃ ድሕሪ ምብጻሓ፡ ኣብቲ ዝተኻየደ ፍጹም ቅላዓት ብጣልያን ተሳዒራ። ኣብቲ ኣብ ብራዚል ዝተካየደ ናይ 2014 ውድድር'ውን ናብ ርብዒ ፍጻሜ ክትበጽሕ እንከላ፡ ዋንጫ ኣውሮጳ 2016 ካልኣየቲ ብምውጻእ ዛዚማቶ።

Image copyright EPA
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣንቶይነ ግሪዝማን፡ ኣብቲ ናይ 2016 ባሎን ዲ ኦር ደድሕሪ ክርስትያኖ ሮናልዶን ሊዮነል መሲን ብምስራዕ ሳልሳይ ደርጃ ተሰሪዑ

ኣንቶይነ ግሪዝማን፡ ኣብቲ ናይ 2016 ባሎን ዲ ኦር ደድሕሪ ክርስትያኖ ሮናልዶን ሊዮነል መሲን ብምስራዕ ሳልሳይ ደርጃ ተሰሪዑ።

ቀንዲ ተጻዋታይ፡ ኣንቶይነ ግሪዝማን። እቲ ናይ ክለብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ኣጥቃዓይ፡ ኣብ ዋንጫ ኣውሮጳ 2016 ሽዱሽተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ናይ ሃገራት ጋንትኡ ዝለዓለ ኣመዝጋባይ ሸቶታት ክኸውን እንከሎ፡ ኣብቲ ጋንትኡ ምስ በላሩስ ብ10 ጥቅምቲ ዝገበረቶ ግጥም ነታ ካልኣይቲ ሸቶ ብምምዝጋብ ጋንትኡ ምሕላፋ ከም እተረጋግጽ ጌርዋ'ዩ።

ኣሰልጣኒ፡ ዲድየር ደስቻምፕስ 103 ግዜ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ተጻዊቱ ዝነበረን ነታ ናይ 1998 ናየ ዓለም ዋንጫን ነታ ናይ 2000 ዋንጫ ኣውሮጳ ክዕወቱ ኣበርክቶ ዝነበሮን'ዩ። ካብ 2012 ጀሚሩ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኮይኑ ኣሎ። ኣብቲ ናይ 2016 ዋንጫ ኣውሮጳ ድማ ነታ ጋንታ ኣብ መወዳእታ ኣብጺሕዋ፡ ዋላኳ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ብፓርቱጋል 1 ብ 0 እንተ ተሳዕረት።

ፔሩ

ድሕረ ባይታ፡ ኣብዚ ውድድር መበል 32ን ናይ መወዳእታን ጋንታ'ያ። ፔሩ ንኣንጻራዊት ጋንታ ኒዉዝላንድ ኣብ ዝገጠመትሉ መጻረዪ፡ ጀፈርሰን ፋርፋንን ክሪስቲያን ራሞስን ብዘቑጸሩወን ሸቶታት፡ ንሓምሻይ ግዘ ኣብቲ ዓለምለኻዊ ግጥም ክትሳተፍ ኣኽኢልዋ። ብ1970፡ 7ይ ኮይኖም ኣብ ዝዛዘሙሉ እዋን ብሉጽ ዉጽኢቶም ዝነበረ እንትኸውን፡ ብ1982 ድማ፡ ንመወዳእታ ግዜ ንጽዋዕ ዓለም ዝሓለፈትሉ'ዩ። ኣብ ደረጃ ፊፋ መበል 10ይ ትርከብ።

ቁልፊ ተጻዋቲ፡ ንሎኮሞቲቭ ሞስኮቭ ዝጻወት፣ ንፔሩ ድማ 79 ግዜ ዝተሰለፈን 23 ሸቶታት ዘቑጸረን ፋርፋን ቀንዲ ተጻዋቲ ጋንታ ፔሩ'ዩ። ኣብ እዋን መጻረዪ ጸወታ ኣብ ዝተኻየዱ 4 ግጥማት፡ 3ተ ሸቶታት ድማ ኣቑጺሩ። ብቕልጣፍኡ ይልለ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ተጻወቲ ፔሩ

ኣሰልጣኒ መን'ዩ? "ነብሪ" ብዝብል ቅጽል ሽሙ (ሳጓ) ዝፍለጥ ኣርጀንቲናዊ ሪካርዶ ጋርካ፡ ካብ 2015 ጀሚሩ ፔሩ ኣሰልጢኑ'ዩ። 20 ግዜ ንኣርጀንቲና ዝተጻወተ ሪካርዶ፡ ንልዕሊ 20 ዓመታት ድማ ኣሰልጢኑ። እታ ጋንታ ምስልጣን ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ሰብ ሙያ ስነ ልቦና ናብታ ጋንታ ክተኣታተዉ ገይሩ።

ሰሜን፣ ማእከላይ ኣሜሪካንን ካሪብያንን (3 ጋንታታት)

ደንማርክ

ድሕረባየታ፡ ናይ ሓሙሻይ ግዜኦም ኣብ ናይ ዓለም ዋንጫ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ ደንማርክ፡ ድሕሪ'ቲ ኣብ ናይ ጉጅለ ደረጃ ዝውጽሉ ናይ 2010 ኸኣ ናይ መጀመርትኦም'ዩ። እቲ ዝበለጸ ጸወታ ዘርኣይሉ፡ ኣብቲ ርብዒፍጻመ ድሕሪ ምብጻሕ ብብራዚል ተሳዒሮም ዝተገለፉሉ ናይ 1998 ውድድር'ዩ።

ቀንዲ ተጻዋታይ፡ ናይ ደንማርክ ዝበለጸ ጸወታ በቲ ናይ ቶተንሃም ኣከፋፋሊ ዝኾነ ክርስትያን ኤሪክሰን'ዩ ዝግለጽ። እቲ ኣቐዲሙ ኣባል ክለብ ኣያክስ ዝነበረ፡ ንደቂ ጋንትኡ ኣብ ምምጋብ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብተን ዝተጻወተለን 74 ግጥማት 18 ሸቶታት ከመዝግብ ኪኢሉ'ዩ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኤሪክሰንሪ፡ ብ11 ሚልዮን'ዩ ኣብ ነሓሰ 2013 ካብ ኣያክስ ናብ ቶተንሃም ተሳጋጊሩ

ኤሪክሰንሪ፡ ብ11 ሚልዮን'ዩ ኣብ ነሓሰ 2013 ካብ ኣያክስ ናብ ቶተንሃም ተሳጋጊሩ።

ኣሰልጣኒ፡ ወዲ 64 ዓመት ኣገ ሃረይድ፡ ነቲ ደንማርክ ንዋንጫ ሃገራት ኣውራጳ 2016 ክትሓልፍ ብዘይ ምኽኣላ ዝተሶገ ሞርተን ኦልሰን ብምትካእ'ዩ ኣሰልጣኒ'ታ ሃገራዊት ጋንታ ኮይኑ ተቖጺሩ። እቲ ናይ ቀደም ናይ ማንቸስተር ሲቲን ኖርዊችን ተኸላኻላይ ዝነብረ ኣሰልጣኒ፡ ንኽልተ ግዜ ዋንጫ ሲዊድን ሊግ ዝወሰደ ኾይኑ፡ ኣብ ደንማርክን ኖርወይ እውን ሓሓደ ግዜ ተዓዊቱ ነይሩ።

ኣውስትራልያ

ድሕረ ባይታ፡ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ኣብ ዋንጫ ዓለም ብተኸታታሊ ክትሳተፍ ን4ይ ግዚኣ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብ ታሪኽ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዓለም ድማ ንመበል 5ይ እዋና እዩ። ጸወታ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ደሚቑ ክርአ ዝጀመረ ድማ ኣብ 2006 ዓ/ም/ፈ ምስ ናይቲ ሽዑ እዋን ዋንጫ ዓለም ዝጨበጠት ጣልያን ገጢማ፡ ኣብ መበል 95 ደቂቕ ፍራንሲስኮ ቶቲ ፍጹም ቅላዕ ተዋሂባቶ ብዘቖጸራ ሸቶ ተሳዒራ ኣብ ዝወጸትሉ እዋን ነይሩ።

ቲም ካሂል ንሃገሩ ኣውስትራልያ 103 ግዜ ተሰሊፉ።

ኮኸብ ተጸዋታይ፡ ወዲ 37 ዓመት ቲም ካሂል ንሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ዓንዲ ሑቀ ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ። ተፈዋታይ ነበር ጋንታ ኤቨርተን ቲም ካሂል ኣብ መጻረይ ጸወታታት ጥራሕ 11 ሸቶታት ኣቑጺሩ። ኣውስትራልያ ምስ ሶርያ ኣብ ዝገጠመትሉ እዋን ክልተ ወርቂ ዝኾና ሸቶታት ከቑጽር ዝኸኣለ ንፉዕ ተጻዋታይ እዩ።

Image copyright EPA
ናይ ምስሊ መግለጺ ቲም ካሂል

ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዓወታት ኣውስትራልያ መን ኣሎ? ብትውልዱ ግሪካዊ ዝኾነ ኣውስትራሊያዊ ኣሰልጣኒ ኣንጌ ፖስተኮግሉ፡ ተጸዋታይን ኣሰልጣንን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ኮይኑ ኣግልጊሉ እዩ። ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ዝነበረ ጸወታ ዕዋዕ ዓለም 2014 ምስ ሰለስተ ሃገራውያን ጋንታታት ስፐይን፣ ኔዘርላንድን ቺሊን ገጢሙ ዋለ እኳ ስዕረት እንተገጠሞ ብዘወፈዮ እጃም ግን ልዑል ናእዳን ኣድናቖትን ረኺቡ ነይሩ።