ምድብ መ

ግንታታት ምድብ መ

  1. ኣርጀንቲና
  2. ክሮሽያ
  3. ኣይስላንድ
  4. ናይጀርያ

ኣርጀንቲና

ድሕረ ባይታ፡ ኣርጀንቲና ኣብ 1978ን 1986 ኣብ ዝተዳለዉ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጽዋዕ ዓለም ክልተ ግዜ ዋንጫ ወሲዳ'ያ። ኣብ 2014 ኣብ ብራዚል ዝነበረ ግጥም ሓዊሱ ኣብ 1930ን 1990ን ሰለስተ ግዜ ኣብ ፍጻመ በጺሓ ዓወት ኣይቐንዓን። ኣብ 2014 ንጀርመን ገጢማ ሓደ ንባዶ ተረቲዓ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሊዮኔል መሲ

ቁልፊ ተጻዋቲ፡ ሊዮንየል ሜሲ፡ ኣብ 5ተ ግዜ ብሉጽ ተጻዋቲ ዓለም ተባሂሉ ተሓርዩ። ኣርጀንቲና ንጸወታ ፍጻመ ንክትበፅሕ ኣብ ዝተኻየደ መጻረዪ ግጥም፡ ንኢኳዶር ክተዉድቕ ኣብዪ እጃም ነይሩዎ።

ሓለቓ (ኣሰልጣኒ) መን'ዩ?፡ ኣብ 2015 ቺሊ ናብ ኮፓ ኣሜሪካ ክትጽምበር ዝገበረ ነበር ኣሰልጣኒ ጆርጅ ሳምፖሊ፡ ኣብ ግንቦት 2017 ኣሰልጣኒ ጋንታ ኣርጀንቲና ኮይኑ። ኣብ ፈላማይ ጉዕዝኡ ድማ ኣርጀንቲና ንጽዋዕ ዓለም ክትሓልፍ ኽኢሉ ኣሎ።

ክሮኦሸያ

ድሕረባይታ፡ ኣብ ሰነ 1993 ንፈለማ ጊዜኣ ኣባል ፊፋ (FIFA) ዝኾነት ክሮኦሽያ፡ ኣብቲ ናይ 1994 ናይ ኣሜሪካ ዘኣንገደቶ ውድድር ከተርክብ ኣይከኣለትን ነይራ። እንተኾነ ግና ኣብቲ ፈለማ ዝተሳተፈትሉ እዋን ናይ ምጽራይ መስርሕ ብዓወት ድሕሪ ምሕላፋ ኣብ ዋንጫ ዓለም ፈረንሳ 1998 ተሳቲፋ። ቀጺላ ድማ ብዘይካ ኣብ ሓደ ዙር ኣብ ኩሎም እቶም ካልኦት ውድድራት ክትሳተፍ በቒዓ'ያ። እቲ ዝበጽሕዎ ዝለዓለ ደረጃ፡ እቲ ብደገፍ ከም ዳቮር ሱከርን ዝቮኒሚር ቦባነ ዝበሉ ብሉጻት ተጻወትቲ ሳልሳይ ደረጃ ብምብጻሕ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ብፍራንስ ዝተሳዕርሉን እዩ።

ቀንዲ ተጻዋታይ፡ እቲ ምስ ቶተንሃም ዝነበረን ጸኒሑ ናብ ሪያል ማድሪድ ዝተጸንበረን ሉካ ሞድሪክ፡ ቀንዲ ሓይሊ መሃዝነት እታ ናይ ክሮኦሽያ ጋንታ'ዩ። እቲ ዘደንቕ ናይ ኩዕሶን ናይ ምርኣይ ክእለትን ዝተዓደለ ወዲ 32 ዓመት፡ ምስዛ ሕጂ ዝርከበላ ክለቡ ንሰለስተ ግዜ ቻምፕዮንስ ሊግ ተዓዊቱ'ዩ። ምስ ሃገራዊት ጋንትኡ'ውን 100 ጸወታታት ዘቚጸረ ኾይኑ፡ 12 ሽቶታት ኣመዝጊቡላ'ዩ።

Image copyright Rex Features
ናይ ምስሊ መግለጺ ሉክ ሞድሪክ ኣብ ነሓሰ 2012 ብ30ሚልዮን ካብ ቶተንሃም ናብ ሪያል ማድሪክ ተሳጋጊሩ

ሉክ ሞድሪክ ኣብ ነሓሰ 2012 ብ30ሚልዮን ካብ ቶተንሃም ናብ ሪያል ማድሪክ ተሳጋጊሩ።

ኣሰልጣኒ፡ ናይ ዝላትኮ ዳሊክ ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ክሮኦሽያ እቲ ዝሓጸረን ዝመቀረን'ዩ፡ ክሳብ ሕጂ። ንሱ ኣብ ጥቅምቲ 2017 ነቲ ሓንቲ ናይ መጻረዪ ግጥም ምስተረፎ ዝተባረረ ኣንተ ካሲክ ብምትካእ'ዩ ኣሰልጣኒ ኾይኑ ተቖጺሩ። ዳሊክ ኣብታ ተሪፋቶም ዝነበረት እንኮ ግጥምብ 2 ብ0 ብምዕዋት ናብቲ ውሳኒ-ጸወታ (play-off) ብምብጻሕ፡ ንግሪክ 4 ብ 1 ውህሉል ነጥቢ ሲዒሮማ። እቲ ኣከፋፋሊ ተጻዋታይ ምዃን ንእስነቱ ዘሕለፈ። ዳሊክ፡ ዝቕጽላ 7 ዓመታት ኣብ ሱዕዲ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ናይ ምስልጣን ስራሕ'ዩ ኣሕሊፍወን።

ኣይስላንድ

ድሕረባይታ፡ ንመጀመርታ ግዜ እዮም ናብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ዘምርሑ ዘለዉ ጋንታ ኣይስላንድ፡ ድሕሪ'ቲ ብ9 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ኮሶቮ ዝጨበጥዎ ዓወት ቦታኦም ኣብ ራሻ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እዚ ግዜ'ዚ ንኣይስላንድ ወርቃዊ እዋን'ዩ ክበሃል ይከኣል፡ ከመይሲ፡ ኣብቲ ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ውድድር 2016 ብምጻሕ፡ ቅድሚ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ናይቲ ውድድር ብፈረንሳ 5 ብ 2 ተሳዒሮም ምውጽኦም፡ ንኢንግላንድ ክስዕርዋ ምኽኣሎም ንብዙሓት ዘደነቐ'ዩ ነይሩ።

ቀንዲ ተጻዋቲ፡ኲንዮ ተጻዋታይ ኤቨርተን ዝኾነ ጊልፊ ሲጉርድሶን ምኻድ ዝከኣል ኣይኮነን። እቲ ወዲ 28 ዓመት ኣከፋፋሊ ፈላሚት ሸቶ ኣንጻር ኮሶቮ ከመዝግብ እንከሎ፡ ናይ ነዊሕ ቅላዕ ኪኢላ ኣጥቃዓይ ድማ እዩ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብቲ ናይ ራሻ ዋንጫ ዓለም ናይ ምጽራይ ግጥማት ጊልፊ ሲጉርድሶን ሸቶታት ኣመዝጊቡ'ዩ

ኣሰልጣኒ፡ ፍሽኽ በሉ። ወዲ 50 ዓመት ሄይሚር ሃልግሪምሶን ናይ ስኒ ሓኪም ክኸውን እንከሎ፡ ኣብቲ ናይ ፈረንሳ ወድድር ከም ካልኣይ ኣሰልጣኒ (ምስ ገዲም ስዊድናዊ ላርስ ላገርባክ) ብምዃን ኣገልጊሉ። ድሕሪ'ቲ ናይ 2016 ናይ ኣውሮጳ ውድድር ግና በይኑ ነታ ጋንታ ብምሓዝ፡ ስለቲ ናይ መጻረዪ መስርሕ ዘመዝገቦ ዓወታት፡ ብዙሕ ናእዳ ረኺቡ'ዩ።

ናይጀሪያ

ናይጀሪያ ኣብ ጽዋዕ ዓለም ን6ይ ግዘ ክትሳተፍ'ያ። ኣብ 1994፥ 1998ን 2014 ኣብ ዝተኻየዱ ግጥማት ጽዋዕ ዓለም መበል 16 ደረጃ በጺሓ ተመሊሳ እያ።

ቁልፊ ተጻዋቲ

ኣብ 80 ዓለምለኸ ግጥማት ብምስታፍ ብዙሕ ተሞክሮ ዘዋህለለ ካፒቴን ጆን ማይክል ኦቢ ንሃገራዊት ጋንታ ናይጀሪያ "ኣሞራታት" መሪሑ ጋንትኡ ናብቲ ሩሲያ ተሰናድኦ ዓለምለኻዊ መድረኽ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ክጽምብራ እዩ።

ተጻዋቲ ማእኸል ጋንታ ቸልሲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን (1998) እታ ጋንታ ንፈለማ እዋን ኣብ ዓለም ደሚቓ ክትወጽእ ገይሩ'ዩ። ሐዚ ኣብ ቻይና ንትርከብ ጋንታ ቲናጂን ቴዶ ይጻወት ኣሎ።

ኦቢ ናይጀሪያ ኣብ 2013 ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ክተልዕል ዓብዪ ግደ ነይሩዎ።

Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ሚኪኢል

ተጻወቲ ፕሪምየር ሊግ

ኣልክስ ዎቢ (ኣርሰናል)፥ ቪክቶር ሞሰስ ( ቸልሲ)፥ ከልቺ ህናኮ (ሌስተር ሲቲ)፥ ዊልፍርድ ኒዲዲ (ሌስተር ሲቲ)፥ ኣሕመድ ሙሳ (ሌስተር ሲቲ) ከምኡ'ውን ኦላ ኢና (ብልቓሕ ካብ ቸልሲ ናብ ሃል ሲቲ ዝተጸምበረ)

ሓለቓ መን'ዩ?

ዳርጋ ኹሉ ዓለም መሪሑ'ዩ። ካብ ኒስ ክሳብ ጋቦን፥ ካብ ቡርኪናፋሶ ክሳብ ናይጀሪያ። እዚ ወዲ 64ዓመት ጀርመናዊ ዓበይቲ ጋንታታት ኣብ ምምራሕ እኩብ ፍልጠት ኣለዎ፤ ገርኖት ሮሀር።

ክለባት ፈረንሳ ናንቴስ፥ ኣንግ ቦይስ ስዊዘርላንድ፥ ቱኒዚያ ኢቶሊ ዱ ሳህልን ሃገራዊት ጋንታ ኒጀርን ሮሀር ሓለቓ ኾይኑ ዘገልገለን እየን።