ምድብ ረ

ጋንታታት ምድብ ረ

  • ጀርመን
  • ሜክሲኮ
  • ስዊዲን
  • ደቡብ ኮርያ

ጀርመን

ድሕረባይታ፡ እዞም ናይዛ ዝሓለፈት (2014) ዋንጫ ዓለም ዝኾኑ ጀርመን፡ ኣርባዕተ ግዚ ዋንጫ ዝዓተሩን ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ጋንታ ኮይኖም ይርከቡ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ቶኒ ክሩስ 12 ኣብ 78 ጸወታታት ጋንታ ጀርመን ኣመዝጊቡ ኣሎ

ቶኒ ክሩስ 12 ኣብ 78 ጸወታታት ጋንታ ጀርመን ኣመዝጊቡ ኣሎ።

ቀንዲ ተጻዋታይ፡ ቶኒ ክሩስ። ድሕሪ ቶማስ ሙለርን መሱት ኦዚልን፡ እቲ ኣካፋፋሊ ሪያድ ማድሪድ፡ ዝበዝሐ ተመክሮ ዘለዎ ገዲም ተጻዋታይ ናይታ ጋንታ'ዩ። ድሕሪ'ቲ ሃገሩ ዋንጫ ዓለም 2014 ክትዓትር ምግባሩ ኸኣ፡ ክልተ ቻምፕየንስ ሊግ፡ ሓንቲ ዋጫ ላሊጋን ናይ ዓለም ናይ ፊፋ ክለባት ዋንጫን ክዕወት ኪኢሉ'ዩ።

ኣሰልጣኒ፡ ዩዋኪም ሎው። ኣብቲ ትሕቲ ጀርገን ክሊስማን ከም ተሓጋጋዚ ኮይኑ ካብ 2004 ክሳብ 2006 ድሕሪ ምስራሕ ሓደ ደረጃ ብምድያብ ምሉእ ኣሰልጣኒ ናይታ ጋንታ ክኸውን በቒዑ። እቲ ወዲ 57 ዝኾነ ሎው፡ ንጋንትኡ ኣብቲ ኣንጻር ኣርጀንቲ ዝገበሮቱ ናይ 2014 ውድድር ናየ መወዳእታ ግጥም ናብ ዓወት ከብጸሓ እንከሎ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዝተካየደ ዋንጫ ኮንፈደረሽን እውነ ተዓዊቱ'ዩ።

ክንዮዚ ግና ኣብ ካለእ ናይ ሃገራት ውድድራት ክዕወት ኣይከኣለን። ኣብቲ ናይ 2008 ናይ ኣውሮጳ ውድድር ካልኣይቲ ክወጹ እንከለዉ፡ ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት ድማ መበል ሳልሳይ ኮይኖም።

ሜክሲኮ

ድሕረ ባይታ፡ ሜክሲኮ ኣብ ዝሓለፉ ሽድሽተ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ክሳብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ በፂሓ'ያ።

ኣዳላዊት ኣብ ዝነበረትሉ 1986 ድማ ናብ ርብዒ ፍፃመ በፂሓ ነይራ።

ቁልፊ ተፃዋታይ፡ ሂርቪንግ ሎዛኖ ኣብ ዚ ክረምቲ ካብ ፓቹካ ናብ ፒኤስቪ ኢንዶቨን ካብ ዝሰጋገር ሰለስተ ሸቶታት ኣቑፂሩ። ኣብ ሃገራዊት ጋንትኡ'ውን ኮኾብ እናኾነ መፂኡ'ሎ። ኣንፃር ፓናማ ኣብ ዝነበረ ፀዋታ'ውን ሸቶ ምቑፃሩ ይዝከር።

ብቕዓቱ ንዲያጎ ማራዶና'ውን ዘገረመ'ዩ። ንጋንትኡ ፒኤስቪ ፈላሚት ሸትኡ ኣብ ዘመዝገበሉ እዋን ካብ ደገፍቲ ልዑል ናእዳ ረኺቡ ነይሩ።

ኣሰልጣኒ መን'ዩ? ሓጋዚ ኣልጣኒ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ነበር ጁኣን ካርሎስ ነቲ ሓላፍነት ወሲዱ'ሎ። ኣብ እዋን ኮንፌደሬስን ካፕ፡ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ኩዕሶ እግሪ ብዝሃቦ ዘይእዱብ ርእይቶን ስለዝተፃረፈን ሽድሽተ ግጥማት ተኣጊዱ ነይሩ።

እዚ ኮሎምቢያዊ ኣሰልጣኒ፡ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሊቨርፑል ጆን ሙርስ ብሳይነስን ስፖርትን ዲፕሎም ረኺቡ'ዩ። ካብ ደገፍቲ ተቓውሞታት እንተጋጠሞ'ኳ፡ ነባራት ተፃወትቲ ጋንትኡ ግን ደገፎም ገሊፆምሉ እዮም።

ስዊድን

ስዊድን፡ ኣብቲ ናይ 2006 ውድድር ዋንጫ ዓለም፡ ኣብቲ ናይ ጉጅለ መደረኽ ምስ ኢንግላንድ ኣብ ዝገበረቶ ግጥም 2-2 ብምወዳእ ማዕረ ወጺአን።

ድሕረባይታ፡ ስዊድን፡ ኣብዚ ናይ ራሻ ዋንጫ ዓለም ንመበል 12 ግዚኣ'ያ ክትሳተፍ ከላ፡ ድሕሪ'ቲ ናይ 2006 ግና ናይ መጀመርታኣ'ዩ። ኣብ 1958 ኣብ መወዳእታ ናይ ዋንጫ ግጥም ብምብጻሕ ብብራዚል ዝተሳዕረት ስዊድን፡ ኣብቲ ናይ 1994 ሳልሰይቲ ወጺኣ ነይራ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ኣብቲ ናይ 2006 ውድድር ዋንጫ ዓለም፡ ኣብቲ ናይ ጉጅለ መደረኽ ምስ ኢንግላንድ ኣብ ዝገበረቶ ግጥም 2-2 ብምወዳእ ማዕረ ወጺአን

ቀንዲ ተጻዋታይ፡ ንዝላታን ኢበራሂሞቪች ምትካእ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነይሩ፡ እንተኾነ ግና ናይ ክለብ ኣል ዒን ኣጥቃዓይ ዝኾነ ማርከስ በርግ፡ ኣበተን ዓሰርተ ናይ ምጽራይ ጸወታታት 8 ሸቶታት ብምምዝጋብ ሃገሩ ደድሕሪ ፈረንሳ ብምስዓብ ካልኣይቲ ብምወጻእ ንጣልያን ኣብቲ ወሳኒ-ግጥም (ፕለይ-ኦፍ) ብምስዓር ክትሓልፍ ኣብቂዕዋ'ዩ።

ናይ ስኮትላንድ ፕሪሜርሺፕ፡ ሚካኤል ላስቲግ (ሰልቲክ)

ኣሰልጣኒ፡ ወዲ 55 ዓመት ያን ኣንደርሰን ኣብ 2016 ናይታ ጋንታ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ተሸይሙ። ቅድሚኡ ን5 ዓመታት ንክለብ ኖርኮፒንግ ኣሰልጢኑ። ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ንጋንትኡ ኣብቲ ናይ ዋንጫ ዓለም ናይ ምጽራይ ውድድራት ክትዕወት ኣኽኢልዋ ኣሎ።

ደቡብ ኮርያ

ድሕረ ባይታ፡ ኣብ ምድረ ኤስያ ብጸወታ ኩዕሶ እግሪ ክንዲ 'ተዋጋኣቲ ታጊዩክ' ዝብል ሳጓ ዘለዎም ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኮርያ ጽቡቕ ታሪኽ ዘለዋ ጋንታ ኣላ ንምባል ይኸብድ እዩ። ደቡብ ኮርያ ንእዙበኪስታን ሲዒራ እያ ሩስያ ናብ እተካይዶ 9ይ ጸወታ ጽዋዕ ዓለም ዝተጸምበረት።

ከኾብ ተጸዋታይ፡ ሶን ሂዩንግ ዝብል ሳጓ ዝተውሃቦ ንቶትንሃም ዝጻወት ሊ ዶንግ ጉክ፡ ሃገሩ ደቡብ ኮርያ ምስ መጋጥምታ ኣብ እተካይዶ ጸወታታት ድምቕት ክኮን እዩ ተባሂሉ ብብዙሓት ትጽቢት ተገይርሉ ኣሎ። ሊ ዶንግ ጉክ ኣብ ሩስያ መጻኢ ክረምቲ ኣብ ዝጅመር ጸወታ ጽዋዕ ዓለም መበል 39 ዓመቱ ክደፍን እዩ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ሊ ዶንግ ጉክ

ኣሰልጣኒ ደቡብ ኮርያ ኸ? 'ኤስያዊ ሞርኒሆ' ዝብል ቅጽል ሽም ኣለዎ። ሺን ታይ ዮንግ ይበሃል ወዲ 48 ዓመት ድማ እዩ። ጋንትኡ ደቡብ ኮርያ ናብ መጻረይ ጸወታ ጽዋዕ ዓለም ንክትሓልፍ ኣብ ወጥሪ ኣትያ ስለዝነበረት ከቢድ ፈቲና ኣሕሊፉ እዩ። ቅድሚ ኣሰልጣኒ ምኸወኑ ድማ ኣብ ጸወታ ፕሪምየር ሊግ ደቡብ ኮርያ ነ12 ዓመታት ተጻዊቱ እዩ።