ቅዳድ ጅንስ ዝኽደና ደቂ ኣንስትዮ ክዕመፃ ኣለወን ዝበለ ግብፃዊ ጠበቓ ተኣሲሩ

ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ግብፂ ዓመፅ ዝኣወጀ ኣል-ዋሃሽ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ግብፂ ዓመፅ ዝኣወጀ ኣል-ዋሃሽ

ቤት-ፍርዲ ግብፂ፡ ቅዳድ ጅንስ ዝኽደና ደቂ ኣንስትዮ ብምዕማፅ ክቕፀዓ ኣለወን ንዝበለ ግብፃዊ ጠበቓ፡ ብሰለስተ ዓመት ማእሰርቲ ክቕፃዕ ወሲኑ።

እዚ ስሙይን ኣዘራራብን (ዓቃባዊ) ዝኾነ ግብፃዊ ጠበቓ ናቢህ ኣል-ዋሃሽ፡ ካብ ማእሰርቲ ብተወሳኺ 20 ሽሕ ናይ ግብፂ ፓውንድ (1,130 ዶላር) ተቐፂዑ።

ናቢህ ኣል-ዋሃሽ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብዛዕባ ረቂቕ ሕጊ ዝሙት ኣብ ተሌቬዥን እታ ሃገር ኣብ ዝነበረ ክትዕ እዩ ነዚ ዝበለ።

"ኣብ ፅርግያ ቅዳድ ጅንስ ተኸዲና እትኸይድ ድሕሪት ድሕሪታ እናረኣኹም ክትኸዱ ሕጉሳት ዲኹም?"

"ከም ኣነ ከምዚ ዓይነት ኣከዳድና ተኸዲና እትኸድ ጓል ኣንስተይቲ ምውራድን ምዕማፅን ሃገራዊ ግቡእን ሓርበኝነትን እዩ" ኢሉ።

እዚ ጠበቓ፡ ዝተቐደደ ጅንስ ተኸዲና እትኸይድ ጓል ኣንስተይቲ፡ "ወዲ ተባዕታይ ፆታዊ ትንኮያ ንክፍፅም እየን ዝዕድመኦ"፡ ስለዝኾነ ድማ "ዶባት ካብ ምሕላው ስነ-ምግባር ምሕላው ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ" ክብል ገሊፁ።

ዓቃቢ-ሕጊ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ናቢህ ኣል-ዋሃሽ፡ ክሲ ዝኸፈተ፡ ህዝባዊ ተቓውሞ ምስተላዕለ እዩ።

ኮሚቴ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ እታ ሃገር ብወገኑ፡ "ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ብምጥሓስ፡ ደቂ ኣንስትዮ ክዕመፃ ብግልፂ ዝኣወጀ" ብምባል ንተግባር እቲ ጠበቓ ኮኒንዎ።

እቲ ኮሜቴ ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ ሕግታት መራኸቢ ብዙሓን እታ ሃገር ብምጥሓስ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 19 ጥቅምቲ ብተሌቬዥን ኣብ ኣየር ዝወዓለ መደብ፡ ብምቅዋም ጥርዓን ኣቕሪቡ ኣሎ።

ብዘይተለመዱ ዘረብኡ ዝፍለጥ ኣል-ዋሃሽ፡ ቅድሚ ሕዚ ህልቂት እናተብሃለ ዝፅዋዕ ዝነበረ እንትኸውን፤ ንባዕሉ ፀረ-ሴማዊ ምዃኑ ከምዘኹርዖ ገሊፁ ነይሩ።

"ዝኾነ እስራኤላዊ እንተርእየ፡ ክቐትሎ እየ" ክብል ኣብ ሓደ ተሌቬዥን ጣብያ ተዛሪቡ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ እውን፡ ናቢህ ኣል-ዋሃሽ ምስ ሓደ ቀሺ ኣብ ሓደ ተሌቬዥን ጣብያ ቀሪቡ፡ እቶም ቀሺ ጓል ኣንስተይቲ ርእሳ ብመዐመም ክትሽፈን ግድን ኣይኮነን ድሕሪ ምባሎም፡ ኣብ ስቲድዮ ባእሲ ኣልዒሉ።