ደሃይ 12፡ ኣብ ቀረባ ብሞት ዝሰኣንናያ ኣዴና ብህይወት ንምትራፍ ዝኾነ ነገር ምገበርና ነይርና።

ፍረህይወትን ቴድሮስን ምስ ደቆም

ዶክተር ፍረህይወት ወንድሙ እበሃል። ኣነ ድማ በዓል ቤት ዶክተር ቴዎድሮስ አክሊሉ እየ። ቅድሚ ሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ከተማ ኒዉዮርክ ናብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሲራክዩዝ ዕድል ትምህርቲ ረኺብና ኣሜሪካ መጺእና።

በዓልቲ እንዳይ ፍረህይወት ቐዲማ እቲ ዕድል ትምህርቲ እንትትረክብ፡ ኣነ ብናታ ጽግዕተኛ ኾይነ መጺአ። ኾይኑ ግና፡ ዕድል ምሳይ ስለዝነበረት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዘመልከትኩዎ ተቐባልነት ረኺቡ ኣነ'ዉን ትምህርቲ ጀሚረ።

ክልቴና፡ ኣብ ወርሓት ጉንበትን ሓምለን 2009 ካብዚ ዩኒቨርሲቲ ብ3ይ ዲግሪ (ዶክትሬት) ተመሪቕና።

ሕዚ ክልቴና ኣብ ከተማ ዊቺታ ኣብ ዝርከብ ዓብዪ ትካል ስራሕቲ ምምሃርን ካልኦትን እናሰራሕና፡ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ግዝኣት ካንሳስ ምንባር ጀሚርና።

ኣነ (ቴዎድሮስ) ቅድም ኢለ ይነብረላ ዝነበርኩ ከተማ ኒዉዮርክ ውዕውዕ ምንቅስቓስ ስለ ዘለዋ መርካቶ (ኣዲስ ኣበባ)'ያ ተዘክረኒ። ንመነባብሮ'ዉን ትምቹ ከተማ'ያ።

Image copyright Frehiwot

ኩሉ ሰብ ናብርኡ ጉያ ጉያ ስለዝኾነ ግና፡ ማሕበራዊ ናብራ ኣዝዩ ኣጸጋሚ'ዩ። ኢትዮጵያዉያንን ኤርትራዉያንን ግና ኣዝዩ ደስ ዝብል ርክብ ነይሩና፡ ኣብ ሓጎስ ኮነ ሓዘን ንተሓጋገዝ፡ ቤተክርስቲያን ብሓባር ነገልግል ስለዝነበርና፡ ንኡሽቶ ኢትዮጵያ መሲላ ትስመዐኒ ነይራ።

ሲራኪዩስ: መልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጥኣን ዘለዋ ኣየርን ከቢዱ 'ዩ ኣብ ኣሜሪካ ከቢድ በረድ ካብ ዝዘንበለን ከተማታት እታ ሓንቲ ስለዝኾነት፡ ኣብ ዓመት ክሳብ ሸውዓተ ወርሒ፡ በረድ ኣይጠፍእን።

ኣብ ዓመት ብማእኸላይ ክሳብ 100 ኢንች (200ስንቲ ምትሮ) ዝበጽሕ በረድ ስለዝወቅዕ ኣዝዩ ዛሕሊ ዘለዎ ከባቢ'ዩ።

እዚ ጥራሕ ኣይኾነን፡ ክልቴና እናሰራሕና፡ ክልተ ቆልዑ ስለዝወለድና ንዓኣቶም ምሕብሓብ ጥንካረና ይፍትኖ ነይሩ። ምስ ሓብሐብቲ ህጻናት ክነጽንሐሉ ዘኽእል ዓቕሚ ስለዘይነበረና ድማ፡ ክልቴና እናተባረና ደቅና ንሕብሕብ ነይርና።

ኣነ ካህን እየ (ቴድሮስ)፤ ቤተክርስቲያን ቐሺ ኮይነ የገልግል። ካልአይቲ ጓልና ክትዉለድ ከላ ዓመታዊ ንግሲ ኣነ ዘገልግለሉ ገዳም ቅድስቲ ኣርሴማ ነይሩ። ኣብ ድሮ እቲ በዓል በዓልቲ ቤተይ ሕርሲ ተታሒዛ ሆስፒታል ኣትያ። ዝጽዉዖ ሰብ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን፡ እቲ ናይ ጸበባ ሰዓት ሓሊፉ ፍረህይወት ብሰላም ተገላጊላ። ሽማ ድማ ኣርሴማ ኢልናያ።

ዊቺታ ምስ ሲራኪዩስ ክትነጻጸር ከላ፡ ደቀይ ጉይይ ኢሎም ዝኸድሉ፣ መሓዙትና ዝብሉዎም ቆልዑ ዘይብሉ ኸባቢ'ዩ ነይሩ። ኒዉዮርክ እናሃለና፡ ብዙሓት መሓዙት ነይሮምዎም። ቋንቋ ዓዶም ክነምህሮም ኣዚና ንጽገም ነይርና፡ ኣብ ገዛ ጥራሕ ኩሉ ነገር ክለምዱ ምግባር ኣጸጋሚ ስለዝኾነ።

ካብ ኢትዮጵያ እትናፍቕዎ ነገር?

ኣነ ካህን ስለዝኾንኩ ኣብ ኢትዮጵያ ኾይነ ዝሰምዖ፡ ድምጺ ቅዳሴ ቤተክርስቲያንን ደወልን ይናፍቕ።

ንዓይ ድማ (ፍረ ህይወት) ኣብ ሃገርና ዘሎ ናይ በዓል ጉያ ጉያ ይናፍቕ።

ኣብ ትነብርሉ ከባቢ ዘሎ ፍሉይ መራእይቲ እንታይ'ዩ?

እንነብረሉ ገዛ ብዙሕ መስትያት ኣለዎ። ካብዚ ኣማዕዲና እንሪኦ፡ ብንጽህና ዝሕሎ ኣብ ሞንጎ መንበሪ ኣባይቲ ዝተሰርሐ ብሓምለዋይ ዝማዕረገ ቦታ ኣሎ።

ደቅና ኣብኡ'ዮም ዝጻወቱ። ኣኻልብን ደማሙን'ዉን ኣብቲ ቦታ ይዘናግዑ። ደቅና ምስኦም እንስሳት እንትዛነዩ ምርኣይ ካብ ሓደ ቦታ ክልተ ምልኩዕ ነገር ንርኢ።

ሉ ነገር ክትልዉጡ ዓቅሚ ተዝህልወኩም?

ኣብ ቀረባ ብሞት ዝሰኣንናያ ኣዴና ብህይወት ንምትራፍ ዝኾነ ነገር ክንገብር ነይርና።

እዚ'ዉን ኮይኑ ግና፡ ኣብ ጎንና ኾይኖም ንዘጸናንዑና ሰባት ኩሎም ነመስግን።


ን ሃና ተሟሪ ከም ዘውግዓ።