ሓገዝ ገንዘብ እንግሊዝ፡ ኣብ ሶርያ ናብ ዝርከቡ ዓመጽቲ ተመሓላሊፉ

ሳርሚን ዝበሃል መገዲ ሶርያ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣባላት ፖሊስ ሓራ ሶርያ ኣብ ዝርከብሉ ከባቢ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብእምኒ ተቕጥቂጠን ተቐቲለን

ካብ ኸፈልቲ ግብሪ ዝእከብ ገንዘብ ኣብ ሶርያ ናብ ዝርከቡ ዓመጽቲ ክመሓላለፍ ተገይሩ'ዩ ዝብል ምርመራዊ ዉጽኢት ቢቢሲ ስዒቡ፡ መንግሰቲ ፕሮጀክት ሓገዝ ወጻኢ ኣጊዱ።

ኣብ ሶርያ ዝርከቡ ኣባላት ብእንግሊዝ (ብሪጣንያ) ዝሕገዝ ሓይሊ ፖሊስ'ዉን ጭካነ ዝተመልኦም ፍርድታት እናተዉሃቡ ምስ ቤት ፍርዲ ኾይኖም ይሰርሑ ነይሮም።

ወሃቢ ቃል መንግስቲ ሶርያ፡ ምስ ጉጅለታት ግብረ ራዕዲ ምትሕብባር ዝብል ኽሲ ከምዝቐረበ ገሊጹ።

እቲ ፕሮጀክት ይመርሕ ዘሎ ኩባኒያ እንግሊዝ ኣዳም ስሚዝ ኢንተርናሽናል (ASI) ነቲ ዝቐረበ ኽሲ ነጺጉዎ'ዩ።

ፖሊስ ሓራ ሶርያ (ኤፍ ኤስ ፒ)፡ ኣብታ ሃገር ዝተወልዐ ቅልዉላዉ ስዒቡ ዝተጣየሸ እንትኾን፡ ብተቓወምቲ ሓይልታት ኣብ ዝተትሓዛ ኸባብታት ስርዓትን ሕግን ንምዕሳል ዕላማ ዝገበረ ነይሩ።

ኣዳም ስሚዝ ኢንተርናሽናል ድማ፡ እቲ ፕሮጀክት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2014 ጀሚሩ ክመርሖ ጸኒሑ'ዩ።

ብሪታኒያ ሓንቲ ካብ ሞንጎ እተን ሓገዝ ዝገብራ 6ተ ሃገራት እቲ ፕሮጀክት ኾይና፡ ዓመጽቲ ጉጅለታት ኣብ ዝርከቡለን ከባብታት ኣሌፖ፣ ኢድሊብን ዳራን ኣገልግሎት ኮምዩኒቲ ፒሊስ ትህብ።

እዚ፡ ምስ ዝኾነ ጉጅለታት ርክብ ክህልዎ ዘይፍቀደሉ ካብ ዕጥቂ ነጻ ዝኾነ ሓይሊ ፖሊስ ስቪል'ኳ እንተኾነ፡ ፓኖራማ ግና እቲ ጉዳይ ከምኡ ከምዘይነበረ ዘመላኽቱ ጉዳያት ረኺበ'የ ይብል።

ካብቶም ፓኖራማ ነቲ ፕሮጀክት ዝኸሰሎም ምጽራያት፡

  • ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብእምኒ ተቐጥቂጠን ክሞታ ዝተገበረ ሓዊሱ ፖሊስ ቅትለት ክፍረድ ምስ ቤት ፍርዲ ይተሓባበር ምንባሩ፡
  • ፖሊስ፡ንሓገዝ ዝመጸ ገንዘብ ተገዲዱ ዕጡቓት ጉጅለታት ናብ ዝርከቡሎም ኸባብታት ክወሃቡ ከምዝተገበረን ከምዝተኸፈሎን
  • ፖሊስ ብዓመጽቲ ጉጅለታት ተጨዉዩ ከምዝተወሰደ
  • ፍሉጣትን ዝሞቱን ሰባት ኣብ ናይ ፖሊስ መሃያ ተመዝጊቦም ይርከቡ

ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብሪታኒያ ቦሪስ ጆንሰን፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዚያ ዕላዊ ኣብ ዝገበሩዎ፡ ፖሊስ ሓራ ሶርያ ዝድግፍ ብእንግሊዝ ዝሕገዝ ጥምረት ፍትሕን ደሕንነት ማሕበረሰብን ንምጥንኻር 4 ሚሊዮን ፓዉንድ ሓገዝ ከምትገብር ተዛሪቦም'ዮም።

ኣዳም ስሚዝ ኢንተርናሽናል ከምዝብሎ፡ ኤፍኤስፒ ዘይተዓጠቐ ማሕበረሰባዊ ፖሊስ ኮይኑ፡ ልዕልነት ሕጊ ክኽበርን ደሕንነት መላይን ክሕሎን ዝሰርሕ'ዩ።

" ኸፈልቲ ግብሪ ገንዘቦም ግብረ ራዕዲ ንምክልኻል ኣዉዒልናዮ ኢና፡ ማሕበረሰብ ሶርያ ደሕንነት ክረክብን ኵናት ኣብ ዘለወን ከባብታት ስግኣትን ሓደጋን ክንኪ ገይርና ኢና" ይብል ወሃቢ ቃል እቲ ኩባኒያ።

"ኣዳም ስሚዝ ኢንተርናሽናል፡ እቲ ፕሮጀክት ምስ መሓዙት ትካላት ብሓባር ዕዉት ብዝኾነ መንገዲ መሪሕዎ'ዩ" ክብል'ዉን ተዛሪቡ።

እቲ ኩባኒያ ከምዝብሎ፡ ካልእ መማረጺ ስለዘይነበረ ንፖሊስ ገንዘብ ኸፊሉ'ዩ፤ እዚ ድማ መንግረስቲ እንግሊዝ ይፈልጦ'ዩ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ፖሊስ ጣቢያ ኮክናያ 57 ኣባላት ጥራሕ ክሕዝ ይፍቀዶ

ፓኖራማ ከምዘረጋገጾ፡ ኣብ ሰነዳት ኣዳም ስሚዝ ኢንተርናሽናል፡ ናይ ዝሞቱን ዝተቐበሩን ሰባት ኣብ መሃያ ፖሊስ ሰፊሮም ይርከቡ።

ሓደ ኣብ ዞባ ኢድሊቢ፡ ኮክናያ ዝርከብ ፖሊስ ጣብያ፡ 57 ፖሊስ ክሕዝ ይግብኦ።

ይኹን'ምበር እቶም ሰነዳት ከምዝብልዎ ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ ሓደ ፖሊስ'ዉን ምርካብ ኣይተኽኣለን።

ሓለፍቲ ስራሕ እቲ ኩባኒያ ከምዝገለጹዎ፡ እቲ ኩባኒያ መሃያ ሓደ ፖሊስ'ዉን ከይኸፍል ኣጊዱ'ዩ።

ካብዚ ብዝሰገረ እቶም ሰነዳት ገለ ፖላይስ ኣሌፖ ንዓመጽቲ ጉጅለታት ገንዘብ ክኸፍሉ ይግደዱ ነይሮም።

ተወሳኺ ዛንታ