ናይ ጋሬት ክሩክስ ብሉጻት ተጻወትቲ እዚ ሰሙንን፡ ደ ሂያ፣ ማቲች፣ ፊርሚኖ፣ ሞሰስ፣ ሊንጋርድ፣ ሃዛርድ

ተፃዋቲ ማንችስተር ደቪድ ደ ሂያ Image copyright Rex Features
ናይ ምስሊ መግለጺ ምስ ኣርሴናል ኣብ ዝነበረ ፀዋታ 14 ኩዓዓሱ ኣድሒኑ።

ኣብ መሪሕነት ፕሪመርሊግ ዝርከቡ ማንቸስስተር ሲቲ፡ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ሸቶ ብምቁፃር ምዕዋቶም ቀፂሎም ኣለዉ።

ቼልሲ ድማ ንኒውካስትል 3 ን0 ስዒራ።

ብስቶክ ዝተሰዓረት ስዋንሲ ከኣ፡ ኣብ መወዳእታ እቲ ሊግ ክትስራዕ ተገዲዳ።

ናይ ጋሬት ክሩክስ፡ ብልጽቲ ጋንታ እዚ ሰሙን እነሆ።

ሓላዊ ልዳት-ዴቪድ ደ ሂያ (ማንቸስተር ዩናይትድ)

ድሕሪ ውድድር ፕሪመርሊግ 2003/2004 እዩ፡ ዴቪድ ደ ሂያ ምስ ኣርሴናል ኣብ ዝነበራ ፀዋታ 14 ኩዓሳሱ ብምድሓን (ብምምላስ) ክብረወሰን ክሕዝ ዝኸኣለ።

ቅድሚ ሕዚ ነዚ ከሳኽዑ ዝኸኣሉ ቪቶ ማናኔን ቲም ክሩልን እዮም።

ማንችስተር ዩናይትድ ናይቲ ሊግ ዋንጫ እንተወሲዳ ብደሂያ እዩ ክኸውን። እዚ ሓላዊ ልዳት ምስ ኣርሴናል ኣብ ዝነበረ ፀዋታ፡ ዘደንቕ ብቕዓት ነይርዎ።

ኸላኻላይ - ንቶኒዮ ቫሌንሽያ (ማንቸስተር ዩናይትድ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ቫሌንሽያ ሎሚ ዓመት ክልተ ጎላት ኣቑፂሩ

አንቶንዮ ቫሌንሽያ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ፕሪሚየር ሊግ ካልአይቲ ሸቶ ኣቑፂሩ። ቅድሚ ሕዚ ብዙሓት ሸቶታት ዘቐፀረ፡ ኣብ 2011/2012 ውድድር ዘመን እንትኸውን፡ ኣርባዕተ ኩዓሳሱ ኣብ መረብ ኣቑፂሩ ነይሩ።

ሎሚ ዓወት እውን ኣብ ፅቡቕ ብቕዓት ዝርከብ እንትኸውን፡ እዚ እውን በዚ ዝቕፅል እዩ። ኣብቲ ጉጅለ እውን እወንታዊ ፅዕንቶ እናፈጠረ ይርከብ።

እዚ ፀዋታ ማንችስተር ዩናይትድ ካብ ሜድኡ ወፃኢ ትኽክለኛ ብቕዓቱ ካብ ሞንጎ ዘርኣየሎም ፀዋታት እንትኸውን፡ ቫሌንሽያ ድማ ነዚ ኣሳኺዑ።

ላካ - ንድሪያስ ክርስቲያንሰን (ቼልሲ)

Image copyright Empics
ናይ ምስሊ መግለጺ ክርስቲያንሰን ኣብ ዝተሰለፈሎም ፀዋታታት ቼልሲ ሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ ተሳዒሩ

ክርስቲያንሰን ካብ ሞንጎ ዝተሰለፈሎም ግጥማት፡ ቼልሲ ሓደ ግዜ ጥራሕ እያ ተረቲዓ። እዚ ተጻዋቲ፡ ንጋንትኡ ፈላመይቲ ሸቶ ከየቑጽር ናይ ልዳት ሓጺን ሓሊኹዎ'ዩ።

ክርስቲያንሰን ሉዊዝ ኣብ ዘለዎ ብርኪ ዝርከብ'ኳ እንተዘይኾነ፡ ሐዚ ዘለዎ ብርኪ ዓቂቡ ዝቕጽል እንተኾይኑ ግና፡ ኣንቶኒዮ ኮንቴ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ክለቁ ይኽእሉ'ዮም።

ተኸላኻላይ - አሽሊይ ዊሊያምስ (ኤቨርተን)

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ዊሊያምስ ሎሚ ዓመት ልዕሊ ደቂ ጋንትኡ ኩዓሳሱ ተኸላኺሉ

አሽሊይ ዊሊያምስ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝኾነ ተጻዋታይ ኤቨርተን ንላዕሊ ብርክት ዝበላ ኳዓሳሱ ተኸላኺሉ'ዩ። ሳም አላርድየስ ናብ ኤቨርተን ምምጽኡ ዝለዓለ ለዉጢ ኣምጺኡ'ዩ።

ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ፡ ካብ ሓደጋ ምውራድ ንምድሓን ቃል ኣትዩ'ዩ። እቶም ተጻወቲ እዚ ዕላማ ክንደየናይ ዝኣክል ከምዝካፈልዎ ንቕድሚት ክርአ'ዩ።

ተኸላኻላይ - ቪክተር ሞሰስ (ቼልሲ)

Image copyright Rex Features
ናይ ምስሊ መግለጺ ሞሰስ ድሕሪ ወርሒ ጥሪ ሸቶ ክኾና ኣብ ዝኽእላ ኩዓሳሱ ተሳቲፉ

ንሸቶ ዝኸዉን ኩዕሶ ዘቐበለ ቪክተር ሞሰስ ድሕሪ ወርሒ ጥሪ፡ ንሸቶ ዝኸዉን ኩዕሶ እንትሕዝ ንፈለማ እዋን'ዩ።

ቅድሚ ክልተ ዓመት፡ ካበ ሓደ ጋንታ ናብቲ ካልእ ክዛወር ዝጸንሐ ሞሰስ ዘለዎ ዓቕሚ ዝፈልጠሉ ሰብ ኣይረኸበን ነይሩ። ሞሰስ ኣብ ቸልሲ ጸወታ ፕሪሚር ሊግን ዩሮፓ ሊግን ተዓዊቱ'ዩ።

ኣሰልጣኒ ኣንቶኒዮ ኮንቴ ካልኦት ዘይገበሩዎ እቲ ተጻዋታይ ክዓቢ ገይረሞ'ዮም።

ተጻዋቲ ማእኸል- ዴቪድ ሲልቫ (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሲልቫ ኣብ 11 ፀዋታት ኣብ ሸሞንተ ሸቶታት ተሳቲፉ

ዴቪድ ሲልቫ ኣብቶም ዝሓለፉ 11 ሰሙናት ጸወታ እቲ ሊግ ኣብ ሸሞንተ ሸቶታት ተሳቲፉ'ዩ።

ዌስትሃም ምስ ማንቸስተር ሲቲ ጽቡቕ ዝተጻወተት ኾይና፡ ነጥቢ ሒዛ ክትወጽእ ይግባእ ነይሩ ኢለ ይኣምን። ዴቪድ ሲልቫ ምስ ዌስት ሃም ዝነበሮ ብቕዓት ካብ ሓደ ኣምፐል ትጽቢት ዝግበር'ዩ።

ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ዝቕጽል ሰሙን ካብ ዝገጥማ ደርቢ ማንችስተር ክትጥንቀቕ ይግባእ። ጋንታ ማንችስተር ሲቲ ደሓን የላን ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ'ዉን ነጥቢ ትእክብ'ያ ዘላ።

ተጻዋቲ ማእኸል - ኔማንያ ማቲች (ማንቸስተር ዩናይትድ)

Image copyright Empics
ናይ ምስሊ መግለጺ ማቲች ማንችስተር ኣብ ዝተዓወተሎም ኩሎም ፀዋታታት ተሰሊፉ እዩ።

ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ ዓመት ክትዕወተሎም ኣብ ዝኸኣለት 21 ግጥማት፡ ካብ ሞንጎ ዝተሰለፉ 4ተ ተጻወቲ ኔማኒያ ማቲች ሓደ'ዩ።

ማቲች አርሴናል ኣብ ምጥቃዕ እንትጥንክር፡ ተኸላኻሊ ሸፊኑ ዝሰርሕ ስለዝኾነ መሊስኻ ኣብ ምጥቃዕ ተሳቲፉ'ዩ።

ደ ሂያ፣ ማቲችን ቫሌንሽያን ተስፋ ጽዋዕ'ዮም። እዞም ተጻወቲ፡ እንተጠንኪሮም ልክዕ ፖል ፖግባ ኣብ መዳይ ምጥቃዕ ናጽነት ክህልዎም'ዩ። እዚ ዝኸዉን ግና፡ ፖግባ ኣብ ሜዳ እንተሃልዩ'ዩ።

ተጻዋቲ ማእኸል - ፊሊፔ ኩቲንሆ (ሊቨርፑል)

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ኩቲንሆ ኣብ ዝሓለፉ 10 ፀዋታት ኣብ 12 ሸቶታት ተሳቲፉ።

ፊሊፔ ኮቲንሆ ኣብ ሕሉፍ 10 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ዝተቖጸሩ 12 ሸቶታት ተሳትፎ ነይሩዎ። ኮቲንሆ ፍጽም ቅላዕ ብዝግባእ ኣብ ምጥቃም ካብ ዘለዎ ብቕዓት ብዝሰገረ መሃዛይ ጸወታ'ዉን'ዩ።

ጋንታ ብራይተን ፍጽም ቅላዕ እቲ ተጻዋቲ ክትከላኸል ዘይምኽኣላ ጥራሕ ኣይኾነን፡ እቲ ናይ ምክልኻል ክንፊ ክነቓነቕ'ዉን ተራእዩ'ዩ። እቲ ቁውም ነገር እቲ ናይ ምክልኻል ሓጹር ክንቀሳቐስ የብሉን'ዩ።

ኣጥቅዓይ - ኤደን ሃዛርድ (ቼልሲ)

Image copyright Rex Features
ናይ ምስሊ መግለጺ ሃዛርድ ኣብ 10 ፀዋታት 11 ሸቶታት ኣቁፂሩ

ቼልሲ ኣብ ዘካየደቶም 10 ግጥማት ሃዛርድ 11 ሸቶታት ምስ ልዳት ኣራኺቡ'ዩ።

ቤኒቴዝ ኣድላዪ ድጋፍ እንተረኺቡ ኒውካስትል ናይቲ ሊግ ተነሓናሒት ከምዝገብራ ይኣምን።

እዚ ድማ፡ ኣብ ቫሌንሺያ'ዉን ርኢና ኢና። ከም ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ዝበሉ ዓበይቲ ጋንታታት ጠጠዉ ምባል እንተኽኢሎም፡ ክልቲኦም ጋንታታት ማንችስተር ጠጠዉ ከብሉ ይኽእሉ'ዮም።

አጥቃዓይ - ሮቤርቶ ፊርሚኖ (ሊቨርፑል)

Image copyright Rex Features
ናይ ምስሊ መግለጺ ፊርሚኖ ፊርሚኖ ናብ ሊቨርፑል ምስ ተፀምበረ፡ 26 ሸቶታት ሊግ አቑፂሩ

ወርሒ ነሓሰ 2015 ጀሚሩ ኣብቲ ሊግ ይጻወት ዘሎ ሮቤርቶ ፊርሚኖ 26 ሸቶታት ኣቑጺሩ'ዩ። እዚ ካብ ተጻወቲ ሊቨርፑል መሪሕ ይገብሮ።

ብራይተን ብሊቨርፑል ከምትርታዕ ግምት'ኳ እንተነበረኒ፡ በዚ መልክዕ ክኸዉን'ዩ ዝብል ሓሳብ አይነበረንን። ሊቨርፑል ዝነኣድ ብቕዓት ኣርኢያትና።

ፊርሚኖ'ዉን እንተኾነ ንኡድ ብቕዓት ኩቲንሆንን ሳላሕን ክጥቀመሉ ኽኢሉ'ዩ።

አጥቅዓይ - ጄሴ ሊንጋርድ (ማንቸስተር ዩናይትድ)

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ሊንጋርድ ኣብ ክልተ ፀዋታት ሰለስተ ሸቶታት ኣቑፂሩ

ጄሴ ሊንጋርድ ባኣብ ዝሓለፉ ክልተ 3ተ ሸቶታት ኣቑጺሩ'ዩ። እዚ ቅድም ክብል፡ ኣብ 51 ግጥማት ምስ ዘቑጸሮም ሸቶታት ተመዓራራዪ'ዩ።

ብተደጋጋሚ ሞሪንሆ እዞም ተጻወቲ ከሰልፍ ከምዘለዎ ክዛረብ ቀንየ'የ። ኣብ ኣንፊልድ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝነበሮ ጸወታ ከምዚ ክገብር ነይሩዎ።

ማንቸስተር ዩናይትድ መሊስኻ ኣብ ምጥቃዕ ዉጽኢታዊ ካብ ምዃኑ ብዝሰገረ ግደ ሊንጋርድ ዝዓዘዘ'ዩ።