ብኢንተርኔት ነፃ ዕድል ትምህርቲ ዝህባ ዓሰርተ ዓበይቲ ዩኒቨርስትታት ዓለም

Image copyright AlexeyPelikh/Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ምስጋና ንኢንተርነት ሕጂ ኣብተን ዓበይቲ ዩኒቨሪሲታት ዓለም ብነጻ ክትመሃር ተኽእሎ ኣሎ

ኣብ ዓለምና ኣብ ዘለዉ ፍሉጣት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣቲኻ ምምሃር ኩሉ ዝምነዮ ዓብይ ፀጋ እዩ። ኣብዝሓ ዝረኽቦ ዕድል ግና ኣይኮነን።

እቶም ዝወሃቡ ዓይነታት ትምህርቲ ብዙሕ ስለዘኽፍሉ ጥራሕ ኣይኮነን። ንክቕበሉኻ ከቢድ ከይዲ ውድድር'ውን ክትሓልፍ ትግደድ።

ኣብ ርእሲ እዚ'ውን ብዙሓት ዓይነታት እቶም ትምህርቲ ቃለ መሓትት ክትገብር ይሓቱኻ።

ነዚ'ውን እዩ በብዓመቱ ብርክት ዝበሉ ተወዳደርቲ ከይተዓወቱ ዝተርፉ።

ይኹን ምበር ዕድመ ንኢንተርኔት ከምኡ'ውን ነዚ ተበግሶ ዝወሰዱ ትካላት። ሎሚ ክንዲ ፍረ ጣፍ ተይከፈልካ ምምሃር ከምዝከኣል ኣኽኢሎም። እዚ ከመይ ኮይኑ ? በዓል መንከ እዮም እቶም ትካላት?

1. ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ

'ታይምስ ሃየር ኢዱኬሽን' ዝበሃል ሓደ ናይ እንግሊዝ ፍሉጥ መፅሄት በብዓመቱ ኣብ ዘውፀኦ ደረጃ፥ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ካብ 1000 ውሸጢ ቀዳማይ ገይይሩ ሰሪዑዎ።

Image copyright Carl Court/Getty Images

ክልተ ሃገራት ጥራሕ እየን ኣብ ላዕሊ እቲ ዝርዝር ተፀሪሐን፤ ሃገራት ኣሜሪካን እንግሊዝን። ስለዚ፡ ኣብዘን ሃገራት ዝወሃቡ ኮርስታት ምክትታል እንተደሊኹም፡ መብዛሕትኦም እቲ ትምህርቲ ብቋንቋ እንግሊዘኛ ዝህቡ'ዮም።

ዓሰርተ ብሉፃት ዩኒቨርሲታት ዓለምና
ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ሃገር
1 ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እንግሊዝ
2 ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ እንግሊዝ
3 ካሊፎርንያ ቴክኖሎጂ ኢንስትትዩት አመሪካ
4 ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ አመሪካ
5 ማሳቼስትስ ዩኒቨርሲቲ አመሪካ
6 ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ አመሪካ
7 ፕሪንስቶን ዩኒቨርሲቲ አመሪካ
8 ለንደን ኢምፐርያል ኮሌጅ እንግሊዝ
9 ቺካጎ ኒቨርሲቲ አመሪካ
10 ፔንሲልቫንያ ዩኒቨርሲቲ አመሪካ

ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ብኢንተርኔት ዝህቦም ነፃ ዕድላት ትምህርቲ ብፖድካስት፥ ብፅሑፍን ብቪድዮን ምምልካት ይከኣል። ስነ-ፅሑፍ፥ ጥበብ፥ ፍልስፍና፥ ቢዝነስን ሶሶሎጂን ይርከቡዎም።

2.ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ

ኣብቲ ዝተጠቀሰ መፅሄት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሰፊሩ ዝርከብ እዩ።

Image copyright Graeme Robertson/Getty Images

ኣብዚ ትካል ካብ ዝወሃቡ ዓይነታት ትምህርቲ ቋንቋታት ቻይና፥ ጀርመንኛ፥ ዓረብኛ፥ ማርክሲዝም ከምኡ'ውን ከባብያዊ መፅናዕትታት ይርከቡዎም።

3. ኢንስትትዩት ቴክኖሎጂ ካሊፎርንያ

ካልቴክ እናተብሃለ'ውን ይፍለጥ። ፓሳዴና ኣብ ዝተብሃለት ከተማ ዝርከብ እንትኸውን፥ ብዝበለፀ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን የትኩር።

Image copyright Getty Images

ባዮሎጂ፥ ስነ-ከዋኽብት፥ ዑደት ፀሓይን፥ ኮምፒትር ሳይንስን ካብ መንጎ እቶም ዝወሃቡ ይርከቡዎም።

4. ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ

መስራቲ ኣፕል ስቴቭ ጆብስ ኣብዚ ተማሂሩ እዩ፥ ዋላ'ኳ አቋሪፁ እንተወፀ። "ፋይንድ ዋት ዩ ላቭ" ብዝብል ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ዝገበሮ ታሪኻዊ ንግግር፥ እዚ ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ ኣድኒቑ ተዛሪቡ።

Image copyright Justin Sullivan/Getty Images

ኣብዚ ትካል ካብ መንጎ ዝወሃቡ ፕሮግራማት ኮምፒትር ሳይንስ፥ መድሓኒት፥ ሁማኒቲን ይርከቡዎም።

5. ዩኒቨርሲቲ ማሳቼስትስ

እዚ ድማ ብጣዕሚ ዝተኸብረን ልዑል ግምት ዝወሃቦን ትካል እንትኸውን፥ ኣብ ኣመሪካ ማሳቼስትስ ኣብ ዝበሃል ክልል (ስቴት) ዝርከብ እዩ። ኣብዚ ማእኸል ካብ መንጎ ዝወሃቡ ዓይነታት ትምህርቲ ኤሌክትሮማግነቲክ፥ ፖለቲካል ሳየዕንስ፥ ኢኮኖሚክስ፥ ፕላኒኒነግ ከምኡውን፥ ሙዚቃን ይፅርሑ።

6. ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ

እዚ ድማ ኣብ ኣመሪካ ካምብሪጅ ኣብ ዝተብሃለ ሳቴት ዝርከብ ኮይኑ ንህዝቢ ክፍቲ እዩ። ስነፅሑፍ፥ ጎንፂ፥ ስነ-ህንፃ፥ ሳይንስን ታሪክን ኣጣሚሩ ይህብ።

Image copyright Darren McCollester/Getty Images

7. ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስቶን

ብመሰረት ሓበሬታ እቲ ዝተጠቐሰ መፅሄት፥ እዚ ኣብ ኒው ጀርሲ (አመሪካ) ዝርከብ እንትኸውን ካብቶም ቀዳሞት ትካላት ትምህርቲ ዝጥቀስ እዩ።

ከም ፖሊቲካል ሳይንስ፥ ታሪክ፥ ሶሾሎጅን ዝኣመሰሉ ዓይነታት ትምህርቲ ድማ ይህብ።

Image copyright Getty Images

8. ኮሌጅ ለንደን ኢምፐርያል

እዚ ኣብ ለንደን ዝርከብ ትካል ድማ ኣተሓሕዛ ሒሳብ፥ ኢኮኖሚክስ፥ ፋይናንስን ሒሳብን ዝኣመሰሉ ዓየዕነታት ትምህርቲ ይህብ።

9.ቺካጎ ኒቨርሲቲ

ታሽዓይ ደረጃ ሒዙ ዝርከብ እዚ ትካል ድማ ሶሻል ሳይንስ፥ ባዮሎጂ፥ ኢኮኖሚክስንና ቢዝነስን ዝኣመሰሉ ዓይነታት ትምህርቲ ብኢንተርኔት ብነፃ ይህብ።

Image copyright Getty Images

10. ዩኒቨርሲቲ ፔንሲልቫንያ

ማርኬቲንግ፥ ባዮሎጂ፥ ኢኮኖሚክስ፥ ታሪክን ፍልስፍናን ዝኣመሰሉ ዓይነታት ትምህርቲ ኣብዚ ትካል ይወሃቡ።