ንቖልዑ ዝኸውን ፌስቡክ መሰንጀር ተዳልዩ

ህጻናት ብምስሊ ምስ መሓዙቶም ከዋግዑ ይኽእሉ'ዮም Image copyright Facebook
ናይ ምስሊ መግለጺ ህጻናት ብምስሊ ምስ መሓዙቶም ከዋግዑ ይኽእሉ'ዮም

ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕረ-ገጽ ንምጥቃም ዕድሜኹም ገና ድዩ?

ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ማሕበራዊ ድሕረ ገጽ ፌስቡክ ክጥቀሙ ይኽእሉ'ዮም። እንተኾነ፡ ልዕሊ 20 ሚሊዮን ትሕቲ 13 ዓመት ዘለዉ ህጻናት ግና ኣብዚ መርበብ ይርከቡ ተባሂሉ ይግመት።

ፌስቡክ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰኑይ፡ ነዞም ህጻናት ዝኸዉን 'ኣፕሊኬሽን' ዕላዊ ገይሩ ኣሎ። እዚ ቅድሚ ተግባራዊ ምዃኑ ፍቓድ ስድራ ዝሓትት'ዩ።

እዚ መሰንጀር ኪድስ ዝተበሃለ መተሓላለፊ መልእኽቲ፡ ንልዕሊ 13 ዓመት ቖልዑ'ዩ ተዳልዩ።

"ሕዚ፡ ወለዲ ደቆም፡ ታብሌትን ዝተራቐቓ ስልክታትን ክጥቀሙ ይፈቕዱ'ኳ እንተለዉ ኣየናይ ስርዓት መተግበሪ ይጥቀሙ ዝብል ግና ኣይከታተሉዎምን" ይብሉ ኣካያዲ ስራሕ መሰንጀር ንህጻናት ሎርን ቸንግ።

"ምስ ዝተፈላለየ ስድራ ድሕሪ ዘካየድናዮ ቃለ መሕትት መጽናዕቲ፡ ምስኦም ክኸይድ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ክነማዕብል ከምዘለና ምግንዛብ ክኢልና"።

ኣብዚ ሓድሽ መተግበሪ ምሕዝነት ከመይ ይፍጠር?

ክልተ ህጻናት ኣብ መሰንጀር ኪድስ መሓዙት ክኾኑ እንተድኣ ደልዮም፡ ብስድራ እቶም ህጻናት ፍቓድ ክረክብ ኣለዎ። እዚ ዉሑስ ንክኸዉን፡ እቲ ሓደ ብምስልን ስእልን ከምኡ'ዉን ጽሑፍ መልእኽቲ ክቀያየሩ ኣለዎም።

Image copyright Facebook
ናይ ምስሊ መግለጺ ብቑጽጽር ስድራ ንኽካየድ ዝተማህዘ መራኸቢ

ኣብዚ ሓድሽ መተግበሪ መለዋወጢ ሓበሬታ ቖልዑ፡ ሓሳቦምን ስብእነኦምን ክገልጹሎም ዝኽእሉ ምስልታትን ካልኦትን ዝሓዘ ቤት ኣሎ'ዩ።

እዚ ቴክኖሎጂ፡ ሽም እቲ ተጠቃማይ ቖልዓ፣ ትሕዝቶ መልእኽቲ፣ እቲ ኣፕሊኬሽን ከመይ ምጥቃም ይከእል ዝብል ዝሓዘ'ዩ።

እቲ ፈይስ ቡክ ክጥቀም ዝምዝገብ ዘሎ ሰብ ኣበየናይ ክሊ ዕድመ ከም ዝርከብ ምልላይ ስለዘይከኣል፡ እቶም ተጠቀምቲ ዕድሚኦም ዝኣኸለ ወይ ዘይኣኸል እንተድኣ ኾይኑ ፌስ ቡክ ኣይፈቕደሉን።

ሓደ ቖልዓ ኣብ ፈይስ ቡክ ክጽምበር እንተድኣወሲኑ፡ ኣብ ዉሽጢ Messenger Kids ኣትዮም ናይ ባዕሎም መጥቀሚ እንትኸፍቱ ዝኾነ ዓይነት መልእኽቲ ዘይብሉ ናጻ ሳንዱቕ ከምዝገጥሞም ድማ ይሕብር።

እዚ፡ ቀልቢ ካብ 6 ክሳብ 12 ዓመት ዘለዉ ህጻናት ዝስሕብ እንተድኣ ኾይኑ፡ ቖልዑ ልክዕ ከም መናእሰይ ማሕበራዊ ድሕረ ገጽ እናተጠቐሙ ክዓብዩ ዝገብር ክኸዉን ይኽእል'ዩ ዝብል ስግኣት ግና ኣሎ።