ግብጻዊ መሓመድ ሳላሕ ተዓዋታይ ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ 2017 ኮይኑ።

መሓመድ ሳላሕ
ናይ ምስሊ መግለጺ ብሉፅ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ 2017

ኣፍቀርቲ ስፖርት ብኦንላይን ብሉጽ ዝብልዎ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ክመርጹ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ግብጻዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ሊቨርፑል መሓመድ ሳላሕ ተዓዋታይ ኮይኑ ተመሪጹ ኣሎ። ተጻወቲ ጋቦናዊ ፒሬ ኤሜሪክ ኦማያንግ፣ ግኒያዊ ናቢ ኪየታ፣ ሰኔጋላዊ ሳድዮ ማኒ ከምኡ እውን ናይጀርያዊ ቪክቶር ሞሰስ ብቕደም ሰዓብ ስዒቦም ደረጃ ዝሓዙ ተጻወትቲ ኮይኖም።

'ተዓዋታይ እዚ ውድድር ብምዃነይ ኣዝየ ሕጉስ እየ' ክብል ወዲ 25 ዓመት መሓመድ ሳላሕ ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ።

'ዝኾነ ነገር ተወዳድሪካ ክትዕወት እንከለኻ ፍሉይ ስምዒት እዩ ዝሰመዓካ። ዳርጋ ዕውት ዓመት ዘሕለፍካ ኮይኑ እዩ ዝስመዐካ። ቀጻሊ ዓመት እውን ክደግሞ እዩ ትምኒተይ' ብምባል ተዓዋታይ ብምዃኑ ወሰን ዘይብሉ ታሕጓስ ከምዝተሰመዖ ገሊጹ።

ኣብ ግጥማት ፕርምየር እንግሊዝ 13 ሸቶታት ብምቑጻር ዛጊድ ተወዳዳሪ ዘይረኸበ መሓመድ ሳላሕ፡ ንጋንትኡ ሊቨርፑልን ንሃገሩ ግብጽን ዘይተሓለለ እጃም ኣለዎ። ኣብ መፈለምታ ኣዋርሕ 2017 ሃገሩ ግብጺ ኣብ ዘካየደቶም ግጥማት ጸወታ ጽዋዕ ኣፍሪቃ'ውን እንተኾነ ልዑል ኣበርክቶ ነይርዎ።

ግብጺ ድሕሪ 1990 ዓ/ም/ፈ ንፈለማ እዋን ኣብ ዘካየደቶም መጻረዪ ጸወታታት ጽዋዕ ዓለም፡ 7 ሸቶታት ክተቑጽር ዝኸኣለት ኮይና ግደ መሓመድ ሳላሕ መዘና ኣልቦ ነይሩ። 2 ሸቶታት ኣቑፂሩ ኣብተን ካልኦት 5 ሸቶታት ድማ ንሸቶ መቑጸርቲ ብምቕባል ልዑል ተራ ነይርዎ።

ኣብ መወዳእታ ግብጺ ንኮንጎ ስዒራ ሩስያ ናብ እተሰናድኦ ጸወታ ጽዋዕ ዓለም ንኽትጽምበር ዘይተሓለለ ጻዕሪ ገይሩ።

ብሉጽ ተጸዋታይ ግብጺ ክኸውን ትሚኒት ነይሩኒ፡ ሕልመይ ንምዕዋት ድማ ብዙሕ ጺዒረ ዝበለ መሓመድ ሳላሕ ኣብ ታሪኽ ግብጺ ሳልሰዋይ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተባሂሉ ዝተመርጸ ንምዃን በቒዑ ኣሎ።

'"ኣነ ናይ ባዕለይ መንገዲ ተኸቲለ እየ ነዚ ክብሪ ተጎናጺፈ ዘለኹ ቀጻሊ ድማ ሕድሕድ ግብጻዊ ኣሰረይ ክኽተል እዩ ድሌተይ" ኢሉ።

መሓመድ ሳላሕ ንሃገሩ ኩርዓት ንጋንትኡ ሊቨርፑል እውን እንተኾነ ዓንዲ ሑቐ ኮይኑ ዘሊቑ'ዩ።

መሓመድ ሳላሕ፡ ኣብ ናይ ጣሊያን ጻኒሒቱ ንጋንትኡ ሮማ 15 ሸቶታት ብምምዝጋብ ኣብ ጸወታ ሰሪዓ ጣልያን ካልኣይ ኮይና ውድድራ ክትዛዝም ኣኽኢልዋ እዩ። ናብ ሊቨርፑል ንኽጽምበር ድማ ዕድላት ኣጣጢሕሉ እዩ። ጋንትኡ ኣብ ዘካየደቶም ፈላሞት 16 ግጥማት ድማ 13 ሸቶታት ከቑጽር ክኢሉ።

'ንደቂ ጋንታይ(ሊቨርፑል)፣ ንናይ ቀደም ደቂ ጋንታይ( ሮማ) ኢሉ እውን ንተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግብጺ ከመስግን እፎቱ'። ኢሉ መሓመድ ሳላሕ

''ናብዚ ካብ ዝጽምበር ጀሚረ ብዙሕ ጽዒረ ናይ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ዓቕመይ ከርኢ ልዑል ባህጊ ነይሩኒ። ከምኡ እውን ናብ ጸወታታት ፕሪምየር ኢንግሊዝ ክምለስ ትምኒት ነይሩኒ። እዚ ኹሉ ሕልምታተይ ከዕውት ብምኽኣለይ ድማ ወሰን ዘይብሉ ታሕጓስ እዩ ዝስመዐኒ''በለ። ሳላሕ

ኣሰልጣኒ ጋንታ ሊቨርፑል ጁርገን ክሎፕ፡ መሓመድ ሳላሕ ዝግብኦ ተጻዋታይ'ዩ ድሕሪ ምባል ' ኣነ ኣዝየ ዕድለኛ ሰብ እየ። ኣብ ህይወተይ ምስ ከም እኒ መሓመድ ሳላሕ ዝኣመሰሉ ንፉዓት ተጻወትቲ ክሰርሕ ዕድል ምርካበይ ናይ ብሓቂ ዕድለኛ ሰብ እየ'። ብምባል ታሕጓሱ ገሊጹ።

'እቲ ካብ ኩሉ ዘሐጉሰካ ነገር ድማ ገና መንእሰይ እዩ ዘሎ። ካብዚ ንላዕሊ ንኽውንጨፍ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ። ሓቂ ንምዝራብ ምስ መሓመድ ሳላሕ ሓቢርካ ምስራሕ ዝመስልዎ ነገር የለን'። ኣሰልጣኒኡ ጁርገን ክሎፕ!

መሓመድ ሳላሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን እኒ ኣበዲ ፔሌ፣ ጆርጅ ዌህ፣ ጃይ ጃይ ኦካቻን ዲድየር ድሮግባን ዝኣመሰሉ ውሩያት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ናብ ዝተጎናጽዎ ክብሪ ተጸምቢሩ ኣሎ።

መሓመድ ሳላሕ ኣብ መወዳእታ 'ኣሰር ደቂ ሃገረይ ግብጻውያን መሓመድ ባርካትን ኦቡተሪካን ሲዒበ ናይዚ ሽልማት ተኻፋላይ ብምዃነይ ወሰን ዘይብሉ ታሕጓስ እዩ ዝስመዐኒ ክብል ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
መሓመድ ሳላሕ ተሸላሚ ብሉጽ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ

ስም ዝርዝር ናይ ቅድሚ ሕጂ ብሉጻት ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ

2016፡ ርያድ ማሕሬዝ (ሌሲስትር ሲቲን ኣልጀርያን)

2015፡ ያያ ቱሬ (ማንቹስትር ስቲን ኮትዲቫርን)

2014፡ ያሲን ብርሃሚ (ፖርቶን ኣልጀርያን)

2013፡ ያያ ቱሬ (ማንቹስተር ሲቲን ኮትዲቫርን)

2012፡ ክሪስ ካታንጎ (ሄናን ኮንስትራክሽንን ዛምብያን)

2011፡ ኣንድሪ ኣየው (ማርሲለን ጋናን)

2010፡ ኣሳሞጂያን (ሰንደርላንድን ጋናን)

2009፡ ዲድየር ድሮግባ (ቸልሲን ኮትዲቫርን)

2008፡ መሓመድ ኣቡተሪካ (ኣልኣህሊን ግብጽን)

2007፡ ኢማኑኤል ኣዲባዮር (ኣርሴናልን ቶጎን)

2006፡ ሚካኤል ኢሴን (ቸልሲን ጋናን)

2005፡ መሓመድ ባርካት (ኣል ኣሂሊን ግብጽን)

2004፡ ጃይ ጃይ ኦካቻ (ቦልተንን ናይጀርያን)

2003፡ ጃይ ጃይ ኦካቻ (ቦልተንን ናይጀርያን)

2002፡ ኣል ሓጂ ድዩፍ (ሊቨርፑልን ሰኔጋልን)

2001፡ ሳሚ ኩፎር (ባየር ሙኒክን ጋናን)

2000፡ ፓትሪክ ምቦምባ (ፓራማን ካሜሮንን)