ስድራ ቤትን መቕርብን ግዳያ ንፍቱዋቶም ኣብ ካቴድራል ቅዱስ ጳዉሎስ ዘኪሮሙዎም

ዝኽሪ ግዳያት ባርዕ ግሪንፈል Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ዝኽሪ ግዳያት ባርዕ ግሪንፈል

ሓዘንተኛታት ውጻእ መዓት ሓደጋ ሓዊ ግሪንፈል ታወር፡ ስድራቤት ግዳያትን ኣባላት መጥፋእቲ ሓውን፡ ኣብ ካቴድራል ቅዱስ ፖል ምስ ኣባላት ንጉሳዊ ስድራ ቤት (ሮያል ፋሚሊ) ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሬዛ መይን ንመወትቲ ዘኪሮም።

ጳጳስ ኬንዚንግተን እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ፡ ኣብ ህይወትና ዝሓሸን ዝጸፈፈን ኣገባብ ክንጥቀም ክምህረና እዩ ኢሉ። ኣብቲ ብ14 ሰነ ዘጋጠመ እሞ 71 ትንፋስ ዝወሰደ ሓደጋ ባርዕ፡

ኣርባዕተ ኣባላት ሓንቲ ስድራ፡ መሓመር ኑር ትኩእ፡ ኣማል ኣሕመዲን፡ ኣማያ ትኩእ፡ ኣምና መሓመድ ኢድሪስ፡ ከምኡ እውን ብርኽቲ ሃብቶም ምስ ወዲ 12 ዓመት ወዳ ብሩኽ ዝርከቡዎም ካልኦት ሓያሎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዜጋታት ከምዝተጎድኡ ዝዝከር እዩ።

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣርማ ዝኽሪ ግዳያት ባርዕ ግሪንፈል ናብቲ ናይ ዝኽሪ ኣጋጣሚ

ኣብ ዝኽሪ'ቲ ሽዱሽተ ወርሒ ንኹሎም እቶም ኣብቲ ሓደጋ ዝተሳተፉ ማሕበረ-ሰብ እቲ ከባቢ፡ ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ናይ ድሕነት ትካላት፡ ኩሎም ወለንተኛታት ወሃብቲ ደገፍ ምስጋና ኣቕሪቦም።

ኣብቲ ናይ ዝኽሪ ኣጋጣሚ ኣቡን ካንትቤሪ ጃስቲን ወልበይ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሬዛ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዕዮ ብሪጣንያ ጀረምይ ኮርባይን ካብቶም ኣብቲ ፍትሓት ዝተረኽቡ ልዕሊ 1,500 ኣጋይሽ ነይሮም።

ኣብ መኽፈቲ እቲ ዝኽሪ ናይ ሓደ ደቒቕ ናይ ሕልና ጸሎት ምስተገብረ ዲን ቅዱስ ጳውሎስ ዶ/ር ዳቪድ ኣይሶን" ግዳያትና ንምዝካር ካብ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ተኣኪብና ኣሎና። ብእምነት እኳ እንተተፈላለና ብዘጋጠመና ሓዘንን ጓህን ግን ኣይተፈላለናን" ኢሉ።

ተስፋ ንለውጢ

Image copyright PA
ናይ ምስሊ መግለጺ ንጉሳዊ ስድራ ቢት ኣብ ዝኽሪ ግዳያት ባርዕ ግሪንፈል

እተን ተምሃሮ ኣልሳዲቕን ኣል ዛህራን ከምዚ ክበላ ዘመራ፥ "ተስፋ ኣይንቖርፅን!"።

አሰናዳኢ እቲ መዘከርታን ጳጳስ ኬንሺንግቶ ግረሃም ቶምሊን ፥ "ሎም መዓልቲ መጠንቅቕታ ንምንታይ ዕሽሽ ከምዝተብሃሉ፥ እቲ ማሕበረሰብ ንምንታይ ተረሲዐ ዝብል ስምዒት ከምዝሓደሮ፥ ንምንታይ ከምዘይተሓብሓበን ዝሰምዖ ከምዘይረኸበን" ክብሉ ኣብ ቅድሚ እቲ ዕዱም ተዛሪቦም።

ይኹን 'ምበር ኣብቲ ሓድሽ ዓመት እዛ ደሃይ ዘይትገብር ከተማ ክትልወጥ ተስፋ ይገብር ኢሎም።

"ግረንፈል" ዝብል ቃል ምልክት ሓዘንን ስቓይን ምዃና ተሪፉ ሓድሸ ህይወት እንፈጠረሉን ምልክት ተስፋ ክትከውን እያ ዝብል ተስፋ ከምዝሓደሮም ይዛረቡ።

ቅድሚ እቲ ኣግልግሎት እቶም ጳጳስ፡ ሚስተር ቶምሊን፥ " ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓብይ ናይ ምልዋጥ ተስፋ አሎ። ምኽንያቱ እምነት፡ ነቲ ህዝቢ ጠቓሚ ነገር እዩ። እዚ አብቲ ህዝቢ ብርታዐ ክፈጥር ክሕግዞ እዩ" ኢሎም ነይሮም።

ኣይንርስዓኩምን ኢና

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣገልግሎት ፍትሓት ኣርማ ዝኽሪ ግዳያት ባርዕ ግሪንፈል

ካብ መንጎ እቶም ዕዱማት እዚ መድረኽ ዝኾኑ ትያጎ አልቪስ ሓደ እዩ። ኣብቲ ፕሮግራም ምስ ሰድርኡ እዩ ተረኺቡ።

ምስ ቢቢሲ 'ብሬክፋስት' ከምዝተዛረቦ፥ ኣብዚ መዘኸኸሪ ዕለት ሕልንኡ ኹሉ ምስቶም ወለዶም ዝሰኣኑ እዩ ውዒሉ።

"ዝኽሪ ሎሚ መዓልቲ ብዛዕባ እቶም ብህይወት ዝተረፉ ኣይኮነን። ብዛዕባ እቶም መሓዝቶምን ፈተውቶምን ዝሰኣኑ እዩ"።

ኣብዚ መዓልቲ ብዙሕ ዝሕዝን ተዘክሮታት ኣሎ። ሰብ ነቲ ፍፃመ ከይርሰዖ ብምባል ኢና ከኣ ንዝክሮን ንህዝብን ዝምልከቶምን ነዘኻኽር ዘሎና ኢሉ።

ወታሃደራዊ ማርሽ ፖርቶቤሎን ባንዲ ቅዱስ ጳውሎስ ካቴድራልን ኣብቲ ፍትሓት ዝተወሃበሉ እዋን ምርኢት ኣቕሪቦም። ከምኡ እውን እቶም ብተደጋጋሚ ኣብ 'ኖቲንግ ሂል ካርኔቫል' ምርኢት ዘቕርቡ ኢቦኒ ስቲል ባንድ ናይ ሊዮናርዶ ኮሀን "ሃሌሉያ" ዝብል መዝሙር ዘሚሮም።

ኣብ መወዳእታ እቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ስድራ ግዳያትን ካብቲ ሓደጋ ዝተረፉን ንፍቱዋቶም ፃዕዳ ዕምበባ ኣንቢሮም።

ክለሪ መንዲ ሓትንኣን ሜሪ ጓል ሓፍቲ ኣደኣ ካዲጅ ሳየን በቲ ሓደጋ ስኢና። "እቲ ዝኽሪ፡ እቲ ህዝብን እቶም ካብቲ ሓደጋ ዝተረፉን ይደልይዎ እዮም" ኢላ።

Image copyright PA

በቲ ሓደጋ 53 ዓበይትን 18 ቈልዑን ህይወቶም ስኢኖም።

ኣዛዚ ፖሊስ ክሬስዳ ዲክ "ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ኣብቲ ባርዕ ሓዊ ኢድ ዘለዎም ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም" ኢላ።

መስርሕ ምፅራይ እቲ ፍጻሜ ከኣ ርትዓዊ ብዝዀነ መንገዲ ይካየድ ምህላዉ እውን ወሲኻ ሓቢራ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ግዳያት ባርዕ ግሪንፈል