ናይጀርያዊት ኣደ፥ ማንታ ደቃ ክትሸይጥ ብፖሊስ ተታሒዛ

ፖሊስ ናይጀርያ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ፖሊስ ናይጀርያ፥ ከምዚኦም ዓይነት ተግባራት ብተደጋጋሚ ከምዝፍፀሙ ይገልፅ

እታ ናይጀራዊት ኣደ ደቂ ሓደ ወርሒ ማንታ ኣዋልድ ክትሸይጥ እያ ተረኺባ ብፖሊስ ክትእሰር ዝኸኣለት።

ሓዚ ዘይሕጋዊ ዝውውር ህፃናት ዝብል ክሲ ዝቐረበላ እንትኸውን ብቐፃልነት እቲ ኽሲ ክጠናኸር ከምዝኽእል ፖሊስ ኣፍሊጡ።

እታ ኣደ ማንታ ደቃ ብ980 ዶላር ክትዋገ እያ ኣብ ቁፅፅር ውዒላ። እቲ ዓዳጊ እዚ ሓበሬታ ንፖሊስ ኣረጋጊፁ።

መረዳእታት ከምዝሕብሩዎ፥ ኣብ ናይጀርያ ህፃናት ምሻጥ ንውሕ ንዝበለ እዋን ከጋጥም ዝፀንሐ ፀገም እዩ።

ካትሲና ዝተብሃለት ሰሜናዊት ናይጀርያ ነባሪት ዝኾነት እዛ ኣደ፥ ኣብ ቤት ፍርድ ቀሪባ ዝሃበቶ ቃል'ኳ እንተዘየለ ጋርድያን ዝተብሃለ ጋዜጣ እታ ዓዲ ከምዝፀብፀቦ ግና፥

እታ ሰበይቲ ናብዚ ተግባር ዘእተዋ ፀገም መነባብሮ ከምዝኾነ ንፖሊስ ተዛሪባ።

ናይጀርያ ነዳዲ ብምውፃእን ምሻጥን እትፍለጥ ሃገር 'ኳ እንተኾነት ካብ መንጎ 170 ሚልዮን ህዝባ መብዛሐትኡ ኣብ ትሕቲ ድኽነት ይርከብ።

ምክልኻል ዘይሕጋዊ ዝውውር ሃገራዊ ኤጀንሲ ናይጀርያ ቅድም ክብል ኣብ 2011 ዓ/ፈ ዘካየዶ መፅናዕቲ ከምዘመላኽቶ ሓደ ህፃን ክሳብ 6400 ዶላር ይሽየጥ።

ከምኡድማ ኣብ 2013 ፖሊስ 17 ነብሰፁር በፅሒታትን 11 ህፃናትን ኣብ መኻዚኖ መሸጣ ተዓሺገን ብዳህሰሳ ረኺቡ ኣድሒኑ።

መንግስትን ህዝብን እታ ዓዲ እዚ ተግባር ንምትራፍ እንተፀዓሩ'ኳ ድሕሪ ክልተ ዓመት እዚ ፍፃመ፥

ሓንቲ ኣደ ውላዳ ብ 90 ዶላር ክትሸይጥ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እታ ሃገር ከምዝተትሓዘት መረዳእታ ፖሊስ የመላኽት።