ደሃይ 14፡ "ቁሪ ክብርትዕ፡ መዓልቲ ክሓጽር እንከሎ ኣየ ጠባይ ኣየር ዓደይ ክጥዕም እብል"

Image copyright Meba Tadesse

መባ ታደሰ እበሃል፤ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ኦክስፎርድ እነብር። ካብ ዓደይ ንፈለማ እዋን ናብቲ ዕድል ትምህርቲ ዝረኸብኩሉ ናብ ለንደን እየ መፅየ። ካልኣይ ዲግሪ ኣብ ለንደን ወዲአ ንዓሰርተ ዓመታት ተቐሚጠ።

ብድሕሪኡ ኣብ ለንደን ስራሕ ምርካብ ኣፀጋሚ ኰነ። ካብዚ ብምብጋስ እየ ናብ ኦክስፎርድ መጺአ፤ ደጊም 4 ዓመታት ገይረ ኣለኹ።

ኣብ ትሕቲ ዩኒቨርስቲ ኦክስፎርድ ኣብ ዝርከብ ኮሌጅ 'ኮርፑስ ክሪስቲ' ኣብ ክፍሊ ምምሕዳር ኮንፈረንስ እሰርሕ ኣለኹ። ካብቲ ኮሌጅ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዝደልዩ ኣጋይሽ ምርኻብን ምስ ተምሃሮ ክህልው ዝግበኦ ርክብ ኣተሓባብር።

ኣብ ኦክስፎርድ ኣወሃህባ ትምህርቲ ዝሐሸ እዩ፡ ብዙሕ ዝተምሃረ ሰብ ኣለዎም። እታ ሃገር ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክትበፅሕ ኦክስፎርድ ርኡይ ግደ ተበርክት'ላ።

ኣብ ሞንጐ ነበርቲ እታ ከተማ ዘሎ ኣፈላላይ ናብራ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ።

Image copyright MEBA TADESSE

ኣብቲ ኣነ ዝሰርሐሉ ኮሌጅ ኣብ መንጐ ማእኸላይ እቶት ዘለዎምን ሃብታማትን ዝረአ ኣነባብራ ካብቲ ናትና ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ።

ንኣብነት መምህራን ካብ ብሩር ዝተሰርሐ ማንካ ገይሮም እንትምገቡ ርእየ። እዚ ኣፈላላይ'ዚ ድማ ወትሩ እዩ ዘግርመለይ።

ኣብታ ከተማ ለውጢ ከምፅእ ዕድል እንተዝወሃበኒ፡ ዕድል ስራሕ ንኹሉ ተወዳዳሪ ማዕረ ምገበርኩዎ። ምኽንያቱ ካብ ኦክስፎርድ ዝተመረቑ'ዮም እቲ ዕድል ስራሕ ዝረኽብዎ ዘለዉ። ስለዚ ንኹሉ ዝሓቁፍ ፍትሓዊ ውድድር ክህልው ምሰራሕኹ ነይረ።

ኦክስፎርድ ንእስ ዝበለት ከተማ እያ። ኾይኑ ግና ንናይ ኣዲስ ኣበባ ፒያሳ ዘዘክርኒ ቦታ ኣለዋ።

እቲ ቀንዲ ንግዳዊ ቦታ እታ ከተማ ዕግርግር ይበዝሖ። ብሰንኪ መንገዲ ምፅባቡ መኻይን ንምሕላፍ ይፅገማ። እዚ ድማ ዓደይ እዩ ዘዘክረኒ።

Image copyright MEBA TADESSE

እቲ ወትሩ ዘይርስዖን ዝዝክሮን ኩነታት ንፋስ ኢትዮጵያ እዩ። ቅልል ዝበለን ደስ ዝብልን ንፋስ እዩ ዘለና። ይቑረር ይውዓይ ኣይኸፍእን። ኣብዚ ግና እቲ ኣሳሒታ ኣዝዩ እናነወሐ ሓጋይን ዋዕን እንሓፀረ እንትኸይድ ሃገረይ መን ከማኺ እዩ ዘብለኒ።

ኣብዚ ዓዲ ካብ ዘሎ ድማ ፊኒስትራ ከፊተ ምስሊ ኮሌጃን ዩኒቨርሲትን ኣዝዩ እዩ ዝስሕበኒ። ክሳብ 400ን 500ን ዓማውቲ ዕድመ ዘቑፀሩ እዮም። ነዚ ብምርኣየይ ከዓ ብጣዕሚ እሕጐስ።

Image copyright MEBA TADESSE

ኣብዚ ባህ ኢሉኒ ዝምገቦ ምግቢ ታይላንድ ኮይኑ 'ታይ ግሪን ከሪ' ይበሃል። ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስጋ ዝሕወሶ ዓይነት ምግቢ እዩ፤ ኣብ ገዛይ እውን ባዕለይ የሰናድኦ እየ።

ብቕፅበት ናብ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ከባቢ በሪረ እንተዝኸድ ኣብ ድሬዳዋ ኣለኹ ኢለ ምሓለምኩ። ቈልዓ እንተለኹ እየ ዝፈልጦ ተቀበልቲ ኣጋይሽ ምዃኖም እፈልጥ፤ እታ ከተማ ውዕይ ዝበለ ንፋስ ኣለዋ፤እዚ ድማ ኣዝየ እየ ዝፈትዎ።