ድሕሪ ምንካይ ዋጋ ብር፡ ዓዳጊ እንታይ ከሰበ ?

7 ቅመም
መግለጺ ስእሊ,

7 ቅመም

ኣብ ኢትዮጵያ ዋጋ ብር ካብ ዝንክይ ደጊም ክልተ ኣዋርሕ ኣቑፂሩ። ካብ ወሰኽ ዋጋ ዶላር ንደሓር ዓዳጊ 'ታይ ከሲቡ?

መንግስቲ ኸ በቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ለውጢ ኣምፂኡ ዶስ ኣይፋሉን? ብዛዕባ'ዚ ንህዝቢ ሓቲትና ኣለና።

ተቐማጦ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝፀነሐ ምኽባር ዕዳጋ፥ዋጋ ብር ክንክይ ምስተገብረ ናብራ ከቢዱና'ሎ ይብሉ።

ወ/ሮ ኣስቴር ገብሩ ምስ ምኽባር ዋጋ ዶላር ዋላ ሓደ ምትእስሳርን ዘይብሎም ኣቑሑት ሓዊሱ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ወሰኽ ዋጋ ንርእይ ኣለና ይብላ።

ንኣብነት፥ብ52 ቅርሺ ዝዕድገኦ ዝነበራ በዓል ሓደ ሊትሮ ዘይቲ ዋጋ ሸርፊ ቕርሺ ምስነከየ 8 ቕርሺ ወሲኹ'ሎ። ዋጋ ሳሙና እውን የመና ከምዝወሰኸ ይዛረባ።

እዚ ንምንታይ ክኸውን ክኢሉ ኢለን ንሰብ ድንኳን እንተሓተታ እቶም ብጃምላ ዘከፋፍሉ ዋጋ ወሲኾም ስለዝሸጡሎም ምዃኑ ነጊሮምኒ ይብላ።

እቶም ብጃምላ ዘከፋፍሉ ብግደኦም እቶም ናብ ውሽጢ ሃገር ዘእትው ነጋዶ ዋጋ ስለዝወሰኹ ንሳቶም እውን ክውስኹ ከምዝተገደዱ ተዛሪቦም።

ስሙ ምኽዋል ዝመረፀ ሓደ ጃምላ መከፋፈሊ ንቢቢሲ ዝሃቦ መረዳእታ'ሎ። ምስ ሓደ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣቑሑት ዘእትው ነጋዳይ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዝነበሮም ውዕል ከም መርትዖ የቕርብ።

ሓንቲ ፍረ ሶፍት ብ12 ብር ከቕርበልኩም እየ ኢሉ ተወዓዒሉ ነይሩ። ድሕሪ 10 መዓልታት ወሰኽ ዋጋ ዶላርን ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢን ከም ምኽንያት ብምውሳድ 14.5 ብር ገይረዮ ኣለኹ እንትብል ደብዳበ ፅሒፉልና ኢሎም።

መግለጺ ስእሊ,

ኢትዮጵያ ብ15 ሚኢታዊ ዓቅሚ ምግዛእ ብር ነክያ።

ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣቑሑት ዘእትው 'ሌግዠሪን ፖፑላርን ትረዲንግ ኣብ ዝበሃል ትካል ሓላፊ ክፍሊ ዕዳጋ ኣይተ ኣቤል ኣለባቸው ጠንቂ ወሰኽ ዋጋ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ምዃኑ ይዛረቡ። ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ ኣዝዩ ስለዝኸብድ ኣቑሑት ናብ ውሽጢ ዓዲ ንምእታው ኣፀጋሚ እዩ ኢሎም ኣይተ ኣቤል።

"ንኣብነት 'ፖፑላር' ዝበሃል ሳሙና ናብ ዓዲ ነምፅእ ኢና፤ኣብ መኽዝን ዘለና ሳሙና ብሙልኡ ነጊፍና ክንሸይጥ ኣይንኽእልን። ምኽንያቱ ኸዓ ዶላር ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ረኺብና ዝሸጥናዮ ክንትክኦ ኣይንኽእልን። ምህርትና ካብ ዓይኒ ዕዳጋ ከይጠፍእ እናቖንጠርና ኢና ንሸይጥ" ኢሎም።

ብኻልእ ገፅ ከምዚ ዝበለ ሜላ ድማ ኣብ ዕዳጋ ሕፅረት ቀረብ ብምፍጣር ወሰኽ ዋጋ ንኽረአ ጠንቂ ከምዝኸውን ዘሎ ምሁር ቁጠባዊ ሳይንስ ኣይተ ሳሙኤል ሳህለ የረድኡ።

ንግዲ ወፃኢ ንምቅልጣፍ እዩ ዋጋ ብር ክንክይ ዝተገብረ፤እቲ ናይ መወዳእታ ሽቶኡ ድማ ናብ ደገ ንሰዶ ምህርቲ ምስቲ ካብ ደገ ነእትዎ ንምስናይ እዩ ነይሩ ኢሎም ኣይተ ሳሙኤል።

እሞ ኸ እዚ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ እወንታዊ ለውጢ ኣምፂኡ ዶ?

ኣይተ ሳሙኤል "እታ ሃገር ምስቲ ዘላትሉ ቁጠባዊ ኩነታት እንትረአ፥ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ግቡእ እዩ ኢለ ኣይኣምንን" ይብሉ።

ኰይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ስጉምቲ ውፅኢታዊ ድዩስ ኣይኰነን ክንብል ኣይንኽእልን፤እንተወሓደ ሰለስተ ኣዋርሕ ክንፅበ ይግባእ ብምባል ይትንትኑ።

ኣብ በዓል ስልጣን ውድድር ንግድን ሓለዋ ሸማቶን ሓላፊ ሓበሬታ ዕዳጋ ኣይተ ኢቲሳ ደሜ ብወገኖም እቶም ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣቑሑት ዘእትዉን ዘከፋፍሉን ትካላት ንቕድሚት እንታይ ኰን ይፍጠር ኢሎም እንተይሓሰቡን ቁጠባዊ መበገሲ እንተይሓዙን ስጉምትታት ወሲዶም ኣለዉ። ብሰንኪ እዚ ድማ ወሰኽ ዋጋ ኣጓኒፉ'ሎ ኢሎም።

ክሳብ 120 ምኢታዊ ወሰኽ ዝገበሩ 8 ትካላት ንግዲ ተኸሲሶም። ካልኦት ብዙሓት ዘይግቡእ ወሰኽ ዋጋ ዝገበሩ ነጋዶ ኸዓ ናብ ቅድሚ ሕጊ ክነቕርቦም መረዳእታ ነዋህልል ኣለና እውን ኢሎም ኣይተ ኢቲሳ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ።