ጉግል ብዛዕባኹም ዝሓዞ መረዳእታ ከመይ ምጥፋእ ትኽእሉ?

ዓይኒ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ልክዕ ከም ዓብዪ ሓዉ፡ ጉግል ኹሉ ይፈልጥ

ናብ ኢንትርኔት ኣቲና ብዛዕባ ሓደ ነገር ንምድላይ ጉግል ንጥቀም ብዙሓት ኢና።

እንታይ ከምንደሊ፣ ድልየትና እንታይ ከምዝኾነ፣ ኣየነዎት ድረ-ገጻት ከምዝዳህሰስናን ካልኦትን ድማ ምዝጉባት'ዮም።

እዚ ጉግል፡ ኣብ ደንብታትን ኩነታትን ኣጠቓቕማ ፡ ፈለማ ኣብ መስመር ብምስፋር መረዳእታ ተጠቀምቲ ብዘተኣማምን ኩነታት ከምዝትሓዙ ብግልጺ ኣስፊሩ ይሕዞም'ዩ።

ዘይንፈልጦ ነገር እንተሃለወ ብዛዕባ ኣጠቓቕማና ተኣኪቡ ዝተትሓዘ ዝኾነ ዓይነት መረዳእታ ''ማይ አክቲቪቲ'' ናብ ዝብል ክፍሊ ብምኻድ ክሳብ መወዳእታ ምጥፋእ ዘኽእል መገዲ ግና ኣለዎ።

1. ዝተጠቐምኹዎ ኣጥፍኣለይ

ጉግል ሓደ ነገር ክትጥቀም ከለኻ መዝጊቡ'ዩ ዝሕዝ።

ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኢንተርኔት ዘለካ ምንቅስቓስ ማለት፡ ብዛዕባ ዝመላእኻዮም ሰነዳት ወይ ዝተቐየያየርኻዮም መልእኽታት ኢንተርኔት (ኢሜይል) ብሙሉኡ መዝጊቡ'ዩ ዝሕዝ።

እዚ ኩሉ መረዳእታ ''ማይ አክቲቪቲ'' ኣብ ዝብል ቦታ ተወዲቡ ይቕመጥ። ስለዝኾነ፡ ናብዚ ቦታ ኸይድኻ ምጥፋእ ይክኣል።

Image copyright Captura de pantalla
ናይ ምስሊ መግለጺ 'ማይ ኣክቲቪቲ'

ድሕሪኡ ዝተፈለየ ርእሲ ወይ ድረ ገጽ እንተደሊኻ፡ እቲ መአለሺ ነቲ ዝተመዝገበ መረዳእታ ኣብ ዝተወሰነ መዓልቲ ምጥፋእ ይክኣል።

ኣብዚ ''ኑክሌር ኦፕሽን'' ዝብል ብምምራጽ፡ ዘሎ መረዳእታ መሊእኻ ምጥፋእ ይከኣል።

ኣብዚ ግዘ፡ ብዛዕባ ትወስዶ ዘለኻ ስጉምቲ ንምርግጋጽ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ይልእኽ'ዩ።

2. ኣብ ዩቲዩብ ዝተጠቐምኹሞ ብሙሉኡ ምጥፋእ ይከኣል'ዩ

ጉግል፡ ኣብ ዩቲዩብ ዝደለኹሞምን ዝረኣኹሞምን ምስልታት ብሙሉኦም መዝጊቡ ይሕዞም'ዩ።

እዚ ብቐሊሉ ንምጥፋእ ፈለማ፡ ብጸጋም ካብ ሞንጎ ዘለዉ ዝርዝራት ''ሂስትሪ'' ዝብል ጠዉቑ፤ ካብኡ ''ክሊር ኦል ሰርች ሂስትሪ'' ን ''ክሊር ዋች ሂስትሪ'' ን ዝብሉ ምጥቃም።

ካብዚ ሓሊፉ፡ ካብ ዝደለኹሞም ርእስታት ወይ ካብ ዝርኣኹሞም ነገራት እቲ ሓደ ሓሪኹም ምጥፋእ ትኽእሉ።

Image copyright YouTube

3. መላለዪ ዝህቡ ኣካላት ብዛዕባኹም ዝብሉዎ ንምጥፋእ

ጉግል ብዛዕባኹም ኹሉ ነገር ካብ ምፍላጡ ሓሊፉ፡ ዝፈልጦ መረዳእታ ንመላለይቲ ኣሕሊፉ ይህብ'ዩ።

ነዚ'ዩ፡ ካባኹም ብጉግል ኣቢሎም ካብ ዝገበሩዎም ኣለሻታት ዝመሳሰሉ ነገራት መላለይታት ብተደጋጋሚ ትርእዩ።

እዚ ከተሓሳስበኩም የብሉን። ብዛዕባኹም ዝኾነ ዓይነት መረዳእታ ንመላለዪ ዝሰርሑ ኣካላት ከምዝተዉሃበ ምፍላጥ ትኽእሉ ኢኹም።

ነዚ፡ ናብ ጉግል ኣካዉንትኹም ኣቲኹም ''ፐርሰናል ኢንፎ ኤንድ ፕራይቬሲ'' ናብ ዝብል ኽፍሊ ኪዱ።

ኣብዚ''አድስ ሴቲንግስ'' ዝብል መማረጺ ብምጽቃጥ ''ማኔጅ አድስ ሴቲንግስ'' ናብ ዝብል ምኻድ።

ብድሕሪ እዚ፡ ''አድስ ፐርሰናላይዜሽን'' ዝብል ኣማራጺ ክትረኸረቡ ኢኹም። ብየማናይ ወገን ዘላ ቑልፊ ብምንቅስቓስ ካብ ጉግል ዝተረኸበ መረዳእታ መሰረት ዝገበሩ መላለይታት ከይበጽሐኩም ምግባር ትኽእሉ።

Image copyright Google - Mark Shea

4. ቦታ ጉግል ዝሕብር ንምጥፋእ

ተንቀሳቐሲ ስልኪ ዝኣምሰሉ ዘመናዊ መሳርሕታት ትጥቀሙ እንተኾይንኹም ዝተጉዓዝኹሞም ቦታታት መዝጊቡ'ዩ ዝሕዞም።

ኣብ ጉግል ብሓባሪ ቦታ ዝተመዝገቡ ናትኹም መረዳእታታት ንምጥፋእ እዚ ገጽ ክትርእይዎ ይግባእ።

እዚ ሓባሪ ቦታ ምጥፋእ ዝከኣል ኾይኑ፡ መዓልቲ ወይ ሰዓት ፈሊዮም ዝመዝገቡ ቦታ ዝሕብሩ መረዳእታታት ምስራዝ ይከኣል'ዩ።

ካብዚ ብተወሳኺ፡ ''ኦን ዘ ዌስት ባስኬት በተን'' ዝብል ብምጽቃጥ ካብ ዝገበርኹሞም ጉዕዞታት ወይ'ዉን በጺሕኹም ካብ ዝተመለስኹሞ ኸባቢ ሓሪኹም ምስራዝ ትኽእሉ። ፋእ

ተመሳሳሊ ዛዕባታት