ኢጣልያዊ ሰራሕተኛ ኣምቡላንስ ብቅትለት-ሰብ ተኣሲሩ

ሰራሕተኛ ኣምቡላስ ብቕትለት ሰብ ተአሲሩ Image copyright Getty Images

ኣብ ሲቺልያ ኢታሊ ካብ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቐብሪ፡ ገንዘብ ንኽረክብ ንሕሙማት ብምቕታል ዝተጠርጠረ ሰራሕተኛ ኣምቡላንስ ተቐይዱ።

እቲ ጥርጡር ብውሕዱ ንሰለስተ ኣዝዮም ሕሙማት ሰባት ናብ ገዝኦም ክመልስዎም ከለው ኣብ መትንታቶም ኣየር ብምውጋእ ቀቲልዎም። ካብ ነፍሲ ወከፍ ሬስ ድማ 300 ዮሮ ተኸፊሉ።

ናይ ጣልያን ናይ ዜና ማዕከናት ነቲ ነውራም ዜና "ናይ ሞት ኣምቡላንስ" ሰምዮሞ።

ሓደ ኣባል ማፍያ-ነበር ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንሰበስልጣናት ከተማ ካታኒይን ንኣባላት ቴሌቪዥንን ዝርዝር ሓበሬታ ድሕሪ ምሃቡ ኢዮም ፖሊስ ነቲ ጥርጡር ኣብ ቀይዲ ዘእተውዎ። እቲ ሰራሕተኛ ኣምቡላንስ ብቅትለት-ሰብ ኢዩ ተወንጂሉ ዘሎ።

እቲ ጥርጡር ነቶም ሕሙማት ናብ ገዝኦም ኣብዘመልሱሎም እዋን ኣብ መትንታቶም ኣየር ብምውጋእ ብሃንደበታዊ ምዕጋት ደም ከምዝሞቱ ዝገብር ዝነበረ።

ገለ ሓበሬታ ክምዝሕብሮ፡ እዚ ተግባር'ዚ ካብ 2012 ጀሚሩ ክካየድ ከምዝጸንሐን፡ ካላኦት ብዙሓት ሰባት ድማ ግዳይ ናይዚ ተግባር'ዚ ኮይኖም ክኾኑ ይኽእሉ ይብሃል።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት