ግምት ፕሪሚየር ሊግ ፡ ግምት ላዉሮ ኣብ ጸወታታት እዚ ሰሙን

ስዋንሲ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ጸወታታት 4ተ ነጥቢ'ያ ረኺባ።

ደረጅኣ ኣብ ምምሕያሽ ካብ ትርከብ ክሪስታል ፓላስ ዝገጥማ ፈተና ክትሰግሮ'ዶ? ተንታኒ ስፖርት ቢቢሲ ማርክ ላዉረንሰን እቲ ጸወታ ክሪስታል ፓላስ 2-0 ክትረትዕ እያ ክብል ግምቱ የቐምጥ።

ግምት ሰሙናዊ ጸወታ ፕሪመርሊግ ኢንግሊዝ ነዚ ስዒቡ ዘሎ ይመስል።

ግምት ላዉሮ

ዓርቢ፡

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

መግለጺ ስእሊ,

አርሰናል ምስ ሊቨርፑል

እዘን ጋንታታት ኣብ ዝተራኸባሎም ሕሉፍ ኣርባዕተ ግጥማት ነንሕድሕደን ብርክት ዝበሉ ሸቶታት ኣቑጺረን'የን።

እዚ ጸወታ'ዉን ካብዚ ኣይፍለን። ከምቶም ካልኦት ዓበይቲ ግጥማት፡ ዉጽኢት እዘን ጋንታታት ማዕረ ክኸዉን'ዩ ኢለ'ኳ እንተገመትኹ ሸቶታት ክቑጸሩ'ዮም ኢለ ይኣምን።

ግምት ላዉሮ፡ 2ን2

ቐዳም

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

መግለጺ ስእሊ,

ኤቨርተን ምስ ቼልሲ

ኤቨርተን ምስ ቼልሲ

ኣብ ትሕቲ ሳም ኣላርዳይስ ዘላ ኤቨርተን፡ ምምሕያሽ ተርኢ ዘላ ኾይና፡ እዚ ጸወታ ግና ክፍትና'ዩ። ብዘይ ኣጥቃዒ ኣልቫሮ ሞራታ ትጻወት ቸልሲ፡ ሐዚ'ዉን ከቢድ ግጥም ክገጥማ'ዩ።

ግምት ላዉሮ፡ 0-2

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

መግለጺ ስእሊ,

ብራይተን ምስ ዋትፎርድ

ብራይተን ምስ ዋትፎርድ

ዋትፎርድ ጽቡቕ ጅማሮ'ኳ እንተሃለዋ፡ ኣብ ሕሉፍ 5ተ ጸወታታት ሓደ ነጥቢ ጥራሕ'ያ ረኺባ። ብራይተን ካብ ዋትፎርድ ብኣርባዕተ ነጥቢ ትሕት ኢላ ትርከብ ኮይና እዚ ጸወታ ክትስዕር'ያ ኢለ ይሓስብ።

ግምት ላዉሮ፡ 2-0

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

መግለጺ ስእሊ,

ማንቸስተር ሲቲ ምስ በርንማውዝ

ማንቸስተር ሲቲ ምስ በርንማውዝ

በርንማዉዝ ኣብ ጽዋዕ ካራባኦ ብስሕተት ተኸላኸልቲ፡ ኣብ ዝተወደአ ሰዓት ብዝተቖጸራ ሸቶ ዝተስዓረት ኾይና ንሲቲ ክትጻወራ'ያ ኢለ ኣይኣምንን።

ሲቲ ኣብ ቅነ በዓል ልደት ኣብ ዝካየዱ ግጥማት ነጥቢ ትድርቢ ኣይመስለንን።

ግምት ላዉሮ፡ 3-0

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

መግለጺ ስእሊ,

ሳውዝሃምፕተን ምስ ሃደርስፊልድ

ሳውዝሃምፕተን ከ ሃደርስፊልድ

ሃደርልስፊልድ ኣብዚ ቅነ፡ ሰለስተ ነጥቢ ትረክብ ኣይመስለንን።

ካብ ስታዲየም ሴንት ሜሪ ግና ነጥቢ ሒዛ ትምለስ'ያ።

ሳዉዝኣምፕተን ካብ 9 ግጥማት ሓደ ጥራሕ'ያ ክትስዕር ዝኸኣለት።

ግምት ላዉሮ፡ 1-1

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

መግለጺ ስእሊ,

ስቶክ ምስ ዌስት ብሮም

ስቶክ ምስ ዌስት ብሮም

እዘን ክልተ ጋንታታት፡ ሰዓራይ ንምኻን ኣብ ዓሚቕ ድሌት'የን ዘለዋ።

እዚ ጸወታ ማዕረ 1-1 ዝዛዘም እንትኾን፡ ብሉጽ ጸወታ ክኸዉን'ዩ አለ ኣይሓስብን።

ግምት ላዉሮ፡ 1-1

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

መግለጺ ስእሊ,

ስዋንሲ ምስ ክሪስታል ፓላስ

ስዋንሲ ምስ ክሪስታል ፓላስ

ስዋንሲ ብተኸታታሊ ኣሰልጠንቲ ትቐያይር ኣላ።

ስዋንሲ፡ ጽቡቕ ምምሕዳር'ኳ እንተሃልዋ፡ ሐዚ ግና እዚ ዝገልጽ ነገር ኣይርአን።

ግምት ላዉሮ፡ 1-2

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

መግለጺ ስእሊ,

ዌስት ሃም ምስ ኒውካስትል

ዌስት ሃም ምስ ኒውካስትል

ዓርሰን የመሓይሻ ካብ ሞንጎ ዘለዋ ጋንታታት ዌስትሃም ሓንቲ'ያ።

ኣብዚ ጸወታ ግና ክትጥንቀቕ ይግባእ። ምኽንያቱ፡ ኒዉ ካስትል ኣብ ሕማቕ ግዜ እያ ትርከብ።

ዴቪድ ሞየስ፡ ዝሰኣንዎ ዓርሰ ምትእምማን ሕዚ መሊሶም ይረኽቡዎ ዘለዉ ይመስል።

ኒዉካስትል ደማ፡ ተጻዋቲ ቼልሲ ኬኔዲ ብልቓሕ ብምዉሳድ ዓርሳ ተጠናኽር ኣላ።

ግምት ላዉሮ፡ 2-0

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

መግለጺ ስእሊ,

በርንሌይ ምስ ቶተንሃም

በርንሌይ ምስ ቶተንሃም

ቶተንሃም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብማንችስተር ተረቲዓ'ያ።

በርንሌይ ጽቡቕ ግዜ ተሕልፍ ኣላ።

ግምት ላዉሮ፡ 0-2

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

መግለጺ ስእሊ,

ሌስተር ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ

ሌስተር ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ

ማንችስተር ዩናይትድ፡ ኣብ ጽዋዕ ካራባኦ እንትትርታዕ እዚ፡ ዝሓለፈ ዓመት ዘልዓለቶ ጽዋዕ ኮሚኒቲ ሽልድ፣ ሊግ ካፕን ዩሮፓ ሊግን ከምዘይተልዕል ዘረጋገጸ ነይሩ።

እቲ ፕሪሚየርሊግ ኾነ ሻምፒዮንስ ሊግ'ዉን ክትረትዕ'ያ ኢለ ኣይሓስብን።

እዚ ድማ ጽዕንቶ ከሕድረላ'ዩ። ኣብ ጽዋዕ ካራባኦ ዝተስዓረት ሲቲ፡ ሌስተር ንሞኒንሆ ዓባይ ፈተና ከምትኾኖ ይግምት።

ግምት ላዉሮ፡ 0-2