ኣብ ምብጽጻሕ ምግብን ንብረትን ዝነጥፉ መናእሰይ

ቢታንያ ብስራትን ዮናታን ከበደን
ናይ ምስሊ መግለጺ ገዛ ገዛ እናዞሩ ምግብን ካልኦት ትእዛዛትን ዘብጽሑ መናእሰይ

ቢታንያ ብስራትን ዮናታን ከበደን ምሕዝነቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ፡ ተምሃሮ ኮምዩኒኬሽንን ጋዜጠኝነትን እናሃለዉ'ዩ ዝጅምር።

ቢታንያን ዮናታንን ካብ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቖም ምስ ወጹ፡ ብዝተምሃሩዎ ዓዉዲ ክሰርሑ ድሌት ነይሩዎም። እንተኾነ፡ ደኺምና ከይበሉ ስራሕ እንተኣለሹ'ዉን፡ ንክልተ ዓመት ስራሕ ከረኽቡ ከምዘይኽኣሉ ይዛረቡ።

ድሕሪ ክልተ ዓመት፡ ኣብ ንግዲ ክንዋፈር ዝብል ሓሳብ ኣምጺኦም። ቢታንያ ''ሰባት ኣብ ዘለዉዎ ኾይኖም፤ ኣቑሑ ገዚእና ክነቕርበሎም ወይ ድማ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ክንወስደሎም ብስልኪ ይእዝዙና፡ ካብቲ ዝደለትእዛዞም ቐልጢፍና ንፍጽም ። እዚ ሓሳብ ግና ኣብ ሃገርና ኣይተለመደን" ይብል።

ሓደ ሓደ ሰባት ኣብ ዝተጻበበ ሰዓት ስራሕ እንተኾይኖም፣ ናብ ኣብያተ ብልዒ ኸይዶም ክምገቡ እንተዘይደልዮም፡ ትእዛዞም ብስልኪ ተቐቢልና፡ ካብቲ ዝኣዘዙና ኣብያተ ምግቢ ዘዝደለዩዎ ዓይነት ምግቢ ገዚእና ነቕርበሎም።

በዚ፡ ሓደ ሰብ ናብ ሆቴል ከይዱ ክሳብ ዝምለስ ዘለዎ ግዜን እቲ ምግቢ ተሰሪሑ ክሳብ ዝቐርብን ዝጠፍእ ግዜ፡ ዓማዊልና ምቑጣብ ንኽእል ኢና ይብል ዮናታን።

ክልቲኦም መሓዙት፡ ገዛ ገዛ እናኾለሉ ዝተፈላለዩ ናዉታት ምቕራብ ዝጀመሩ፡ ዳማስ ትበሃል ንኡሽቶ መኪናን ሞተር ሳይክልን ብምጥቃም'ዩ።

ቢታንያን ዮናታንን ከምዝብሉዎ፡ ዕለታዊ ስርሖም ዝጅምሩ እንጀራ ካብ ዘቕርባ ትካላት ንዝተፈላለያ ሆቴላት እንጀራ ምብጽጻሕ እዩ።

ንቲ ስራሕ ዘድልዮም መኪናን ሞተር ሳይክልን ፡ ንምግዛእን ስራሕ ንምጅማርን 150 ሽሕ ብር የድልዮም ምንባሩ ይዛረቡ።

"ካብ ኣለቃሕቲ ትካላት ብዝረኸብናዮን ካብ ስድራና ብዝተበርከተልና ገንዘብን እዛ መኪና ብ120 ሽሕ ቅርሺ ዓዲግናያ። እታ መኪና ንኸበድቲ ኣቑሑ ትጠቕመና'ያ። እታ ሞተር ሳይክል ድማ ቅልል ንዝበሉ ኣቑሑ ቅልጥፍ ኢልና ክነብጽሕ ትሕግዘና" ይብል ዮናታን ።

ክልቲኦም መሓዙት ብዛዕባ መጻኢ ትልሞም እንትዛረቡ፡" ካብ ዓማዊልና ብመሰረት ዝቀርበልና ሕቶ፤ ዝርዝር ሸቐጣት ተቐቢልና ካብ ሱፐርማርኬታት አስቤዛ ብምዕዳግ ንገዝኦም ነብጽሓሎም። በዚ ድም ግዜ ዓማዊልና ንቁጥብ" ይብሉ።

ሕዚ፡ ስርሖም ብዙሕ ከምዘይተለመደ ዝዛረቡ እዞም መናእሰይ ንቕድሚት ዓሚል ንምፍራይ ክሕግዞም ከምዝኽእል ተስፋ ኣለዎም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ