ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብግዲ ናብ ቤት-ፍርዲ ክቐርቡ ሕቶ ቀሪቡ

ኣይተ በቀለ ገርባ

ምንጪ ስእሊ, Bekele Gerba/Facebook

ኣብ መዝገብ ክሲ እኒ ጉርሜሳ ኣያኖ ዝተኸሰሱ፡ ኣመራርሓ ውድብ (ሰልፊ) ኦፌኮ፡ ተኸላኻሊ ምስክር ኮይኖም ንክቐርቡ፡ በቲ ቤት-ፍርዲ ፃውዒት ዝቐረበሎም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ፡ ናብቲ መጋባእያ እንከይቀረቡ ተሪፎም ።

ተኸላኻሊ ምስክር ኮይኖም ካብ ሞንጎ ዝቐረቡ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ፡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ይርከብዎም። ይኹን እንበር ቤት-ፅሕፈቶም ስራሕ ስለዝበዝሖም ናብ ቤት-ፍርዲ ክቐርቡ ከምዘይኽእሉ ዝገልፅ ደብዳቤ ልኢኹ።

ጠበቓ እቶም ተኸሰስቲ፡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፡ ሕዚ ምቕራብ እንድሕር ዘይኽእሉ፡ ተለዋጢ ቆፀሮ ንክታሓዘሎም፤ ብስሩ ኣይኽእልን ምባል ግና፡ መሰረት ሕገ-መንግስቲ ዘይብሉ እዩ ብምባል ተኻቲዖም።

ምክትል ኣቦ ወንበር ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ፡ ኣይተ በቀለ ገርባ፡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብፖሊስ ተገዲዶም ናብ ቤት-ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም ኢሎም።

ኣይተ ኃይለማርያም ፃውዒት ዝቐረበሎም ከም ውልቀ ሰብ እንበር ከም መንግስቲ ስለዘይኮነ፡ ቤት-ፅሕፈቶም መልሲ ክህብ ኣይኽእልን ዝበሉ ኣይተ በቀለ፡ ኣብቲ መጋባእያ ክርከቡ ፍቃደኛ እንድሕር ዘይኮይኖም፡ ከም ዝኾነ ዜጋ፡ ፖሊስ ኣገዲዱ ናብ ቤት-ፍርዲ ከቕርቦም ይግባእ ብምባል ሓቲቶም።

ተኸላኸልቲ ምስክራት ተኸሰስቲ፡ ዝኾኑ ሰበ ስልጣን ክልል ኦሮሚያ፡ ኣይተ ለማ መገርሳን ኣባ ዱላ ገመዳን፡ ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ መዓልታት ናብ ቤት-ፍርዲ ክቕርቡ ትፅቢት ይግበር።

ብኻልእ ወገን ድማ፡ ኣብዚ መዝገብ ክሲ መበል 12 ተኸሳሲ ኮይኖም ዝቐረቡ ኣይተ ተስፋየ ሊበን ቶሎሳ፡ "ኣብ ዝተፈላለዩ ግዘታት ብኤሌክትሪክ ሽቦ ብዝበፅሖም መውቃዕትን ካልኦት ስቓይን፡ ተገዲዶም ከም መረዳእታ ኣብ ዝቐረበሎም ሰነድ ምፍራሞም" ይግባይ ሓቲቶም። ጠበቕኦም እውን ነዚ ኣረጋጊፁ።

ሎሚ መዓልቲ ዝተሰየመ ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ፌደራል ኣብ መበል ራብዓይ መጋባእያ ገበን፡ ኣብዚ ጉዳይ ውሳነ ንምሃብ ንሎሚ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ቆፀሮ ሒዙ እኳ እንተነበረ፡ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ጉዳይ ውሳነ ከይሃበ ተሪፉ።