ኣብ ሓደ ቦታ ብሓባር ክዝምሩ ዘይፍቀደሎም መዘምራን

ኣብ ሓደ ቦታ ብሓባር ክዝምሩ ዘይፍቀደሎም መዘምራን

ብሰንኪ ሲስቲክ ፋይብሮሲስ ዝበሃል ብዘርኢ ዝመሓላለፍ ሕማም፡ ንሓደ ጉጅለ መዘምራን፡ ንከይራኸቡ ዶካትር ኣጠንቂቖሞም። ብሓባር እንተድኣ ኮይኖም፡ ካብ ነንሕድሕዶም ረኽሲ ይመሓላለፍ። ይኹን እምበር እዞም መዘምራን ኣብ በብ ዘለውዎ ኮይኖም ሕብረ መዝሙር ክሰርሑ ክኢሎም።