ንመከላኸሊ ምስክርነት ዝተፀውዑ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ኣይተረኸቡን

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል Image copyright FSC

ንተኸላኻሊ ምስክርነት ቀሪቦም ክምስክሩ ተቖፂሮም ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ቤት ፍርዲ እንከይተረኸቡ ተሪፎም። ኣብ ክሲ ኮሚቴ ወልቃይት፡ ዳኛ ዘርኣይ ወልደሰንበት ካብቲ መጋባእያ ንክለዓሉ ዝቐረበ ሕቶ ድማ፡ እቲ ቤት ፍርዲ ውድቂ ገይርዎ ኣሎ።

ጠበቓ ተኸሰስቲ ኣይተ ዓብዱል ጀባር ሑሴን፡ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ምስክር ኮይኖም ንዝተፀውዑ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ብኣካል ረኺቦም ዝሃብዎም እንትኸውን፡ ፅባሕ ክቐርቡ ከምዝኽእሉ ሓቢሮም።

ትማሊ ሰሉስ ኣብ ጉዳይ ክሲ ኣይተ በቀለ ገርባ፡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ብፖሊስ ተገዲዶም ናብ ቤት ፍርዲ ንክቐርቡ ተባሂሉ ኣብ ዝተልዓለ ሕቶ እውን፡ ቤት ፍርዲ ውሳነ ኣይሃበሉን።

ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ጥርዓን መቕረብቲ፡ ዳኛ ዘርኣይ ወልደሰንበት ቅድም ክብል ኣብ ሚድያ ንናትና መትከል ዝፃረር ሓሳብ ብምግላፆም ሚዛናዊ ዝኾነ ዳይነት ክህቡና ኣይኽእሉን ብምባል እዮም ዝሓተቱ።

ይኹን እንበር እቲ ቤት ፍርዲ፡ እቲ ዝቐረበ ጥርዓን፡ እቶም ተጠርጠርቲ ምስ ዝተኸሰስሉ ገበን ዘራኽብ የብሉን ብምባል፡ ሕቶኦም ውድቂ ገይርዎ።

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ራብዓይ ገበን መጋባእያ፡ ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ውዕልኡ፡ ናይ መበል 14 ተኸሳሲ ደረጀ መርጋ፡ ተኸላኻሊ ምስክር እውን ሰሚዑ።

ናይ ራብዓይ ተኸሳሲ ኣይተ በቀለ ገርባ፡ ተኸላኻሊ ምስክር ንክኾኑ ዝተፀውዑ፡ ኣይተ ኣንዱኣለም ኣራጌ ተኣሲሮምሉ ዝርከብ ቤት ህንፀት ንምስክርነት ኣየቕረቦምን።

ወዳኢ ጉዳይ ቤት ህንፀት ቃሊቲ፡ ኣይተ ኣንዱኣለም ኣራጌ ብኸቢድ ዝተፈረዱ ስለዝኾኑ፡ ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ ከምዝፅገሙ ገሊፆም።

እቲ ቤት ፍርዲ ግና፡ ቤት ህንፀት ቃሊቲ ንኣይተ ኣብዱኣለም ኣራጌ ናብቲ መጋባእያ ንከቕርብ ትእዛዝ ሂቡ።

ኩነታት ጥዕንኦም ኣብ ዘተሓሳስብ ከምዝኾነ ዝተገለፀ ኣይተ በቀለ ገርባ፡ ጠበቕኦም ሕክምና ንክረኽቡ ሕቶ ዘቕረበ እንትኸውን፡ እቲ ቤት ፍርዲ ድማ ፅባሕ ውሳነ ክህበሉ እዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት