ጉዳይ ህፃናት ሶርያ ከምዘተሓሳሰቦ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ

ብሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ፀጋማይ ዓይኑ ዝተወቕዐ ወዲ ሰለስተ ወርሒ ህፃን ከሪም።
ናይ ምስሊ መግለጺ ብሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ፀጋማይ ዓይኑ ዝተወቕዐ ወዲ ሰለስተ ወርሒ ህፃን ከሪም። ብዙሓት ሓደ ዓይኖም ብምሽፋን ነዚ ተግባር እናኾነንዎ እዮም።

ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ እቶም ካብታ ተቓወምቲ ዝቆጻጸርዋ ክርድንቲ ዞባ ከተማ ደማስቆስ ናይ ሶርያ ክወጹ ዝጽበዩ ዘለዉ ሕሙማት ቆልዑ መጠቀሚ ዋጋ ዕዳጋ ኮይኖም ከይህልዉ ስጋኣቱ ገሊጹ።

እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶርያ ያን ኤገላንድ፡ እቶም ዕጡቓት ተቓወምቲ ኣምሳያ ናይቶም ቆልዑ፡ ሒዞሞም ንዝጸንሑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከምዝለቐቑ ንቢቢሲ ሓቢሩ።

ድሕሪ'ቶም ብሰሉስ ዝወጹ ኣርባዕተ ቆልዑ፡ ተወሰኽቲ 12 ሕሙማት ቆልዑ'ውን ብረቡዕ ወጺኦም። ጉዳዮም ህጹጽ ዝኾነ ካልኦት 13 ቆልዑ ድማ ሓሙስ ክወጹ ትጽቢት ይግበር።

ምውጻእ ካብ ጎታ ናዞም ዳሕረዎት ቆልዑ ብማሕበረ-ሰብ ሕክምና ሶርያ-ኣሜሪካ (ሳምስ) ብመንገዲ ትዊተር'ዩ ተሓቢሩ። እንተኾነ ግን ምስ ሳምስ ዝሰርሕ መሓመድ ካቱብ ዝተባህለ ሓኪም ንቢቢሲ ከምዝሓበሮ፡ ሰባት እናሞቱ ኣብ ዘለውሉ ህሞት መኒኦም ህጹጽ ምድሓን ዘድልዮ ፈሊኻ ክተለሊ ኣዝዩ ኣጸጋሚ'ዩ ነይሩ ኢሉ።

"ካብቶም 29 ኣብቲ ሊስታ ዝነበሩ፡ እታ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሊስታ ዝነበረት ጓል'ያ ነይራ። እቶም ሰብ ሞያ ሕክምና ሎሚ ንግሆ ናይ ምውጻኣ ሕቶ ተቀባልነት ከምዝረኸበ ንስድራኣ ከበስሩ ናብ ገዝኦም ምስ ከዱ፡ ጓሎም ቅድሚ ሒደት መዓልታት ከምዝሞተት ነጊሮሞም" ኢሉ ንሱ።

ኣስታት 400,000 ዝኾኑ ነበርቲ ናይታ ብውግእ ዝበረሰት ዞባ ካብ 2013 ኣትሒዞም ኣብ ክርደና ወትሃደራት መንግስቲ ይርከቡ።

"እቶም ተበጺሖም ዘለዉ ስምምዓት ብጽቡቕ ክቕጽሉ ተስፋ ንገብር" ኢሉ ኤገላንድ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ።

"ሕማቕ ስምምዓት'ውን ክህሉ ይኽእል'ዩ። ሓሚሞም ንዝተወጽዑ ቆልዑ ብእሱራት እንተ'ደኣ ዝልውጡ ኮይኖም ጽቡቕ ኣይኮነን፡ ምኽንያቱ ቆልዑ መጠቀሚ ዋጋ ዕዳጋ ይኾኑ'ለዉ ማለት'ዩ። ከምዚ ክኸውን ኣይግባእን። እቶም ቆልዑ ናይ ምውጻእ መሰል ኣለዎም፡ ንሕና ድማ ናይ ምውጽኦም ሓላፍነት ኣለና" ኢሉ።

Image copyright ICRC

እቲ ንምብራቓዎ ጎታ ዝቆጻጸር ጀይሽ ኣል ኢስላም ዝበሃል ዕጡቕ ተቓዋሚ ሓይሊ፡ ኣቐድም ኣቢሉ ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ መንግስቲ ሶርያ ነቲ ነቶም ቆልዑ ናይ ምውጻእ መስርሕ ንኽካየድ 29 ምሩኻት ናይቲ ዕጡቕ ሓይሊ ክለቅቕ ከምዝተሰማምዕ ሓቢሩ ነይሩ።

እቶም ኣብ ምብራቓዊ ጎታ ተሪፎም ዘለዉ ቆልዑ ብዙሕ ዝተረፎም መሳለጢ ሕክምና የለን ኢሉ ሚስተር ኤገላንድ።

"ብብዙሕ መዳያት፡ ውግእ ሶርያ፡ ውግእ ኣንጻር ሞያ ሕክምና ኮይኑ'ዩ ጸኒሑ" ኢሉ ንሱ።

"ኣዝየን ብዙሓት ሆስፒታላት ብኽልቲኦም ሸነኻት ተደብዲበን'የን፡ ኣማኢት ዶክተራትን ነርሳትን ተቐቶሎምን ቆሲሎምን'ዮም። ስለዚ ነቶም ኣብ ምብራቓዊ ጎታ ዝተረፉ 400,000 ሰላማውያን ሰባት ብዙሕ ዝተረፈ ነገር የብሎምን" ኢሉ።

ምብራቓዊ ጎታ በተን ንመንግስት ሶርያ ዝድግፋ ሩስያን ኢራንን፡ ንተቓወምቲ እትድግፍ ቱርኪን "ካብ ውግእ ሕሩም ዞባ" ተባሂሉ ተሰይሙ'ዩ። እንተኾነ ግን ከም ግብረ-መልሲ ንመጥቃዕቲ'ቶ ተቓወምቲ፡ ሰራዊት ሶርያ መጥቃዕትታቱ ምስ ኣዛየደ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ሰሙናት ተጻብኦታት ዛይዱ ጸኒሑ'ሎ።

ኣዝዩ ከቢድ ሕጽረታት መግቢ፣ ነዳድን መድሃኒት ኣሎ፡ እቲ ዘሎ ቀዝሒ'ውን ነቲ ሽግራት የጋድዶ'ሎ።

ዓለም-ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣርባዕተ ኣዝዮም ዝተወጽዑ ሰባት ብቤተሰቦም ተሰንዮም ናብ ሆስፒታላት ደማስቆ ከምዝተወስዱን፡ ካልኦት 29 ውጉኣት ሰባት ድማ "ኣብዚ ቀረባ መዓልታት" ክወጹ ተስፋ ይግበር ኢሉ።

"እቲ መስርሕ ንገለ ነበርቲ ምብራቓዊ ጎታ እፎይታ ዝህብ ኣዎንታዊ ስጉምቲ'ዩ፡ ብፍላይ ድማ ነቶም ህጹጽ ሕክምናዊ ረዲኤት ዘድልዮም ኣዝዮም ዝተወጽዑ ሰባት" ክትብል ዋሃቢት ቃል ኣናስታሽያ ኢስዩክ ንቢቢሲ ሓቢራ። "ብዙሓት ክድሕኑ ዘለዎም ሰባት ስለዘዉ፡ እዚ መስርሕ'ዚ ፈላሚ ናይ ብዙሓት ቀጸልቲ መስርሓት ክኸውን ተስፋ ንገብር። ማሕበራት ገበርቲ ሰናይ'ውን ንብዙሓት ኣብ ምብራቓዊ ጎታ ንዘለዉ ሰባት ንምሕጋዝ ብዘይ ቅድመ-ኩነት ንኽበጽሕኦም ክፍቀደለን ኣዝዩ ጠቓሚ'ዩ"።

ሚስተር ኤገላንድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝበሎ፡ ብመሰረት ኣብ ዝሓለ ጥቅምቲ ዝወጸ ጸብጻብ፡ 494 ሰባት ኣብቲ ናይ ቀዳምነት ቀዳሞት ሊስታ ከምዘለዉ ሓቢሩ ነይሩ። እቲ ቁጽሪ እንጎደለ ይኸይድ ኣሎ፡ እዚ ግን ሰባት ስለዝወጹ ዘይኮነስ ይሞቱ ስለዘለዉ'ዩ ድማ ኢሉ።

"ንብዙ ኣዋርሕ፡ ህጹጽ ምውጻእ ሕሙማትን፡ ምእታው መግቢን ካልእ ሓገዛትን ክግበር ጽዒርና ኢና" ኢሉ ንሱ።