'ዋትስ ኣፕ' ኣብ ሓዱሽ ዓመት ፈረንጂ ክቋረፅ'ዩ

ዋትስአፕ Image copyright Reuters

ኣብ ዓለም ብርክት ዝበሉ ተጠቀምቲ ዘለዎ መለዋወጢ መልእኽቲ 'ዋትስ ኣፕ' ካብ 2018 ዓመተ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ዉሱናት ስልክታት ምስራሕ ጠጠዉ ከብል'ዩ ይበሃል ኣሎ።

ዋትሳፕ ኣብ ድረ-ገጹ ከምዘስፈሮ፡ ስርሒት ብላክቤሪ ዝኾኑ ስልክታት ዝሰርሕሉ ስርዓት (ኦፕሬቲንግ ሲስተም) 10 ን ስልኪ ዊንዶውስ ዝሰርሐሉ ስርዓት 8.0 እንተኾይኖም፡ ካብ ናይ ዋትሳፕ መተግበሪ ክጠዓዓሙ ኣይኽእሉን።

ካብዚ ሓሊፉ፡ ቅድሚ ኣንድሮይድ 2.3.3 ዝበሩ ስርሒታት፡ ዊንዶውስ ፎን 7፣ አይፎን 3GS ወይ ከኣ አይፎን ኾይኑ፡ እቲ ስልኪ ዝሰርሐሉ ስርዓት 6 እንተኾይኑ ከምኡ'ዉን ኖኪያ ሲይምቢያን S60 ዋትስአፕ ከጥቕሙ ኣይኽእሉን።

ኣብ ድረ ገጹ ከምዘስፈሮ፡ ካብዚ ሓዱሽ ዓመት ጀሚሩ ተወዳደርቲ ክኾኑ ዘይኽእሉ ስርዓታት ኣብ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ብላክ ቤሪ OS 10ን ዊንዶዉ 8.0ን 'ዩ።

"ሽሕ'ከዕ እነዝ ስልክታት ኣካል ታሪኽና እንተነበራ፡ ኣብ መጻኢ እኢ ስርዓት ገቢራዊ ዝገብር እኹል ዓቕሚ ኣይብለንን" ክብል ገሊጹ።

እዘን ስልክታት ካብ ሞንጎ እን ዋትስኣፕ ገቢራዊ ዘይገብራ ተባሂለን ዝተመዝገባ ስልክታት ኾይነን አለዋ። ናይቲ ዝሰርሕ ዓይነት ሞባይል ስልክታት ኣንድሮይድ፡ 2.3.3, ዊንዶዉ Phone 7፣ ኣይፎን iOS 3GS / iOS 6ን ኖኪያ ሲምቢያን S60'ዮም።

እቲ ኩባኒያ ብተወሳኺ ኖኪያ S40፣ ኣንድሮይድ ስርዓት ኣሰራርሓ 2.3.7 ዝጥቀማ ስልክታት ዋትስኣፕ፡ ተግባራዊ ምግባር ከምዘይኽእሉ ኣፍሊጡ።

እዚ'ዉን ኾይኑ ግና፡ እዘን ስልክታት ዝጥቀሙ ሰባት መልእኽቲ ንምልኣኽን ምቕባልን'ኳ እንተኽኣሉ ገለ መተግበርቲ ግና ምጥቃም ኣይኽእሉን።

ከም ኣብነት፡ ሓደ መተግበሪ (ኣፕሊኬሽን) ሓደ ግዜ ኣብቲ ስልኪ ምስተጽዓነ፡ ሓዱሽ ኣካዉንት ምኽፋት ኾነ ምልዋጥ ኣይከኣልን።

እዚ ማለት፡ ንግዚኡ መልእኽታት ምቕባልን ምልኣኽን ይከኣል'ዩ፡ ግን ድማ ካልኦት መገዲታት ኣብ ዝኾነ እዋን ጠጠዉ ክብሉ ይኽእሉ'ዮም።

እቲ ኩባኒኣ ተጠቀምቲ ስልኪ ኣንድሮይድ 4.0፣ ዊንዶውስ ፎን 8 ከምኡ'ዉን ኤይኦኤስ 7 ን ልዕሊኡን ስርዓት ኣሰራርሓ ዝጥቀሙ ስልክታት ክገዝኡ የተባብዕ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ዋትስኣፕ ልዕሊ 1 ሽሕ ሚሊዮን ተጠቀምቲ ኣለዉዎ።

ከም ቴሌግራምን ስናፕ ቻትን ዝበሉ ፍሉጣት መለዋወጢ መልእኽቲ'ኳ እንተሃለዉ፡ ካብ 100 ሚሊዮን ዝዘለለ ተጠቃማይ ግና የብሎምን፡ ይብል ኣብ ለካቲት 2017 ዝተኣከበ ሓበሬታ።

እቲ ኩባኒያ በብግዚኡ መተግበርቲ (ኣፕሊክሽን) ምምሕያሽ ብምግባር ተጠቀምቲ ምስ ግዜ ንምልማድ ክሰርሕ'ዩ ተባሂሉ ኣሎ።