ኣፕል ንዓማዊሉ ይቕረታ ሓቲቱ

ኣፕል አይ ፎን 8 ዕላዊ ገይሩ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ እቲ ትካል ኣብ 2018፡ ተጠቀምቲ፡ ውሕስነት ባትሪ ሞባይሎም ክከታተልሉ ዝኽእሉ ሶፍትዌር ዕላዊ ከምዝገብር ኣፍሊጡ።

ኣፕል (ውሩይ ትካል ሞባይልን ላፕቶፕን) ቅልጣፈ መስርሕ ናይተን ብዕድመ ዝደፍኣ ኣይፎን ዝዓይነት ሞባይላት ኮነ ኢሉ ከምዘዛሕተሎ ድሕሪ ምእማኑ ብዝሰዓቦ ወቐሳታት ይቕረታ ሓቲቱ። ሕጂ ግን እቲ ትካል ኣብ 2018 ባትሪታት ናይተን ሞባይላት ንዓማዊሉ ብትሑት ዋጋ ክሸይጥን ዓማዊል ንዝደልዮም ሶፍትዌር ክሰርሕን እዩ፡ በዚ ድማ ዓማዊል ጥዕና ባትሪኦም ክከታተሉ ክኽእሉ'ዮም።

ገለ ዓማዊል ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዞም እቲ ትካል፡ ዓማዊል መስርሕ ኣይፎናቶም ምእንቲ ከሐድሱ (ኣፕግሬድ ክገብሩ) ኮነ'ይሉ ፍጥነት መስርሕ ብዕድመ ናይ ዝደፍእ ኣይፎናት ከምዘዛሕትሎ ይጥርጥሩ ነይሮም።

እቲ ትካል ንገለ ዝኣረገ ባትሪ ዘለወን ሞባይላት ፍጥነተን ከዛሕትሎ ከምዝጸንሐ ተኣሚኑ፡ እንተኾነ ግን እዚ ዝገበረ ናይተን ሞባይላት "ዕድመ ንምንዋሕ" ከምዝኾነ ገሊጹ።

ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ እቲ ትካል ዋጋ መቐየሪ ባትሪ ናይተን ካብ ውሕስነት (ዋራንት) ወጻኢ ዝኾና ኣይፎን 6ን ድሕሪኤን ዝተሰርሓን ሞባይላት፡ ካብ 79 ዶላር ናብ 29 ዶላር ከውርዶ ምዃኑ ሓቢሩ።

"ሻቕሎት ዓማዊል ንምፍኳስን፡ ንተኣማንነቶም ኣፍልጦ ንምሃብን፡ እምነት ናይ ዝኾነ ነቲ ዕላማ ናይ ኣፕል ዝተጠራጠረ ዓሚል ደጊምካ ንምውናንን" ዘኽእሉ ስጉምትታት ይወስድ ከምዘሎ ድማ ሓቢሩ።

"ንዓና ንኣፕል፡ እምነት ዓማዊልና ማለት፡ ኩሉ ነገር ማለት'ዩ። ነዚ እምነት'ዚ ንምውናንን ንምዕቃብን ካብ ምስራሕ ድማ ኣይከነቋርጽን ኢና። ብሳላ'ቲ እምነትኩን ደገፍኩምን ድማ፡ እቲ ንፈትዎ ስራሕ ክንሰርሕ ክኢልና ኢና፡ ነዚ ድማ ፈጺምና ኣይክንርስዖን ወይ ከም ትሑዝ ኣይክንወስዶን ኢና" ኢሉ እቲ ትካል።

ብምኽንያት'ዚ ጉዳይ'ዚ ጥራይ፡ እቲ ትካል ሸሞንተ ክስታት ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ኣሜሪካ ቀሪቡሉ'ሎ፡ ኣብ እስራኤልን ፈረንሳን ድማ ተወሳኺ ክስታት ኣጋጢምዎ'ሎ።

ኣፕል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ'ዩ ኮነ ኢሉ ነተን ሞባይላት ፍጥነት መስርሐን ከምዘዛሕትለን ዝኣመነ። እዚ ዝገበረ ድማ ድሕሪ ገለ እዋን ዓቕሚ ናይቲ ባትሪ ስለዝደክም፡ ነቲ ሊትየም ኣዮን ዝተባህለ ባትሪ ንምቁጽጻር (ማኔጅ ንምግባር) ኣብ መስርሕ ኣይ ኦ ኤስ (iOS) ናይ ገለ ሞዴላት ለውጥታት ከምዝገበረ ኣፍሊጡ።

"ኣብ ዝሑል ኩነታት ኣየር፡ ሊትየም ኣዮን ባትሪ ኣብ ዝኣርገሉ እዋን ትሑት ዓቐን (ቻርጅ) ኣብ ዝህልወሉ እዋን፡ ዝለዓለ ዋሕዚ ጠለብ ናይ ምምላእ ዓቕሙ ይቕንስ'ዩ። እዚ ድማ እታ ሞባይል ኤለክትሮኒካዊ ክፍለ-ኣካላታ ንምድሓን ብሃንደበት ከምትዓጹ (ሻትዳውን ክትገብር) ይቕስባ" ኢሉ ኣፕል።

እዚ ከምዚ'ሉ እንከሎ፡ ብሓሙስ ዝወጸ ጸብጻብ ከምዝሕብሮ፡ ዋና ኣካያዲ ናይቲ ትካል ቲም ኩክ ብስራሕ ይኹን ብውልቃዊ ዋኒኑ ንዝገብሮ መገሻታት ብናይ ብሕቲ ነፋሪት ጥራይ ንኸበርር ኣዚዝዎ'ሎ። እዚ ስጉምቲ'ዚ ዝተወስደ ድማ ብምኽንያት ድሕነት'ዩ።

ኣፕል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ብዛዕባ ድሕነት ናይቲ ማክ ዝዓይነቱ መስርሕ ኣገባብ ናይቲ ትካል መብርሂ ንምሃብ ተቐሲቡ ነይሩ። ኣብቲ እዋን፡ ማክ ሰባት ንሓደ መሳርሒ ወይ ናይ ምምሕዳር ስልጣን ብዘይ ምስጢራዊ ቁልፊ (ፓስዎርድ) ክጥቀምሉ የፍቅድ ነይሩ።

_____________________________________