ናይ ስልክኹም ባትሪ ነዊሕ ዕድመ ክህልዎ ዝሕግዙ ሜላታት

ባትሪ ሞባይል Image copyright Getty Images

ሓጺር ዕድመ ባትሪ ዝተራቐቑ ተንቀሳቐስቲ ስልኪታት እዚ እዋን ካብ ሞንጎ እቶም ኣጸገምቲ ኩነታት ቴክኖሎጂ ሓደ'ዩ። ቅድሚ ዉሱናት መዓልቲታት፡ ኩባኒያ ኣፕል፡ ብምኽንያት ምድኻም ባትሪ፡ ቅልጣፈ መስርሕ ናይተን ብዕድመ ዝደፍኣ ኣይፎን ዝዓይነት ሞባይላት ኮነ ኢሉ ከምዘዛሕተሎ ገሊጹ'ዩ። ሽሕ'ኳ እቲ ኩባኒያ ምህርታቱ እናመሓየሸ እንተመጸ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ኽሲ ተኸፊቱዎ'ዩ።

ቐልጢፎም ዝመልኡ ላቲየም ኣየን ዝጥቀሙ ስልክታት እንትኮኑ፡ ቅዶም እቲ ባትሪ ተጸጋጊዑ ክቕመጥ ዝገብሩ'ዮም። ሕዚ ዕድመ ዝተራቐቑ ስልኪታት (ስማርት ፎንስ) ንምንዋሕ ዝሕግዙ ነግኣት ክንሕብረኩም።

1. ድኹም ቐረብ ኢንተርኔት

ኩል ግዘ፡ ሞባይኩም ናጻ ኣገልግሎት ኢንተርኔት (ዋይ ፋይ) ንምጥቃም ወይ'ዉን ኣጸጋሚ ኩነታት ኢንተርኔት ንምጽዋር ኣብ ዝጽገመሉ እዋን ብዙሕ ሓይሊ ይጠልብ። እዚ ትሑት ናይ ኢንተርኔት ሽፋን ወይ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝርከብሉ ጽዑቕ ኸባቢ'ዩ ዘጋጥም።

ከምዚ ዓይነት ጸገም እንተጋጥመኩም፡ ናይ ስልክኹም ባትሪ ካብ ትዉድኡ "ኤር ፕለይን ሞድ" ምግባር ሓደ መፍትሒ'ዩ።

2. መተግበሪታት (ኣፕሊኬሽንስ)

ሓደ ሓደ መተግበሪታት ባትሪ ይበልዑ'ዮም። ተንቀሳቓሲ ስልኪኹም ኣብ ትጥቀምሉ እዋን ዘይትደልዩዎ መተግበሪ እንተሃልዩ ምዕጻዉ ዕድመ ባትሪ የናዉሕ'ዩ።

ብተወሳኺ፡ ባትሪ ኣብ ዝብል ክፍሊ ብምእታዉ፡ ባትሪ ይበልዕ ዘሎ መተግበሪ ምልላይ ይከኣል።

3. ዘለኹምሉ ከባቢ ዝሕብር (ጂፒኤስ)

ኣንፈት ሓባሪ (ጂፒኤስ) ኣብ ስልክኻ ምክፋት ባትሪ ይበልዕ'ዩ። ከም ትዊተር ዝበሉ፡ ብዘይፍላጥኹም ዘለኩምሉ ከባቢ መዝጊቦም ይሕዙ'ዮም።

ስለዝኾነ፡ ዘለኹምሉ ከባቢ ዝጥቀሙ መተግበሪታት ክትንክዩ እንተድኣ ደሊኹም፡ ዘይትደልዩዎ መተግበሪ ኣብ ኣንድሮይድ፡ ሴኪዩሪቲ ናብ ዝብል ብምኻድ፡ ሎኬሽን፡ ስዒቡ ድማ ፐርሚሽን ዝብሉ መገዲታት ብምጥቃም ምዕጻዉ ይከኣል።

Image copyright Getty Images

4. ሓያል ዋዒ

ሊቲየም ባትሪታት ኣብ ዉሽጦም ዘሎ ኣየን ባትሪ መመሊሱ ቻርጅ ክኸዉን ስለዘገድድ ንዝለዓለ ዋዒ እንተድኣ ተቓሊዖም ብኣግባቡ ኣይሰርሑን።

ስለዝኾነ ድማ፡ ስልኪኹም ልዑል ሙቐት ወይ ዝለዓለ ዛሕሊ ከየጥቅዖ ምክልኻል ኣገዳሲ'ዩ።

5. ዓበይቲ ስክሪናት

ካብ ቀረባ ግዜያት ናብዚ ዓብዪ ስክሪን ዘለዎም ስልክታት ብበዝሒ ይፈርዩ ኣለዉ። እዚኦም እንትኽፈቱን እንትበርሁን ዝጥቀሙዎ ባትሪ ብዙሕ'ዩ። ስለዝኾነ ናይቲ ስክሪን መጠን ብርሃን ምንካይ ባትሪ ቀልጢፉ ካብ ምዉዳእ የድሕን።

Image copyright Copyright of the imageOATAWA

6. ልዑል ድምጺ

መተግበሪታት ወይ መጸዉዒ ድምጺ ስልክኹም ድምጾም ልዑል እንተድኣ ኾይኑ ባትሪ ይዉድኡ'ዮም።

ብመዳመጺ እዝኒ ኣብ ዝሰምዕሉ እዋን ድምጺ ካልኦት መተግበሪታት ምጥፋእ ይምከር።

7. መመሊስኻ ቻርጅ ምግባር

ቅድም ኢሉ፡ ስልክኹም ባትሪ እንትዉድእ ቻርጅ ምግባር ይምረጽ። ሕዚ ግና ብግልባጡ ኾይኑ ኣሎ።

ስልክኩም ባትሪ ከይወድአ ቻርጅ ምግባር ዝመዓድ ኮይኑ ኣሎ። ሞባይል ዘፍርዩ ኩባኒያታት ዝሰማምዕሉ ሓደ መፍትሒ፡ ስልክኹም ባትሪ ኣብ ዝቑጥበሉ ሞድ ምግባር ዝብል'ዩ። ድምጺ

ተወሳኺ ዛንታ