ንነብሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ዜጋታታ ብዘበናዊ ድሕነት ካሜራታት እትቆጻጸር-ቻይና

ካሜራታት

ኣብ ጎደናታት ቻይና ዝጓዓዝ ሰብ ኣብ ሕድሕድ ስዳርኡ ሓደ፣ ክልተ ወይ ሰለስተ ካሜራታት ድሕነት የጋጥምዎ። ፖሊስ እታ ሃገር ድማ ካብዘን ካሜራታት ብዛዕባ ሕድሕድ ዜጋ ሙሉእ ሓበሬታ ይረክብ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ቻይናካብ ዓለም እቲ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ዘበናውን ካሜራኣብ ምስራሕ ትርከብ። 1.3 ቢልዮን ህዝባ ንምቁፅፃር ድማ፡ ኣብ መላእ እታ ሃገር 170 ሚልዮን ካሜራታት ኣብ ረብሓ ኣውዒላ ኣላ።

ኣብ ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ድማ፡ 400 ሚልዮን ካሜራታት ድሕነት ክትከሉ ትፅቢት ይግበር።

መብዛሕትኦም እዞም ካሜራታት ድሕነት ብረቀቕቲ ቴክኖሎጅታት ዝሕገዙ እንትኾኑ፡ ገለ ገሊኦም ገፅ ሰብ ብምርኣይ መንነት እቲ ሰብ ምፍላይ ዝኽእሉ እዮም።

ካልኦቶም ድማ ዕድመ ሓደ ሰብ፣ ዘርእን ፆታን እንከይተረፈ ቁልጭ ኣቢሎም ይፈልዩ።

እዚ ድማ ሰበ ስልጣን እታ ሃገር፡ ምስሊ መንገደኛታት ብምውሳድ፡ ምስ ዘለዎም መረዳእታ ብምምስኻር፡ ሙሉእ መረዳእታ ንክረኽቡን ኩሉ ምንቅስቓስ ንክቆፃፀሩን የኽእል።

እዚ ቴክኖሎጂ ካሜራ ድሕነት፡ ተጠርጠርቲ ናይ ዝተብሃሉ ውልቀ ሰባት ገፅ እንትርኢ፡ ናብ ቁፅፅር ክፍሊ ደወል የመሓላልፍን ናብ ፖሊስ መልእኽቲ የብፅሕን።

ጋዜጠኛ ቢቢሲ ጆን ሱድዎርዝ፡ ኣብ ከተማ ጉይያንግ ኣብ ዝተኻየደ ፈተነ ኣካል ኮይኑ ነይሩ። ሱድዎርዝ ኣብታ ከተማ ካብ ሞንጎ ዘለዉ ካሜራታት ድሕነንት፡ በቲ ሓደ ዝተፈለየ እንትኸውን (ተመምዩ)፡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ንክውዕል፡ 7 ደቓይቕ ጥራሕ እዩ ወሲዱሉ።

ክሳብ ሕዚ 1 ሚልየን ካሜራታት ድሕንነት ዝሸጡን ምክትል ፕረዚደንት መፅናዕትን ምርምርን ቴክኖሎጂ ዝኾኑን ዳሁኣን ዩን ጁን፡ "ገፅኩም ምስ መኪናኹም፣ ምስ ኣዝማድኩምን እትፈልጥዎም ሰባትን ነራኽብ ኢና" ብምባል ብዛዕባ እዚ ተክኖሎጂ ንቢቢሲ ገሊፆም።

"ብዙሓት ካሜራታት ድሕንነት ብምጥቃም እውን ንመን ከምትረኽቡ ንፈልጥ ንኽእል ኢና" ይብሉ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ካሜራታት ድሕንነት ቻይና፡ ናይ ሰባት ምስሊ ገፅ ይምዝግቡ።

ዋላ ሓደ ምሽቑራር ኮነ ምፍራሕ ኣየድልን?

እምበኣርከስ፡ ከም ኣገላልፃ ሰበ ስልጣን ቻይና፡ እዚ ዘስደምም ካሜራ ድሕንነት፡ ገበን ምክልኻል ጥራሕ ኣይኮነን፡ ክፍፀሙ ዝኽእሉ ገበናት እውን ንምግማት ዘኽእል እዩ።

ኣብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ ጉዩያንግ ዝሰርሑ ዡ ያን፡ "ንሕና፡ ናይ ዝኾኑ (ማንም) ሰባት መረዳእታ እንጥቀም፤ ሰባት ካባና ሓገዝ ኣብ ዝደልይሉ ግዜ እዩ። ንሶም እንተድኣ ዘይደልየሞ፡ ኣብ ዘለና መኽዘን ሓበሬታ ስለዝቕመጥ፡ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ጥራሕ ኣውፅኢና ንጥቀመሉ" ኢሎም።

ዋላ ሓደ ዘፍርሕን ዝሓብእዎን ነገር ዘይብሎም ዜጋታት፡ " ክፈርሑ ኣይግባእን" ክብሉ ድማ፡ ብዛዕባ እዚ ቴክኖሎጂ የረድኡ።

ይኹን እንበር ኩሎም ቻይናውያን በዚ ሓሳብ እዚ ክስማዕምዑ ኣይኽእሉን።

ብዙሓት ከየንቲ ኣብ ዝነብርሉ ከባቢ ዝነብር ጂ ፊንግ፡ ንመንግስቲ እታ ሃገር ብዝነቕፉ ግጥምታቱ እዩ ዝፍለጥ። ከም ናህቱ እምነት ድማ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ፈፀምቲ ጥቕዓትን ስግኣትን እዮም ተራእዮም

"ኩሉ ይከታተለካ ከምዘሎ እዩ ዝስመዓካ፤ ዝሰራሕኻ ስራሕ፡ ኩሉ ግዜ ዘይረኣዩ ኣዕይንቲ ይከታተሉኻ እዮም" ብምባል ነዚ መስርሕ ቴክኖሎጂ ይነቅፍ።

እዞም ብቴክኖሎጂ ዝተሓላለኹ ካሜራታት ድሕንነት፡ ናይ ፖለስ ስራሕ ኣቕሊሎም እዮም። "ነበርቲ ናይ ምስላል ስራሕ ግና ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ" ይብል እዚ ገጣሚ።

ከም ሂዩማን ራይትስ ዎች ዝበሉ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግና፡ መጠነ ሰፊሕ ኣተኣኻኽባ መረዳእታ ቻይና፡ መሰል ውልቀ ዝጥሕስን፡ "ምንቅስቓስ ነበርቲ ኣብ ምክትታልን ምግማትን" ዘድሃበን እዩ ብምባል ይኹንንዎ።

Image copyright Getty Images

ሕቶታት እናውሓዙ ዝካየድ ምስፍሕፋሕ

ምፍራይ እዞም ካሜራታት ድሕንነት፡ ኣብታ ሃገር ብዙሓት ሕቶታት ንክለዓሉ ምኽንያት ኮይኑ እዩ።

ዳይሬክተር ቴክኖሎጂ ዳሁኣ ዳንኤል ቻኡ፡ "እዚ ቴክኖሎጂ ምቾት ዘይህብ ነገር ኣለዎ" ብምባል ስግኣቶም ንቢቢሲ ተዛሪቦም።

"እዚ ቴክኖሎጂ ዋላ እኳ ሰባት ንክጥቀምሉ ዝተሰርሐ እንተኾነ፡ ኣብ ኢድ ግብረ-ራዕዳውያን እንተኣትዩ ግና፡ መሳርሒ ኲናት ክኸውን ይኽእል እዩ።"

በዚ በለ በቲ ግና እዚ ቴክኖሎጂ ካሜራ ድሕንነት፡ ኣብ ቻይና እናተጋፍሐ ይርከብ።

ከም ፀብፃብ ሮይተርስ፡ ብዙሓት ቻይናውያንን ወፃእተኛታትን ሰብ ሃፍቲ፡ ኣብዚ ገፅ ሰብ ክፈሊ ዝኽእል ዘፈር ቴክኖሎጂ ይዋፈሩ ኣለዉ።

ኣይኤችኤስ ዝተብሃለ ትካል ድማ፡ ቻይና ኣብ 2016 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን፡ ንካሜራታት ድሕንነት፣ ነቲ ቴክኖሎጂ መለዋወጢ ኣቑሑትን ቪድዮ ሶፍትዌርን 6 ነጥቢ 4 ቢልዮን ዶላር ኣውፂኣ እያ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት