ደሃይ 17፡ ንሰብ ዘይኮነስ ንእንስሳ እውን ቦታ ኣብ ዝህብ ከተማ'የ ዝነብር

ሄዋን ወሌ Image copyright Hewan Wole

ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ቱርኪ፡ ዝነብር ሄዋን ወሌ ይበሃል። ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣጋጢሙኒ ናብ ሞሮኮ ከይደ። ካብ ኢትዮጵያ ካብ ዝወጽእ 10 ዓመት ኮይኑኒ ኣሎ። ኣብ ሞሮኮ ን8 ዓመት ጸኒሐ ናብ ኢስታንቡል መጺአ።

ፋርማሲ እየ ኣጽኒዐ፡ ኣብዚ ዓዉዲ'ዚ ኣብ ዝሰርሕ ትካል ከኣ ተቖጺረ ይሰርሕ ኣለኹ። ኣብ ዲጂታል ማርኬቲንግ ፋርማሲ ትኹረት ገይረ እንትሰርሕ፡ መሸጣ ኣቑሑትን ዉጽኢታትን ፋርማሲ ይከታተል።

ደቂ እዛ ሃገር፡ ጋሻ ዝቕበሉን ዝፈትዉን'ዮም። እዚ'ዉን ኮይኑ ግና ኢስታንቡል ምስ ኣዲስ ኣበባ ከነጻጽራ ይኸብደኒ'ዩ። ክልቲኤን ከተማታት ናይ ባዕለን መልክዕ እንትህልወን፡ ኢስታንቡል ኣብ ክልተ ኣህጉር ዝተቐመጠት ብሕታዊት ከተማ ዓለም ስለዝኾነት ግና ፍልይቲ ይገብራ።

ቦስፎረስ ዝተብሃለ ሩባ፡ ኢስታንቡል ናብ ኣዉሮጳ እንትወስዳ፡ ብወገን ምብራቕ ድማ ናብ ኤሽያ ይወስዳ። እዚ ድማ እታ ከተማ ኣዝያ ምልክዕቲ ይገብራ። ኣነ ድማ ብማያት ዝተኸበበበት ስለዝኾነት ኣዝየ ይፈትዋ።

Image copyright Hewan Wole
ናይ ምስሊ መግለጺ ኢስታንቡል ብድልድል እትራኸብ ኣብ ክልተ ኣህጉራት ዝተቐመጠት ከተማ'ያ

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ህንጻታት ኣብ ምህናጽ'ዮም ዝርከቡ። ኣብ ኢስታንቡል ግና፡ ህንጸቶም ዝተዛዘሙ ስለዝኾኑ ሰባት እታ ከተማ ኣብ ምምልኻዕ ዝተጸመዱ'ዮም። ዝተፈላለዩ ምዕሩጋት ኣትኽልትን ሰብ ዝዘናግዑሎም ከባቢታትን ኣለዉዋ።

ከባብ ወይ ድማ ዶነር ቱርኪ ትፍለጠሉ ዉሩይ መግቢ'ዩ። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣዉሮጳ ዝተለመደ'ኳ እንተኾነ ቱርኪ ማእኸል ከባብ'ያ ንምባል ግና ኣየንዕቕን። ከባብ ብኣብዝሓ ካብ ስጋ ከፍቲ እንትስራሕ ንነዊሕ ሰዓታት ብምብሳል ምስ ዝተፈላለዩ ቅመማት ተወሃሂዱ ተጠቕሊሉ'ዩ ዝቐርብ።

ኣነ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ምግቢ'ዩ። ካብዚ ሓሊፉ ግና ቱርካዉያን ዝሰርሑዎም ጣዕሚ ዘለዎም መግቢታት እንትምገቦም የሐጉሱኒ።

Image copyright Hewan Wole
ናይ ምስሊ መግለጺ መዘናግዒ ህዝቢ

ስድራይ ዝናፍቖም'ኳ እንተኾኑ፡ ኣብዚ ናይ ባዕለይ ትብሎ ቤተ ክርስቲያን ምርካብ ኣጸጋሚ ስለዝኾነ፡ ስርዓት ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ሃገረይ ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ይናፍቐኒ።

ብዛዕባ ሃገረይ ክሓስብ ኣብ ዝደልየሉ እዋን፡ ብመስኮት ገዛይ ናብ ደገ ይርኢ። እታ ከተማ ኣብ እዋን ጸልማት ምልክዕቲ'ያ። ናብዚ ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ዝገርመኒ፡ ንኸልቢ ዘለዎም ክብሪ'ዩ። እንስሳት ብዙሕ ኣይፈቱን ነይረ፡ ሕዚ ግና ኣፍቃሪት እንስሳ ኾይነ ኣለኹ።

Image copyright Hewan Wole
ናይ ምስሊ መግለጺ ከተማ ኢስታንቡል

ኣብታ ከተማ ኣብ መገዲ ዝርከቡ ኣኻልብ ብዝግባእ ዝተመገቡ፣ ማይ ከም ልቦም ዝረኽቡ፣ ሕክምና ዝተማልኣሎም ከምዝኾነ ይርኢ። እዚ ኩሉ ግዜ ስለዝገርመኒ፡ ከመይ ክኸዉን ክኢሉ ኢለ እንትሓትት፡ መንግስቲ ግቡእ ረድኤት ከምዘቕርብ ሰባት ነጊሮምኒ።

ኣብታ ከተማ ኣለዉ ካብ ሞንጎ ዝበሃሉ መዘናጊዒታት መብዛሕትኦም ነኽልብቲ ኣብ ግምት ዘእተዉ'ዮም። ካብ ሰብ ሓሊፉ ንእንስሳ ቦታ ኣብ ዝህብ ከተማ ምንባረይ ኩል ግዜ የሐጉሰኒ።

Image copyright Hewan Wole
ናይ ምስሊ መግለጺ መዘናግዒ ቦታ

ጽባቐ እታ ከተማ'ኳ እንተፈተኹዎ፡ ዘሎ ምጭንናቕ ትራፊክ እንተዝንኪ ደስ ምበለኒ። ብመዳይ መጓዓዝያ ባቡር'ዉን ስለዘሎ ብዙሕ ኣይጽገምን። ኣብ መእተዉን መዉጽእን ሰዓት ስራሕን ትምህርትን ግና መገዲ ብሙሉኡ'ዩ ዝዕጾ። እዚ'ዉን ኮይኑ ግና ንኢስታንቡል ዘለኒ ፍቕሪ ኣይንክን።

ህዝቢ እታ ከተማ ንሰብ ዘለዎ ፍቕሪ ብዙሕ ነገር ፍኹስ ኢሉኒ ክንብር ሓጊዙኒ'ዩ። ዕድለኛ ኮይነ ዝፈልጦም ሰባት ጥዑያት ስለዝኾኑ ናብራይ ኣቕሊሎምለይ'ዮም።

ክንዲ ኣደ ዝኸዉን ስለዘየሎ ግና፡ ከም ገለ ኢለ ኣብ ሕቑፊ ኣደይ እንተዝኣቱ ኢለ ኩል ግዘ ይምነ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት