ሚሽጢር ጥንታውያን ግብጺ ተፈሊጡ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ሚሽጢር ጥንታውያን ግብጺ ተፈሊጡ

ታሪኽ ጥንታውያን መራሕቲ ግብጺ ፈርኦናት ኣብ ዝተፈላለዩ መናድቕ ተቐሪጹ ስለዝርከብ ንኽትፈልጦ ኣጸጋሚ ኣይኮነን። ናይቶም ተራ ጥንታውያን ግብጺ ግን ዝፍለጥ ነገር ኣይነበረን። እንተ ሎሚ ሎሚ ግና ኣብ ፓፒረስ ዝተጻሓፉ ሰነዳት ስለዝተረኽቡ ብዛዕብኦም ንምፍላጥ ኣጸጋሚ ኣይኮነን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት