ንሲቲ መን'ዩ ጠጠው ከብላ?

ኣብ ፅቡቕ ስጉሚ ዝርከብ ሳላሕ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ፅቡቕ ስጉሚ ዝርከብ ሳላሕ

ኣብዚ ቀዳመሰንበት ከምቲ ልሙድ ቀልቢ ዝስሕቡ ፀወታታት ክካየዱ እዮም። ብፍላይ ከዓ እቶም ፀወታታት ድሕሪ እቲ ብምኽንያት ቅነ ልደት ዝተኻየዱ ፅዑቕ ግጥማት ተፃወትቲ ትንፋስ ኣይረኸቡን ቀንዮም።

ቀዳም ኣግጋዘ ክካየድ መደብ ዝተትሓዘሉ ግጥም ቼልስን ሌስተር ሲቲን ልዑል ጠመተ ረኪቡ'ሎ። ቼልሲ ረቡዕ ምስ ኣርሴናል ምስ ምፅዋቶም ገና ብርኮም እንተይዓፀፉ እዮም ናብቲ ግጥም ክኣትዉ።

ብኣንፃሩ ሌስተር ሲቲ ብሰንኪ ማህሰይቲ ካብ ፀወታ በዂሩ ዝነበረ ኣጥቃዓይ ጄሚ ቫርዲ ናብ ፀወታ ምምላሱ ፅቡቕ ክፃወቱ እዮም።

ኰይኑ ግና ተንታኒ ስፖርት ላውሮ ቼልሲ 2 ንባዶ ክትስዕር እያ እንትብል ገሚቱ'ሎ።

ካልእ ብተመሳሳሊ ቀዳም ሱፐርስን ኤቨርተንን ዝካይድዎ ፀወታ እውን ቀሊል ግምት ኣይተወሃቦን። ቶተንሃም ሱፐርስ ኣብቶም ዝሓለፎ 8 ግጥማት ማንችስተር ሲቲ ጥራሕ እዩ ስዒሩዎም፤ምስ ዌስትሃም ከዓ ማዕረ ወዲኦም።

ኤቨርተን ክንድዕኾም ኢና ኢሎም ኣለዉ፤ጃህራ ወጠጥ ከይኸውን መወዳእትኡ የርእየና እዩ ዘብል። ላውሮ ኣብዚ እውን ሱፐርስ ክልተ ንባዶ ክትስዕር'ያ እንትብል ይጥንቁል።

ሰንበት ክልተ ዓበይቲ ፀወታታት ክተታኣናግድ እያ።

ድሕሪ ፋዱስ ዓሰርተን ፈረቓን ግጥም ቦርኔማውዝን ኣርሴናልን ፅቡቕ ንሕንሕ ከካይዱ እዮም። ላውሮ ኣርሴናል ማዕረ ክውፅኡ እዮም ኢሉ ደንዲኑዎም'ሎ።

ኰይኑ ግና ኣርሴናል ምስቲ ከርእይዎ ዝቐነዩ ኒሕ ዝተመልኦ ፅቡቕ ፀወታ ብውፅኢት እውን ፀብለልታ ክወስዱ እዮም ምባል ይከኣል'ዩ።

እቲ ዓርሓ ግጥማት እዚ ቕንያት እዚ ክበሃል ዝኽእል ሰንበት ምሸት ሰዓት ሓደ ኣብ መንጐ ሊቨርፑልን ማንችስተር ሲቲን ዝካየድ ፀወታ እዩ።

ቀልቢ ብዙሓት እውን ክስሕብ እዩ።

ንማንቸስተር ሲቲ ገቲኡ ጠጠው ዘብል ጋንታ ኣይተረኽበን። ማንችስተር ሲቲ ዋንጫ ዳርጋ ብሓደ ኢዶም ዓቲሮማ ኣለዉ ምባል ይከኣል እዩ። ሊቨር ፑል እውን ወላ እኳ ናብ ባርሳ ሎምቕነ ዝሸጥዎ ካውንቲንሆ እንተሰኣኑ፥እንተሒዞም ዘይሰዱ ጠነጋት እዮም።

ነዚኣ ዝሰገአ ላውሮ ማዕረ እዮም ክወፅኡ ኢለ እየ ዝግምት ኢሉና'ሎ።

ሲቲ ኣይሰዓሩን ምባል እውን ኣይከኣልን፤ብፍላይ ምስቲ ካብ ሜዳኦም ወፃኢ ምስ ምዃኑ ክኸብዶም እዩ ዝብሉ ግምታት ዓዚዞም ኣለዉ።