528 ኢትዯጵያውያን እሱራት ክሶም ተሰሪዙ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ክፍትሑ እዮም

ላዕለዋይ ዓቃበ ሕጊ ፌደራል ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ከምዝሓበሮ፥ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወጽአ መምዘኒ ዘማልኡ 528 ክሶም ተሰሪዙ ድሕሪ ክልተ መዓልታት ተሓድሶ ክፍትሑ እዮም።

ላዕለዋይ ዓቃበ ሕጊ ፈደራል ኣይተ ጌታቸው እምባዬ ብፈጻሚ ስራሕ ኢህወዴግ ዝተዋህበ መምርሒ ዘፈጽም ሓይሊ ዕማም ከምዝተጣየሸ ሓቢሮም፡ እዚ ሓይሊ ዕማም ናይ ርሑቕን ቀረባን መደባት ሓንጺጹ'ሎ ኢሎም።

እቲ ናይ ቀረባ እዋን መደቡ እቶም ዝተፈርዱ እሱራት ብምሕረት ከምዝፍትሑ ምግባርን ነቶም ክሲ ዝተመስረተሎም ከኣ ክሶም ምስራዝ ቀዳማይ ተግባሩ ምዃኑ፡ ብተወሳኺ ኣተሓሕዛ ጥርጡራት እሱራት ኣብያተ ማእሰርቲን ኖቑጣታት ፖሊስን ከኣ ከምዝመሓየሹ ምግባርን እዩ ኢሎም።

ናይ ምስሊ መግለጺ አይተ ጌታቸው እምባዬ

እቶም ክሶም ተሰሪዙ ዝፍትሑ 528 እሱራት ነዚ ዝስዕብ መምዘኒ ዘማልኡ ምዃኖም ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣይተ ጌታቸው እምባዬ ገሊጾም።

እቲ መምዘኒ፦

  • ንሕገ - መንግስቲ ወይ ንቕዋማዊ ስርዓት ኣብ ምዕናው ዘይተሳተፉን ዘይመርሑን
  • ኣብ ዓበይቲ ናይ ልምዓት ትካላት ዕንወት ኣብ ምፍጻም ዘይተሳተፉን ዘይመርሑን
  • ህይወት ሰብ ዘየጥፍኡ ወይ ኣካል ዘየጉደሉ
  • ናይቲ ስርዓት ተረባሕቲ ኮይኖም እናሃለዉ ብድፍኢት ካልኦት ናብቲ ዕግርግር ዝተፀምበሩ

ነዚ መምዘኒ እዚ ዘማልኡ ሰባት ድሕሪ ናይ ክልተ መዓልቲ ተሓድሶ ክፍትሑ እዮም ኢሎም።

ካብቶም ዝፍትሑ እሱራት እቶም 115 ኣብ ትሕቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ፌደራል ዝመሓደራ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ክኾኑ እንከለዉ፡ እቶም ኣብ ትሕቲ ክልል ዘለዉ ድማ እቲ ክልል ብመሰረት ዝውስኖ ተግባራዊ ክኸውን እዩ።

ክሳብ ሕጂ ከኣ ክልል ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ጥራሕ ናይ 413 ዝኾኑ ክሶም ዝቋረጸሎም እሱራት ስም ዝርዝር ኣቕሪቡ ኣሎ ኢሎም።

ካብቶም ዝፍትሑ እሱራት ናይ ሓለፍቲ ፖለቲካ ሰልፊ ኣለዉ'ዶ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ኣይተ ጌታቸው፡ ''ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ስም ዝርዝር እሱራት ብዕሊ ምስተነግረ ክረአ'ዩ" ኢሎም።

ይኹን እምበር ኣይተ ጌታቸው ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱር ዝበሃል የለን ክብሉ ኣትሪሮም ተዛሪቦም።