"ጥሩምባ ናይ ኣልጀዚራ ከምጽኦ ዝኽእል ለውጢ የሎን" ፕረዚደንት ኢሳይያስ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ Image copyright ASHRAF SHAZLY
ናይ ምስሊ መግለጺ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ብ02 ጥሪ 2018፡ መደበር ተለቪዥን ኣልጀዚራ፡ " ወተሃደራት ግብጺ ኣብ ሳዋ ኤርትራ ኣትዮም ኣለው" ክትብል ድሕሪ ምቅላሓ መንግስቲ ኤርትራ፡ " ሕሱር ወረ ተለቪዠን ኣልጀዚራ" ብዝብል ኣርእስቲ፡ ነቲ ወረ ኣብ ማዕከናት ዜናኡ ኣቃሊሑዎ።

ድሕሪ ገለ መዓልታት መንግስቲ ሱዳን፡ ምስ ኤርትራ ዘዳውቦ ቦታታት ከምዝዓጸወ ብዕኢ ኣፍሊጡ። ምብጻሕ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ናብ ኢማራትን ግብጽን ከምኡ እውን ምብጻሕ ምኒስተር ጉዳይት ወጻኢ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያን ተኸቲሉ ከኣ ኣብቲ ኣከባቢ ወጥሪ ምስፋኑ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ክገልጻ ቀንየን።

ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብዝምልከት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ትማሊ ሰንበት 14 ጥሪ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ቃለ መሕትት ኣካይዱ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ንክህብ ኣብ ዝቐረበሉ ቀዳመይ ሕቶ ከኣ፡

እቲ ኣርእስቲ መቐጸልታ ናይቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሓሶታት ምዃኑን ስርዓት ወያነ ዘቤታዊ ጭንቀቶም ንምኽዋል ብመገዲ ኣልጀዚራ ዝፍብረኹዎ ሓሶት እዩ ክብል ገሊጹዎ።

መብርሂኡ ብምቕጻል ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ እቲ ወረ፡ ውጹእ ሓሶት እዩ ንምባል፡ ንመግለጺ ኮሊን ፓወል ኣብ ባይቶ ጸጥታ ዝበሎ ብምዝካር፡

" ኮሊን ፓወል፡ ኣብ ባይቶ ጸጥታ፡ ናይ ህልቂት ኣጽዋር ኣሎ፡ ከምዚ'ሎ፡ ንኣብ ዒራቕ ክፍጽሙዎ ንዝደለዩዎ መጥቃዕቲ ንምምኸናይ፡ ወይ ንምምስማስ ሓሶት ፋብሪከይት ትገብር …."

ክብል ሰብ "ፍሉይ ረብሓ" ዕላምኦም ንምትግባር ብህልቂት ኣጽዋር ኣማኻንዮም ኣብ ልዕሊ ዒራቕ ዝገበሩዎ ቅሉዕ ወራር ኣብነት እዩ ክብል ብምግላጽ፡ ወያነን ኣሸቅልቱን ዘለዉዎ ኩነታት ጭንቀት ዘበገሶን ንዘቤታዊ ጸገማቶም ንመኸወሊ ስለዝደለዩን እዮም ኢሉ።

ኣስዒቡ፡ ግብጻውያን ናይ ብሓቂ ኣንጻር ሱዳን መደባትን ሽርሕን እንተልዩዎም ብሰሜን ምስ ሱዳን ዘዳውቦም ቦታታት ከምዝዓብን ካብ ሳዋ ይኹን ሃይኮታ ወይ ካብ ጸሮና ክብገሱ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ምሕሳብ፡

እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ን25 ዓመታት ክካየድ ዝጸንሐ ሽርሒ ዘይምስርሑ ወያነን ኣሸቀልቶምን ዝፈጠረሎም ጭንቀት እዩ ኢሉዎ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዝተበጽሐ ስምምዕ፡ ኢትዮጰያ ወተሃደራታ ኣብ ደቡብ ከሰላ ከምዝዕስክሩን መሳርፎም ብመንግስቲ ሱዳን ከምዝሽፈንን ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ጠቒሱ።

ምስዚ ኣተኣሳሲሩ ድማ፡ ነቶም ብስሞም ዘይጠቐሶም መራሕቲ ሱዳን 'ሰብ ፍሉይ ረብሓ' ክብል ድሕሪ ምግላጹ፡ ንረብሓ ህዝቢ ሱዳን ከም ዘይውክሉ ተዛሪቡ።

ብዛዕባ ምትእትታው ቱርኪ ኣብ ሶማልያን ሱዳንን ኪገልጽ እንከሎ ከኣ፡ ቱርኪ፡ ኣብዚ ዞባ'ዚ 'ጎብለል' ክትከውን ካብ ዘለዋ ጥሙሕ እምበር፡ ሃገራዊ ናይ ጸጥታ ረብሓታት የብላን ኢሉ።

ምስ ሱዳን ዶብ ተዓጽዩ፡ ዶብ ተኸፊቱ ምባል ትርጉም ከምዘይብሉ፡ ንህዝቢ ሱዳን ዝውክል እውን ኣይኮነን ድሕሪ ምባል፡

እዞም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ሰብ ፍሉይ ረብሓ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንድሕሪ ተሳንየን ኣብዚ ኸባቢ ደቂስና ኣይንሓድርን ኢና ስለዝብሉ እዮም ህውከት ንምፍጣር ዘዕገርግሩ ዘለዉ'ሞ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመት ብዙሕ ክሳራ ከሲርና ኢና'ሞ ኢድኩም ኣክቡ ክንብሎም ንደሊ ኢሉ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት