ጋሬት ክሩክስ ኣብዚ ሰሙን ንኦዚል፣ ኣጉዌሮ፣ ኣለንን ማሓሬዝን ብሉፃት ኢሉ ሓሪዎም'ሎ

Willy Caballero Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ዊሊ ካባሌሮ (ቼልሲ)

ዕድመ ንሰርጅዮ ኣጉዌሮ፥ ሃትሪክ ኣመዝጊቡ ሲቲ ንኒው ካስትል ስዒራታ።

አርሴናል ያለ አሌክሲ ሳንቼዝም ቢሆን ፓላስን ያሸነፈ ሲሆን ዩናይትድ በርንሌይን ተርፍ ሙር ላይ አሸንፎ ተመልሷል። ሳንቼዝ ኣብ ዘይብሉ ዝተፃወቱ ኣርሴናል ተዓዊቶም፤ ዩናይትድ እውን ቀኒዑዎም።

ተንታኒ ስፖርት ጋሬት ክሩክስ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተርኣዩ ምሩፃት 11 ተፃወትቲ ሓርዩ'ሎ።

ሓላዊ ልዳት- ዊሊ ካባሌሮ (ቼልሲ)

ካባሌሮ ኣርባዕተ ሻዕ ክኣትዋ ንሕንጢጥ ዝተረፈን ኳዓሳሱ ኣድሒኑ፤ በዚ ድማ ርኡይ ሓላዊ ልዳት በምባል ሓርዩዎ'ዩ።

ተኸላኻሊ - ቪክተር ሞሰስ (ቼልሲ)

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ሞሰስ ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ዓመታት ኣብ ሕድሕደን ሸቶ የመዝግብ'ሎ

ሞሰስ ኣብ ህይወት ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ሰናይ ግዜ የሕልፍ'ሎ በሃላይ እየ ይብል ክሩክስ።

ንጋንታ ቼልሲ ዘለዎ ዓቕሚ ሕጥጥ ኣቢሉ ዝህብ ዘሎ ውፉይ ተፃዋታይ እዩ።

ኸላኻሊ- ሃሪ ማጉዌር (ሌስተር)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ማጉዌር ኩዕሶ ብምምንጣል ኣብ ሌስተር መሰታ ኣይረኸበን

ማጉዌር ምስ ቼልሲ ኣብ ዝተኻይደ ግጥም ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ነይሩ፤ ትብዓቱ ምስ ዋትፎርድ እንትገጥሙ እውን ደጊሙዎ።

ኸላኻሊ - ናቾ ሞንሪያል (አርሴናል)

Image copyright EPA
ናይ ምስሊ መግለጺ ናቾ ሞንሪያ ምስ ክሪስታል ፓላስ እንተገጥሙ ኣብ ዝኣተዋ ሰለስተ ስቶታት ግደ ነይሩዎ

ንሞንርያል ሽቶ ስለዘእተወ እየ ሓርየዮ ይብል ጋሬት ክሩክስ።

ብፍላይ ኣብዞም ውሕዳት ዓመታት ሞንሪያል ንኣርሴናል እሙን ተፃዋቲ እዩ ብምባል ድማ ወዲሱዎ።

ማእኸላይ - ዊሊያን (ቼልሲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ዊሊያን ኣብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ብቐዳም ንመበል 50 ግዜ ተፃዊቱ

ኣብ መንጎ ባትሹዋይ፣ሃዛርድን ዊሊያንን ዝነበረ ውህደት መስደመም ነይሩ።

ኣፈፃፅማ ዊሊያን ድማ ተኣምር እዩ።

አማካይ - ጆ አለን (ስቶክ)

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ አለን ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓማውቲ 8 ሽቶታት ኣእትዩ

ጆ አለን ኣብ ስቶክ ቀልቢ ዝስሕብ ፀወታ የርእይ ምህላዉ ታሓጕሰ ኣለኹ።

ምስ ሃደርስፊልድ ኣብ ዘካየድዎ ግጥም ክእለቱ ቁልጭ ኣቢሉ ኣርእዩና እዩ።

ማእኸላይ - ኬቪን ደ ብሩይን (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሎምዘበን ክንዲ ኬቪን ደ ብሩይን ናብ ሸቶ ዝተቐየራ ኳዓሳሱ ዘቐበለ ተፃዋቲ የለን

እዚ ተፃዋቲ'ዚ ኣብቶም ዝሓለፉ ቅንያት ኣብ ዝርዝር ምሩፃት ኣይተሰርዐን ነይሩ፤ ምናልባሽ ብሰንኪ ኣብ ቅነ ልደት ዝተፈጠረ ምድርራብን ፅዕንቶን ክኸውን ይኽእል።

ማእኸላይ - ሜሱት ኦዚል (አርሴናል)

Image copyright EPA
ናይ ምስሊ መግለጺ ኦዚል ሎምዘበን 58 ዕድላት ዝፈጠረ ብሉፅ ተፃዋታይ እዩ

ኣሌክሲ ሳንቼዝ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሳገረሉ ዘሎ እዋን ተፃወትቲ ኣርሴናል ኣብ ፅቡቕ ብርኪ እዮም ዘለዉ።

ቀዳም ኣርሴናል ዘመዝገብዋ ሽቶ ካብ ኣሌከሳንደር ላካዜት ዝተረኸበት እያ፤ ይኹን እምበር ኦዚል እዩ ፈትፊቱ ሂብዎ።

ኣጥቃዓይ - ኤዲን ሃዛርድ (ቼልሲ)

Image copyright EPA
ናይ ምስሊ መግለጺ ሃዛርድ፥ ኣብ ታሪክ ቼልሲ ሓደ ካብ መንጎ ዝለዓለ ሽቶ ዘመዝገቡ ሰለስተ ተፃወትቲ ብምዃን ተሰሪዑ'ሎ።

ሃዛርድ ናብ ጎን ገፀ ብምኻዱ ንሌዊስ ደንክንን ፓስካል ግሮስንን ኣፍዚዙ ሰለስተ ተኸላኸለቲ ከዓስልዎ ጀሚሮም፤ ኮይኑ ግና ኣይሰመረሎምን።

ኣጥቃዒ - ሰርጂዮ አጉዌሮ (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሰርጂዮ ኣጉዌሮ ድሕሪ 2015 ትማሊ ቀዳም ሃትሪክ ኣመዝጊቡ

ንሰርጂዮ ኣጉዌሮ ሓደ ካብቶም ኣብዛ ዓለም ዘለዉ ንፉዓት ኣጥቃዕቲ እየ ዝቖፀሮ።

ኣብቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓማውቲ ብኸመይ ኮኸብ ተፃዋቲ ኮይኑ ክሕረ ብዘይምኽኣሉ ብጣዕሚ እየ ሓሪቐ።

ኣጥቃዒ- ሪያድ ማህሬዝ (ሌስተር)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ማሓሬዝ፥ ክኢላ ጥበብ ኩዐሾ

ማሓሬዝ ናብታ ናይ ቀደም ብቕዓቱ ንኽምለስ ግዜ ወሲዱሉ፤ ንሕና ድማ ብዓቕሊ ተፀቢናዮ ይብል ጋሬት ክሩክስ።