ልዕሊ 1000 ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ መቐለ ፅባሕ ቀዳም ደም ክልግሱ እዮም።

ኣባላት ማሕበር ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ ኣብ ልገሳ ደም Image copyright ማሕበር ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ
ናይ ምስሊ መግለጺ ደገፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እናተሳተፉ መፂኦም እዮም

ኣቦ መንበር ማሕበር ደገፍቲ ጋንታ መቐለ ኣይተ ኣታኽልቲ ሃይለስላሴ ከምዝገለፆ እቲ ማሕበር ካብ ሞንጎ ዝተጣየሸሎም ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት እቲ ሓደ ማሕበረሰባዊ ደገፋት ምሃብ'ዩ።

"ሓሓሊፉ ዝረኣዩ ስፖርታዊ ጭውነት ዝጎደሎም ተግባራት ኣለዉ። ስለዝኾነ ድማ ነዚ ምስሊ ብምቕያር ስፖርት መግለፂ ፍቕርን ሰናይ ተግባራትን ከምዝኾነ መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝዓለመ ተግባር እዩ" ክብል ንቢቢሲ ገሊፁ።

ኣባላት እቲ ማሕበር ቅድም ክብል ኣብ ምትካል ፈልሲ፣ ምሕጋዝ ኣረጋውያንን ካልኦት ተመሳሰልቲ ሰናይ ተግባራትን እናተሳተፉ ምምፅኦም ዘዘኻኸረ ኣይተ ኣታኽልቲ ሕዚ ድማ ንድሕንነት ሕብረተሰብ ዘለዎም ተገዳስነት ንምግላፅ ነዚ መደብ ከምዘዳለው ተዛሪቡ።

ቅድም ክብል ብደገፍቲ ጋንታ ቡና ዝተኻየደ ወለንታዊ ልገሳ ደም ኣስታት 800 ሰባት ዘሳተፈ'ዩ ነይሩ። ሕዚ ድማ ልዕሊ 1000 ደገፍቲ ብምስታፍ ነቲ ክብረ-ወሰን ንምሓዝ ከምዝተሓሰበ'ውን ሓቢሩ። ክሳብ ሕዚ'ውን እቲ ሓደ ሽሕ ሰብ ተመዝጊቡ'ሎ።

Image copyright ኣታኽልቲ ሃይለስላሴ
ናይ ምስሊ መግለጺ ንሰበ-ስልጣንን ሓለፍቲ ስራሕን እቲ ክልል ሓዊሱ ከየንቲ፣ ግዜጠኛታትን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር

ኣባል ማሕበር ደገፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ ኪሮስ ተስፋማርያም "ኣብዚ ውሳነን ሰናይ ተግባርን ተሳታፊት ብምዃነይ ኣዝየ ሕጉስቲ'የ። ደም ብምልጋስ ህይወት ሰብ ካብ ምትራፈይ ብተወሳኺ ንጋንታይ ዘለኒ ፍቕርን ደገፍን ዝገልፀሉ ኣጋጣሚ'ዩ" ክትብል ንቢቢሲ ሓሳባ ገሊፃ።

"ከምዚ ዝዓይነቱ ሓበራዊ ደም ናይ ምልጋስ መድረኽ ምድላው ዝነኣድን ምልዕዓል ዝፈጥርን'ዩ" ዝብል ደጋፊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መቐለ ነብዪ ስሑል ሚካኤል ንፈለማ እዋን እዩ ደም ክልግስ ተዳልዩ ዘሎ። ሕብረት መሰረት ለውጢ ከምዝኾነ ዝዛረብ ነብዪ ሕዚ ብድልየቱ ንወገናቱ ደም ምሃቡ "ንፅባሕ ንባዓለይ ዝኸውን ደም ኣብ ባንኪ ከምዘቐመጥኩ'የ ዝቖፅሮ" ክብል ይገልፆ።

Image copyright ኪሮስ ተስፋማርያም ; ነብዩ ስሑል ሚካኤልን
ናይ ምስሊ መግለጺ ኪሮስ ተስፋማርያም (ፀጋም) ነብዩ ስሑል ሚካኤል (የማን)

ማሕበር ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ከተማ መቐለ ንፅባሕ ቀዳም 19 ጥሪ 2010 ዘዳለዎ መደብ ወለንታዊ ልጋሳ ደም ኣብ ሰለስተ ቦታታት: ማለት'ውን ኣብ ስታድየም ትግራይ፣ ኣደባባይ ሮማናትን ኲሓን ካብ ንግሆ ሰዓት 2፡00 ጀሚሩ ክካየድ 'ዩ።

"ብዘይካ'ቶም ኣቐዲሞም ተመዝጊቦም ዘለው ሰባት ንኻልኦት ደገፍቲ'ውን እቲ ዕድል ክፉት'ዩ" ዝበለ ኣቦ መንበር እቲ ማሕበር ድልየት ዘለዎ ኩሉ ኣብቶም ዝተሓበሩ ቦታታት ወይ ድማ ምጭንናቕ ንኸይፍጠር ከም መጠባበቒ ኣብ ዝተትሓዘ ባንኪ ደም ተረኺቡ ንወገናቱ ደም ክልግስ ፀዊዑ።እዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት