ህይወት ዘይበሉ ድሕሪ ምውላዳ 30 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዋ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ህይወት ዘይብሉ ዕሸል ድሕሪ ምውላዳ 30 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዋ

ቤት ፍርዲ ከምዝደምደሞ እንተኾይኑ ኤቭሊን ኮነ ኢላ’ያ ነቲ ዕሸል ቀቲላቶ። ኤልሳልቫዶር ምስ ምንፃል ጥንሲ ብዝተትሓሓዘ ኣብ ዓለምና እቲ ዝኸበደ ዝበሃል ሕጊ ኣለዋ። ኣብታ ሃገር ህይወት ዘይብሉ ህፃን ምውላድ’ውን ከም ገበን ይቑፀር።