ቢቢሲ ትግርኛ፡ ብሬዲዮን መስመራት ሳተላይትን ተኸታተሉ!

ቢቢሲ ትግርኛ ሰዓት ትሽዓተን ዓሰርተን ምሸት ብኤርትራ፡ ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ከኣ ሰዓት ሰለስተን ዓሰርተን

ቢቢሲ፡ ቅድሚ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ብትግርኛ ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን ብመርበብ ሓበሬታን ፈይስ ቡክን ዜናን እዋናዊ ጉዳያትን ካልእ ሓበሬታን ከቕርብ ጸኒሑ ኣሎ።

ሕጂ ከኣ ከም መቐጸልትኡ ካብ ሰኑይ 29 ጥሪ 2018 ብቛንቋ ትግርኛ ፈነወ ኣገልግሎት ጀሚርና ኣለና።

ኣብዚ ን15 ደቓይቕ ምስ ሰማዕቲ እንጸንሓሉ ግዜ ኣብ ሃገርን ስደትን ንዝነብሩ ተዛረብቲ ትግርኛ፡ የገድሱ እዮም እንብሎም ዘቤታውን ዓለማውን ዜናታት፡ እዋናዊ ሓበሬታ ከምኡ እውን መሃርትን ኣዘናጋዕት መደባት ከነቕርብ ክንጽዕር ኢና።

ንሓሙሽተ ደቓይቕ ከኣ ትምህርቲ ቋንቋ ኢንግሊዝ ክህልወና እዩ።

ኣብ ምጅማርና ሕጽረታትን ጉድለታትን ክህልወና ይኽእል እዩ፡ እንተኾነ፡ ብደገፍን ምኽርን፡ ብርእይቶን መአረምታን ሰማዕትና ናብቲ ዝደለ ደረጃ ክንዓርግን ዘዕግበኩም መደባት ከምእነቕርብን ልዑል እምነት ኣሎና።

እምነትናን ግን ኣብ ተሳትፎኹምን ኣበርክቶኹምን እዩ ዝሙርኮስ'ሞ በዚ ኣጋጣሚ ተሳትፎኹምን ከይፍለየና ንምሕጸን።

ቢቢሲ ትግርኛ ሰዓት ትሽዓተን ዓሰርተን ምሸት ብኤርትራ፡ ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ከኣ ሰዓት ሰለስተን ዓሰርተን ኣብ ሓጺር ማዕበል፡ ብ7595፣ 11720 ከምኡ እውን ብ12065 ሜጋ ሄርዝ ይፍኖ።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ከኣ፡ ብሓጺር ማዕበል 9855 ከምኡ እውን ብ15490 ሜጋ ሄርዝ ን24 ሰዓታት ብቐጻሊ ክደጋገም እዩ።

ከምኡ እውን ኣብ ሳተላይት

ኣብ ኣረብሳት (ባድር4) - 11.966 GHz, ሆሪዞንታል - ትራንስፖንደር 15

ኣብ ናይልሳት 201 - 11.843 GHz, ሆሪዞንታል - ትራንስፖንደር 7

ኣብ ሆትበርድ 13D - 12.597 GHz, ቨርቲካል - ትራንስፖንደር 94 ይመሓላለፍ።

ብተወሳኺ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ መርበብ ሓበሬታና www.bbc.com/tigrinya፡ ከምኡ እውን ኣብ ፈይስ ቡክ፡ "ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ - BBC News Tigrinya" ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።

ርእይቶታትኩምን መልእኽትታኩምን ክንቅበል ድሉዋት ኢና ተሳትፎኹም ኣይፈለየና።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት