ዘየድልያ' 21 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ህንዲ

ኣደ ምስ ሓድሽ ውላዳ ዘርኢ ስእሊ Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ህንዳውያን ወዲ ክወልዱ ልዑል ባህጊ ከም ዘለዎም ፀብፃባት ይሕብሩ።

ኣብ ስድራ ሃገረ ህንዲ፡ ብዘሎ ወዲ ናይ ምውላድ ልዑል ትምኒት፡ ልዕሊ 21 ሚልዮን 'ዘየድልያ' ደቂ ኣንስትዮ ከምዝፈጠረ፡ ፀብጻብ መንግስቲ እታ ሃገር ይሕብር።

ከም ሓበሬታ ሚኒስትር ፋይናንስ ህንዲ፡ ዝበዝሑ መፃምዲ እታ ሃገር፡ ወዲ ክንረክብ ብምባል ምውላድ ይቕጽሉ።

እዚ፡ ብዙሓት መፃምዲ ህንዲ ኣዋልድ ንከይወልዱ ከም መርሓ ዝኽተልዎ ሜላ፡ ነዚ ፀብፃብ ዘዳለዉ ሰብ ሞያ፡ ፆታ ብምፍላይ ካብ ዝግበር ምንፃል ጥንሲ ዝሐሸ ዋላ እኳ እንተኾነ፡ ኣብታ ሃገር ትሑት መጠን ደቂ ኣንስትዮ ክፈጥርን ንደቂ ኣንስትዮ ክወሃብ ዝኽእል ትኹረት ብጣዕሚ ክሃስዮን ከምዝኽእል የጠንቅቑ።

ኣብታ ሃገር ዘሎ ወዲ ናይ ምድላይ ድሌት ሕዚ እውን ልዑል ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ።

ብተወሳኺ ወዲ ተባዕታይ ውላድ ክህልወን ዝደልያ ኣደታት ህንዲ፡ ጓል ከምዝጠነሳ ኣብ ዝፈልጣሉ ግዘ፡ እቲ ጥንሲ ስለ ዝንፅልኦ፡ ካብ ሓፈሻዊ በዝሒ ህዝቢ እታ ሃገር 63 ሚልየን ደቂ ኣንስትዮ ክጎድላ ከምዝኽኣላ ነዚ መፅናዕቲ ዘካየዱ ኣካላት ሓቢሮም።

ናይዚ ምኸንያት ድማ ኣብ ህንዲ ዘሎ ወዲ ናይ ምርካብ ድሌት፡ ፆታ ብምፍላይ ምንፃል ጥንሲ ምክያዶምን ብዙሕ ትኹረትን ተገዳስነትን ንኣወዳት ስለዝተውሃበን ምዃኑ ገሊፆም።

ኣብ ህንዲ ኣብ ግዜ ጥንሲ እቲ ህፃን ቅድሚ ምውላዱ ፆትኡ ብሕክምና ምፍላጥ ዘይሕጋዊ እዩ። ይኹን እንበር ሕዚ እውን ህንዳውያን ክወልድዎ ዝደልዩ ህፃን ወዲ ጥራሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣመና ብምምናይ ምንፃል ጥንሲ እናካየዱ እዮም።

ንምንታይ ኣወዳት ጥራሕ?

  • ዘለዎም ሃፍቲ ኩሉ ካብ ንጓሎም ንወዶም ከውርሱ ምድላዮም
  • ኣዋልድ ዝወለዱ ስድራ፡ መርዓ ጓሎም ንክርእዩ ገዝሚ ንክኸፍሉ ስለዝግደዱ
  • ጓል ኣንስተይቲ፡ ድሕሪ መርዓዕኣ ናብ እንዳ ሰብኣያ ስለ ትኸይድ ዝብሉ ረቛሒታት፡ ካብቶም ህንዳውያን መጻምድቲ፡ ኣወዳት ክወልዱን ንደቂ ኣንስትዮ ዘግልሉን ሒደት ባህላዊ ምኽንያታት እዮም።

ካልእ ይትረፍ፡ ሓደ ጋዜጣ ናይታ ሃገር ኣብ ህንዲ ዘሎ ወዲ ናይ ምውላድ ልዑል ባህጊ፡ ደቂ ተባዕትዮ ወዲ ክወልዱ ዘኽእል ክሳብ ሕዚ ዘይተርኣየ ሳይንሳዊ ሜላ ብምባል፡ መማረፂፅታት ክሳብ ምፅራሕ በፂሑ እዩ።

ደቂ ተባዕትዮ ክድቅሱ እንከለዉ ንምዕራብ ገፆም ክድቅሱን፡ ኣብ ሰሙን ዝተወሰኑ መዓልታት ጥራሕ ፆታዊ ርክብ ክፍጽሙን ዝመክር ማዕዳ ይዝርዝር እቲ ጋዜጣ።

ግዝኣታት ፑንጃብን ሃርያናን ብባህጊ ወዲ ምውላድ ኣመና ዝተፀልዋ እንትኾና ግዝኣት መገሃሊያ እውን ብመጠኑ ኣካል እዚ ድሩት ባህጊ ክትኸውን ክኢላ እያ።

ኣብዘን ግዝኣታት ዝተኻየደ ቁጠባዊ መፅናዕቲ ከምዝሕብሮ፡ ኣብ ግዝኣታት ፑንጃብን ሃርያናን ትሕቲ 7 ዓመት ዝዕድሚኦም 1200 ደቂ ተባዕትዮ እንትርከቡ፡ ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከባ ቁፅሪ ደቂኣንስትዮ ግና 1000 ጥራሕ እየን።

ተወሳኺ ዛንታ