ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ወልድያ ተበቲኖም

ኣርማ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ወልድያ Image copyright FB/Woldia Sport club fans
ናይ ምስሊ መግለጺ ምስ ሓገዝቲ ኣካላት ብፍላይ ድማ ምስ ፋብሪካ ዳሽን ቢራ ብምዝርራብ ገንዘባዊ ረዲኤት ክግበረሎም እናተሰርሐ እዩ

ኣካያዲ ስራሕ እታ ጋንታ ኣይተ ገረመው ካሳ ሎሚ መዓልቲ ንቢቢሲ እንትዛረቡ ኣባላት እታ ጋንታ ከምዝተበተኑ ኣሚኖም፤ ኣካላት ኣመራርሓ ግና ኣፍልጦ ከምዘይሃቡ ገሊፆም።

"ምስ ውፅኢት ምስኣን ተታሓሒዙ ምሕናይን ምፍርራሕን በፂሑና እዩ ኢሎም ተላዒሎም ተበቲኖም ኣለዉ። ንሕና ኣካላት ምምሕዳር ብዕሊ ኣይበተናዮምን፤ ብዛዕባ ምብታኖም እውን ኣፍልጦ ኣይሃብናን። ኣባላት እታ ጋንታ ባዕሎም እዮም ተበቲኖም።

ስለዚ በቲ ሕዚ ዘለዎ እውናዊ ኩነታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝሰምዐናን ዝርደአናን ኣይረኸብናን" ኢሎም።

ኣይተ ገረመው ብተወሳኺ እንተወሓደ ኣብቶም ኣብ ቅድሚት ዘለዉ ግጥማት ንምስታፍ ባጀት ዘመቻችወሎም ኣካል ከምዘይረኸቡ ተዛሪቦም። ብዛዕባ እዚ ድማ ምስ ሓገዝቲ ኣካላት ብፍላይ ድማ ምስ ፋብሪካ ዳሽን ቢራ ብምዝርራብ ገንዘባዊ ረዲኤት ክግበረሎም ይፅዕሩ ምህላዎም ይገልፁ።

"ቀፀልቲ ፀወታታት ምስ ፀጥታ እቲ ከባቢ ተዛሚዱ ኣብ ወልድያ ምክያድ ስለዘይካኣል ምሉእ ንምሉእ ካብቲ ከባቢ ወፂእና ክንፃወት ከምዝግበአና ኣካላት ፀጥታ ነጊሮምና ኣለዉ። ንቶም ቈልዑ ድማ ብመራሒ ጉጅለ ኣቢልና ክንፅውዖም ኢና።

ብዛዕባ እዚ ድማ ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብምዝርራብ እቲ ብቐፃሊ እነካይዶም ግጥማት ክናወሐልና ንሓትት ኣለና" ብምባል ንቢቢሲ ተዛሪቦም።

ናይ ምስሊ መግለጺ ወልድያ

ኣብ መስመር ምጥቃዕ ወልድያ ተሰሊፉ ዝፃወት ያሬድ ብርሃኑ መሓዙቱ ኣብ ወልድያ ምስ ከዱ ስባት ኣፈራሪሖምዎም ስለዝተበተኑ ንሱ እውን ኣብ ገዛኡ ኮፍ ኢሉ መራሕቲ እታ ጋንታ ዝህብዎ ውሳነ ንምስማዕ ይጽበ ምህላዉ ገሊፁ።

"ካብ ሆቴሎም ወፂኦም ናብ ልምምድ እንትኸዱ፥ ሰብ መፂኡ ኣፈራርሒዎም ሽዱሽተ ተፃወትቲ ክዳውንቶም ተኸዲኖም ነናብ ገዛውቶም ከይዶም። ኣይንሰደኩምን ክንቀትለኩም ኢና ኢሎም ስለዘፈራርሕዎም እዮም ለቒቖም ወፂኦም ዘለዉ" ብምባል ኣረዲኡ።

ኣካያዲ ስራሕ እታ ጋንታ ንዝሃብዎ መግለፂ እውን ምላሽ ይህብ ያሬድ፥ "ወላ ባዕልና እንተተበተንና ስልኪ ደዊሉ ከምዚ ዝበለ ፀገም ኣጓኒፉና'ሎ፡ በዚ መዓልቲ'ዚ ክንፅውዐኩም ኢና ዝበለና ሰብ እኳስ የለን። ስልኪ ደዊሎም እንድሕር ዝፈርስ ኰይኑ ክፈርስ እዩ፤ ዘይፈርስ እንተዀይኑ ድማ ኣይፈርስን ተዳለዉ ክብሉና ንፅበ ኣለና። ተዘየለ ግና ክሳብ ሕዚ ኣብ ገገዛና ኢና ኮፍ ኢልና ዘለና"ክብል ንቢቢሲ ሓቢሩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት